Long-term cross-country mobility in apprenticeships

Doreen Verbakel en Karel Kans

Sociaal Werk(t): Nieuwe kansen voor de mbo’er sociaal werk

Karel Kans & Lotte Nieuwenhuis

Drie scenario’s voor stages in de zorg

Marieke de Visser (ResearchNed), Karel Kans, Anneloes van Delft (ECBO), Tessa Termorshuizen (ResearchNed)

Onderwijsinnovaties met moderne ICT

Andrea Klaeijsen, Miryam de Hoo, Sandra Wagemakers, Karien Coppens & Benedicte Bombala

Eindevaluatie van de sectorplannen gereed

Siemen van der Werff, Karel Kans, Jelle Zwetsloot, Sandra Wagemakers, Jessica Tadema & Arjan Heyma

Werken met data door opleidingsteams in het mbo: meerwaarde en condities

Anneke Westerhuis & Karien Coppens

Bildung op het mbo: een filosofisch pedagogisch en didactisch vraagstuk

Fabian Vlastuin & Pieter Baay

Behoefte aan een scholingsportal

Karel Kans, Natalia Kieruj & Matthieu Mes, m.m.v. Joost Franssen, Boukje Cuelenaere, Joris Mulder, Maartje Elshout & Benedicte Bombala

Bedrijfsscholen voor mbo-opleidingen

Hester Smulders, Koen Vinckx, Raisa van Winden, Alieke Hofland & Karel Kans

Onderzoek naar de beroepen van Logistiek Teamleider, Logistiek Supervisor en Planner Logistiek

Karel Kans

Actueel beroepscompetentieprofiel voor de Reisbranche

Karel Kans & Denise Bijman

Tussenevaluatie sectorplannen 2018

Siemen van der Werff, Karel Kans, Jelle Zwetsloot, Sandra Wagemakers, Denise Bijman & Arjan Heyma

Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

Siemen van der Werff, Cindy Biesenbeek, Sandra Wagemakers & Karel Kans

Leerwerktrajecten voor jongeren met een migratie-achtergrond

Hester Smulders & Annemarie Groot

Werken op de grens van zorg en welzijn.

Karel Kans, Denise Bijman & Barbara Marcelis

Tussenevaluatie Sectorplannen 2017

Siemen van der Werf, Karel Kans, Jelle Zwetsloot, Joris Cuppen, Rozemarijn van Toly, Alieke Hofland & Arjan Heyma

De toekomst van vakmanschap

Marieke Buisman, Rolf van der Velden, Metje-Jantje Groeneveld, Hester Smulders & Anneke Westerhuis

Quickscan 5 – Evaluatie sectorplannen

Joris Cuppen, Karel Kans, Paul Bisschop, Lieke Megens & Siemen van der Werff

Opleiden voor vakmanschap in Nederland, Duitsland en Frankrijk

Anneke Westerhuis m.m.v. Metje Jantje Groeneveld & Hester Smulders

Stagematching in het mbo

Jose Hermanussen & Ingrid Christoffels m.m.v. Joris Cuppen

Benutten van informeel leren

Karel Kans, Ingrid Christoffels, Joris Brekelmans & Rob Schipperheyn m.m.v. Joris Cuppen

Werk hebben en werk houden in het mbo

Joris Cuppen, Karel Kans, Patricia Brouwer, Annemarie Groot & Beatrice van der Heijden

Quickscan 4 – Evaluatie sectorplannen

Joris Brekelmans, Arjan Heyma & Siemen van der Werff

Leven lang leren: perspectief vanuit beroep

Karel Kans, Ingrid Christoffels, Rob Schipperheyn, Metje Jantje Groeneveld, Joris Cuppen & Alieke Hofland

Bredere opleidingen voor een smallere doelgroep?

Karel Kans, Joris Cuppen, Metje Jantje Groeneveld & Jose Hermanussen

Van losse ingrediënten naar smakelijk gerecht

Ilya Zitter & Aimée Hoeve & Erica Aalsma

Magazine | Leren in een hybride leeromgeving

Hybride Alliantie

Leren werken, werkend leren in de TechniekFabriek

José van den Berg, Loes de Jong, Aimée Hoeve, Ilya Zitter & Erica Aalsma

Vocational education and training in the Netherlands

Cedefop

Van eenheid naar verscheidenheid

Jan Peter van den Toren, Marc van der Meer & Tammy Lie

Beleidsontwikkeling van onderop

Jose Hermanussen & Trudy Moerkamp

Jongeren uit vso en pro op weg naar een baan

Metje Jantje Groeneveld, Jose Hermanussen & Rob Schipperheyn

Sterk punt. De werking van Servicepunten Techniek.

Karel Kans & Matthieu Mes

Quickscan 3 – Evaluatie sectorplannen

Hester Smulders, Joris Cuppen, Joris Brekelmans, Arjan Heyma, Siemen van der Werff & Sandra Vriend

Verbeteren van doorstroom in de beroepskolom

José Mulder & Pieter Baay

Werkgeversstandpunten onderwijs 1987-2005

Chiel Renique & Anneke Westerhuis

Quickscan 2 – Evaluatie Sectorplannen

Arjan Heyma, Siemen van der Werff, Maikel Volkerink, Joris Brekelmans & Hester Smulders

Toerusting over de levensloop

Judith van der Veer, Marc van der Meer & Anton Hemerijck

Quickscan Evaluatie Sectorplannen

Arjan Heyma, Siemen van der Werff, Joris Brekelmans & Hester Smulders

OECD review: Skills beyond School

OECD

Ondernemerschap in het mbo

Wil van Esch, Régina Petit & Hester Smulders

Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling: van pepernoten naar spekkoek

Arjan van der Meijden & Marc van der Meer

Stapelen op het startkwalificatieniveau

Barbara van Wijk & Ronald Schouten

Regionale samenwerking in goede banen

Hester Smulders, Eva Voncken & Anneke Westerhuis

Kansen en keuzes voor de toekomst

Régina Petit, Wil van Esch, Marc van der Meer & Hester Smulders

Krachten bundelen: over co-makership tussen onderwijs en bedrijfsleven

Hester Smulders, Aimée Hoeve & Marc van der Meer

Smal versus breed beroepsonderwijs

Johan Coenen, Hans Heijke & Christoph Meng

De kunst van het kiezen. De loopbaan van creatieve mbo’ers

Marieke Buisman & Sandra van den Dungen

Co-makership. Duurzame vormen van samenwerking onderwijs-bedrijfsleven

Hester Smulders, Aimée Hoeve & Marc van der Meer

Later is niet te laat. Inspiratie voor curatief vsv-beleid

Barbara van Wijk, Hilbert Otten, Elsje van Leeuwen & Monique Kapteijn

Patronen van bekostigd volwassenenonderwijs

Erik Fleur & Marc van der Meer

Stimuleren van leven lang leren

Gerla Breugel, Patricia Gielen, Andries de Grip & Loek Nieuwenhuis

Verschillende wegen, gelijke bestemming

Sandra van den Dungen, Marieke Buisman, Wil van Esch & Christoph Meng

Arbeidsmarktreserves in beeld

Amélia Roman & Marieke Buisman

Een leven lang leren

Barbara van Wijk & Marieke Buisman

Vraag naar vaardigheden

Amélia Roman

Beroepenmobiliteit en leven lang leren

Amelia Roman & Sandra van den Dungen

Sociaal kapitaal in het mbo

Wil van Esch, Régina Petit, Jan Neuvel & Sjoerd Karsten

Werkleerplicht

Marieke Buisman & Sjoerd Karsten

Een meetinstrument burgerschap voor het mbo?

Louise van de Venne & Knup Fuhri Snethlage

Leren & Werken; de balans opgemaakt

Anneke Westerhuis & Marja van den Dungen

Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes

Hester Smulders, Barbara van Wijk & Ilya Zitter

Inventarisatie verkorte bol-opleidingen op niveau 4

Regina Petit, Jan Neuvel & Wil van Esch

Verkenning van de deelname van dertigplussers in het technische beroepsonderwijs

Marc van der Meer, Erik Fleur, Maurice van Heumen & Dominique Olvers

Ontwikkelmodel voor Hybride leeromgevingen in het Beroepsonderwijs

Ilya Zitter & Aimée Hoeve m.m.v. Erica Aalsma

LLL: een toekomstkeuze in het hbo?

Marja van den Dungen & Anneke Westerhuis i.s.m. Patrick Leushuis

Naar een verbindende leerarchitectuur

Marc van der Meer & Régina Petit

Cedefop: Lifelong guidance across Europe: reviewing policy progress and future prospects

Cedefop

Zien en gezien worden als toekomstig werknemer

Régina Petit, Guido Kuijvenhoven, Wil van Esch & Sjoerd Karsten

Flexibiliteit in het mbo: remmers en trekkers

Jos van Kuijk, Gerrit Vrieze, Sebastiaan Peek & Frederik Smit

Succesfactoren voor verduurzaming van leren & werken

Marja van den Dungen & Anneke Westerhuis

Cedefop – Working and Ageing

Cedefop

Leren kiezen / kiezen leren

Frans Meijers, Marinka Kuijpers & Annemie Winters

Beslist pareltjes’: Opbrengst van vijf jaar innoveren in de beroepskolom

Jose Hermanussen, Elly de Bruijn & Louise van der Venne

Over kwalificaties en kwaliteit

Renée van Schoonhoven & Ilona Koning (red.)

Marktordening in de bve-sector: een review

Harm van Lieshout & Anneloes Scholing

Een tipje van de sluier

Melissa Imansoeradi & Marc van der Meer

Leren door werk: de match tussen deelnemer en werkplek

Cindy Poortman & Karel Visser

Evaluatie Innovatiearrangement Beroepskolom 2004

Jose Hermanussen, Hester Smulders & Elly de Bruijn

De betekenis van het leren op het werk

Lex Borghans, Bart Golsteyn, Andries de Grip & Annemarie Nelen

Werkt de markt voor bedrijfsgerelateerde scholing?

Wim Groot & Henriëtte Maassen van den Brink

De effectiviteit van een Individuele Leerrekening

Cees Doets & Tonny Huisman

Leren in de praktijk

Ida Bontius

Focus op raakvlakken

Ellis Andriessen

De praktijk als kennisbasis

José van den Berg, Cees Doets & Anneke Westerhuis

Doorstroom en stapelen in het onderwijs – eindrapport –

Björn Dekker, Wil van Esch, Heidi van Leenen & Peter Krooneman

Kansen voor kleinschaligheid

Eva Voncken & Sjoerd Karsten

Het Metalen Scharnierpunt

Joke Huisman & Adri Pijnenburg

Leven lang leren voor vitaliteit

Loek Nieuwenhuis, Patricia Gielen & Derk-Jan Nijman

Brede verkenning van een leven lang leren

Cees Doets, Wil van Esch & Anneke Westerhuis

Staalkaart van educatieve netwerken in de regio Utrecht

Ria Groenenberg

Het ABC van de loopbaan

Rob Stufkens

Een rol van betekenis

Eva Voncken & Flora Breemer

Evaluatie Innovatiearrangement Beroepskolom 2003

Elly de Bruijn, Jose Hermanussen & Louise van de Venne

Evaluatie Innovatiearrangement Beroepskolom 2004

Elly de Bruijn, Jose Hermanussen & Louise van de Venne