Onderwijsinnovaties met moderne ICT

Andrea Klaeijsen, Miryam de Hoo, Sandra Wagemakers, Karien Coppens & Benedicte Bombala

Eindevaluatie van de sectorplannen gereed

Siemen van der Werff, Karel Kans, Jelle Zwetsloot, Sandra Wagemakers, Jessica Tadema & Arjan Heyma

Werken met data door opleidingsteams in het mbo: meerwaarde en condities

Anneke Westerhuis & Karien Coppens

Bildung op het mbo: een filosofisch pedagogisch en didactisch vraagstuk

Fabian Vlastuin & Pieter Baay

Behoefte aan een scholingsportal

Karel Kans, Natalia Kieruj & Matthieu Mes, m.m.v. Joost Franssen, Boukje Cuelenaere, Joris Mulder, Maartje Elshout & Benedicte Bombala

Bedrijfsscholen voor mbo-opleidingen

Hester Smulders, Koen Vinckx, Raisa van Winden, Alieke Hofland & Karel Kans

Onderzoek naar de beroepen van Logistiek Teamleider, Logistiek Supervisor en Planner Logistiek

Karel Kans

Actueel beroepscompetentieprofiel voor de Reisbranche

Karel Kans & Denise Bijman

Tussenevaluatie sectorplannen 2018

Siemen van der Werff, Karel Kans, Jelle Zwetsloot, Sandra Wagemakers, Denise Bijman & Arjan Heyma

Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

Siemen van der Werff, Cindy Biesenbeek, Sandra Wagemakers & Karel Kans

Leerwerktrajecten voor jongeren met een migratie-achtergrond

Hester Smulders & Annemarie Groot

Werken op de grens van zorg en welzijn.

Karel Kans, Denise Bijman & Barbara Marcelis

Tussenevaluatie Sectorplannen 2017

Siemen van der Werf, Karel Kans, Jelle Zwetsloot, Joris Cuppen, Rozemarijn van Toly, Alieke Hofland & Arjan Heyma

De toekomst van vakmanschap

Marieke Buisman, Rolf van der Velden, Metje-Jantje Groeneveld, Hester Smulders & Anneke Westerhuis

Quickscan 5 – Evaluatie sectorplannen

Joris Cuppen, Karel Kans, Paul Bisschop, Lieke Megens & Siemen van der Werff

Opleiden voor vakmanschap in Nederland, Duitsland en Frankrijk

Anneke Westerhuis m.m.v. Metje Jantje Groeneveld & Hester Smulders

Stagematching in het mbo

Jose Hermanussen & Ingrid Christoffels m.m.v. Joris Cuppen

Benutten van informeel leren

Karel Kans, Ingrid Christoffels, Joris Brekelmans & Rob Schipperheyn m.m.v. Joris Cuppen

Werk hebben en werk houden in het mbo

Joris Cuppen, Karel Kans, Patricia Brouwer, Annemarie Groot & Beatrice van der Heijden

Quickscan 4 – Evaluatie sectorplannen

Joris Brekelmans, Arjan Heyma & Siemen van der Werff

Leven lang leren: perspectief vanuit beroep

Karel Kans, Ingrid Christoffels, Rob Schipperheyn, Metje Jantje Groeneveld, Joris Cuppen & Alieke Hofland

Bredere opleidingen voor een smallere doelgroep?

Karel Kans, Joris Cuppen, Metje Jantje Groeneveld & Jose Hermanussen

Van losse ingrediënten naar smakelijk gerecht

Ilya Zitter & Aimée Hoeve & Erica Aalsma

Magazine | Leren in een hybride leeromgeving

Hybride Alliantie

Leren werken, werkend leren in de TechniekFabriek

José van den Berg, Loes de Jong, Aimée Hoeve, Ilya Zitter & Erica Aalsma

Vocational education and training in the Netherlands

Cedefop

Van eenheid naar verscheidenheid

Jan Peter van den Toren, Marc van der Meer & Tammy Lie

Beleidsontwikkeling van onderop

Jose Hermanussen & Trudy Moerkamp

Jongeren uit vso en pro op weg naar een baan

Metje Jantje Groeneveld, Jose Hermanussen & Rob Schipperheyn

Sterk punt. De werking van Servicepunten Techniek.

Karel Kans & Matthieu Mes

Quickscan 3 – Evaluatie sectorplannen

Hester Smulders, Joris Cuppen, Joris Brekelmans, Arjan Heyma, Siemen van der Werff & Sandra Vriend

Verbeteren van doorstroom in de beroepskolom

José Mulder & Pieter Baay

Werkgeversstandpunten onderwijs 1987-2005

Chiel Renique & Anneke Westerhuis

Quickscan 2 – Evaluatie Sectorplannen

Arjan Heyma, Siemen van der Werff, Maikel Volkerink, Joris Brekelmans & Hester Smulders

Toerusting over de levensloop

Judith van der Veer, Marc van der Meer & Anton Hemerijck

Quickscan Evaluatie Sectorplannen

Arjan Heyma, Siemen van der Werff, Joris Brekelmans & Hester Smulders

OECD review: Skills beyond School

OECD

Ondernemerschap in het mbo

Wil van Esch, Régina Petit & Hester Smulders

Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling: van pepernoten naar spekkoek

Arjan van der Meijden & Marc van der Meer

Stapelen op het startkwalificatieniveau

Barbara van Wijk & Ronald Schouten

Regionale samenwerking in goede banen

Hester Smulders, Eva Voncken & Anneke Westerhuis

Kansen en keuzes voor de toekomst

Régina Petit, Wil van Esch, Marc van der Meer & Hester Smulders

Krachten bundelen: over co-makership tussen onderwijs en bedrijfsleven

Hester Smulders, Aimée Hoeve & Marc van der Meer

Smal versus breed beroepsonderwijs

Johan Coenen, Hans Heijke & Christoph Meng

De kunst van het kiezen. De loopbaan van creatieve mbo’ers

Marieke Buisman & Sandra van den Dungen

Co-makership. Duurzame vormen van samenwerking onderwijs-bedrijfsleven

Hester Smulders, Aimée Hoeve & Marc van der Meer

Later is niet te laat. Inspiratie voor curatief vsv-beleid

Barbara van Wijk, Hilbert Otten, Elsje van Leeuwen & Monique Kapteijn

Patronen van bekostigd volwassenenonderwijs

Erik Fleur & Marc van der Meer

Stimuleren van leven lang leren

Gerla Breugel, Patricia Gielen, Andries de Grip & Loek Nieuwenhuis

Verschillende wegen, gelijke bestemming

Sandra van den Dungen, Marieke Buisman, Wil van Esch & Christoph Meng

Arbeidsmarktreserves in beeld

Amélia Roman & Marieke Buisman

Een leven lang leren

Barbara van Wijk & Marieke Buisman

Vraag naar vaardigheden

Amélia Roman

Beroepenmobiliteit en leven lang leren

Amelia Roman & Sandra van den Dungen

Sociaal kapitaal in het mbo

Wil van Esch, Régina Petit, Jan Neuvel & Sjoerd Karsten

Werkleerplicht

Marieke Buisman & Sjoerd Karsten

Een meetinstrument burgerschap voor het mbo?

Louise van de Venne & Knup Fuhri Snethlage

Leren & Werken; de balans opgemaakt

Anneke Westerhuis & Marja van den Dungen

Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes

Hester Smulders, Barbara van Wijk & Ilya Zitter

Inventarisatie verkorte bol-opleidingen op niveau 4

Regina Petit, Jan Neuvel & Wil van Esch

Verkenning van de deelname van dertigplussers in het technische beroepsonderwijs

Marc van der Meer, Erik Fleur, Maurice van Heumen & Dominique Olvers

Ontwikkelmodel voor Hybride leeromgevingen in het Beroepsonderwijs

Ilya Zitter & Aimée Hoeve m.m.v. Erica Aalsma

LLL: een toekomstkeuze in het hbo?

Marja van den Dungen & Anneke Westerhuis i.s.m. Patrick Leushuis

Naar een verbindende leerarchitectuur

Marc van der Meer & Régina Petit

Cedefop: Lifelong guidance across Europe: reviewing policy progress and future prospects

Cedefop

Zien en gezien worden als toekomstig werknemer

Régina Petit, Guido Kuijvenhoven, Wil van Esch & Sjoerd Karsten

Flexibiliteit in het mbo: remmers en trekkers

Jos van Kuijk, Gerrit Vrieze, Sebastiaan Peek & Frederik Smit

Succesfactoren voor verduurzaming van leren & werken

Marja van den Dungen & Anneke Westerhuis

Cedefop – Working and Ageing

Cedefop

Leren kiezen / kiezen leren

Frans Meijers, Marinka Kuijpers & Annemie Winters

Beslist pareltjes’: Opbrengst van vijf jaar innoveren in de beroepskolom

Jose Hermanussen, Elly de Bruijn & Louise van der Venne

Over kwalificaties en kwaliteit

Renée van Schoonhoven & Ilona Koning (red.)

Marktordening in de bve-sector: een review

Harm van Lieshout & Anneloes Scholing

Een tipje van de sluier

Melissa Imansoeradi & Marc van der Meer

Leren door werk: de match tussen deelnemer en werkplek

Cindy Poortman & Karel Visser

Evaluatie Innovatiearrangement Beroepskolom 2004

Jose Hermanussen, Hester Smulders & Elly de Bruijn

De betekenis van het leren op het werk

Lex Borghans, Bart Golsteyn, Andries de Grip & Annemarie Nelen

Werkt de markt voor bedrijfsgerelateerde scholing?

Wim Groot & Henriëtte Maassen van den Brink

De effectiviteit van een Individuele Leerrekening

Cees Doets & Tonny Huisman

Leren in de praktijk

Ida Bontius

Focus op raakvlakken

Ellis Andriessen

De praktijk als kennisbasis

José van den Berg, Cees Doets & Anneke Westerhuis

Doorstroom en stapelen in het onderwijs – eindrapport –

Björn Dekker, Wil van Esch, Heidi van Leenen & Peter Krooneman

Kansen voor kleinschaligheid

Eva Voncken & Sjoerd Karsten

Het Metalen Scharnierpunt

Joke Huisman & Adri Pijnenburg

Leven lang leren voor vitaliteit

Loek Nieuwenhuis, Patricia Gielen & Derk-Jan Nijman

Brede verkenning van een leven lang leren

Cees Doets, Wil van Esch & Anneke Westerhuis

Staalkaart van educatieve netwerken in de regio Utrecht

Ria Groenenberg

Het ABC van de loopbaan

Rob Stufkens

Een rol van betekenis

Eva Voncken & Flora Breemer

Evaluatie Innovatiearrangement Beroepskolom 2003

Elly de Bruijn, Jose Hermanussen & Louise van de Venne

Evaluatie Innovatiearrangement Beroepskolom 2004

Elly de Bruijn, Jose Hermanussen & Louise van de Venne