Onderwijsinnovaties met moderne ICT

Andrea Klaeijsen, Miryam de Hoo, Sandra Wagemakers, Karien Coppens & Benedicte Bombala

Eindevaluatie van de sectorplannen gereed

Siemen van der Werff, Karel Kans, Jelle Zwetsloot, Sandra Wagemakers, Jessica Tadema & Arjan Heyma

Werken met data door opleidingsteams in het mbo: meerwaarde en condities

Anneke Westerhuis & Karien Coppens

Bildung op het mbo: een filosofisch pedagogisch en didactisch vraagstuk

Fabian Vlastuin & Pieter Baay

Behoefte aan een scholingsportal

Karel Kans, Natalia Kieruj & Matthieu Mes. m.m.v. Joost Franssen, Boukje Cuelenaere, Joris Mulder, Maartje Elshout & Benedicte Bombala

Bedrijfsscholen voor mbo-opleidingen

Hester Smulders, Koen Vinckx, Raisa van Winden, Alieke Hofland & Karel Kans

Onderzoek naar de beroepen van Logistiek Teamleider, Logistiek Supervisor en Planner Logistiek

Karel Kans

Actueel beroepscompetentieprofiel voor de Reisbranche

Karel Kans en Denise Bijman

Tussenevaluatie sectorplannen 2018

Siemen van der Werff, Karel Kans, Jelle Zwetsloot, Sandra Wagemakers, Denise Bijman & Arjan Heyma

Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

Siemen van der Werff, Cindy Biesenbeek, Sandra Wagemakers & Karel Kans

Leerwerktrajecten voor jongeren met een migratie-achtergrond

Hester Smulders & Annemarie Groot

Werken op de grens van zorg en welzijn.

Karel Kans, Denise Bijman & Barbara Marcelis

Tussenevaluatie Sectorplannen 2017

Siemen van der Werf, Karel Kans, Jelle Zwetsloot, Joris Cuppen, Rozemarijn van Toly, Alieke Hofland & Arjan Heyma

De toekomst van vakmanschap

Marieke Buisman, Rolf van der Velden, Metje-Jantje Groeneveld, Hester Smulders & Anneke Westerhuis

Quickscan 5 – Evaluatie sectorplannen

Joris Cuppen, Karel Kans, Paul Bisschop, Lieke Megens & Siemen van der Werff

Opleiden voor vakmanschap in Nederland, Duitsland en Frankrijk

Anneke Westerhuis m.m.v. Metje Jantje Groeneveld & Hester Smulders

Stagematching in het mbo

Jose Hermanussen & Ingrid Christoffels m.m.v. Joris Cuppen

Benutten van informeel leren

Karel Kans, Ingrid Christoffels, Joris Brekelmans & Rob Schipperheyn m.m.v. Joris Cuppen

Werk hebben en werk houden in het mbo

Joris Cuppen, Karel Kans, Patricia Brouwer, Annemarie Groot & Beatrice van der Heijden

Quickscan 4 – Evaluatie sectorplannen

Joris Brekelmans, Arjan Heyma & Siemen van der Werff

Leven lang leren: perspectief vanuit beroep

Karel Kans, Ingrid Christoffels, Rob Schipperheyn, Metje Jantje Groeneveld, Joris Cuppen & Alieke Hofland

Bredere opleidingen voor een smallere doelgroep?

Karel Kans, Joris Cuppen, Metje Jantje Groeneveld & Jose Hermanussen

Van losse ingrediënten naar smakelijk gerecht

Ilya Zitter & Aimée Hoeve & Erica Aalsma

Leren in een hybride leeromgeving

Leren werken, werkend leren in de TechniekFabriek

José van den Berg, Loes de Jong, Aimée Hoeve, Ilya Zitter & Erica Aalsma

Vocational education and training in the Netherlands

Cedefop

Van eenheid naar verscheidenheid

Jan Peter van den Toren, Marc van der Meer & Tammy Lie

Beleidsontwikkeling van onderop

Jose Hermanussen & Trudy Moerkamp

Jongeren uit vso en pro op weg naar een baan

Metje Jantje Groeneveld, Jose Hermanussen & Rob Schipperheyn

Sterk punt. De werking van Servicepunten Techniek.

Karel Kans & Matthieu Mes

Quickscan 3 – Evaluatie sectorplannen

Hester Smulders, Joris Cuppen, Joris Brekelmans, Arjan Heyma, Siemen van der Werff & Sandra Vriend

Verbeteren van doorstroom in de beroepskolom

José Mulder & Pieter Baay

Werkgeversstandpunten onderwijs 1987-2005

Chiel Renique & Anneke Westerhuis

Quickscan 2 – Evaluatie Sectorplannen

Arjan Heyma, Siemen van der Werff, Maikel Volkerink, Joris Brekelmans & Hester Smulders

Toerusting over de levensloop

Judith van der Veer, Marc van der Meer & Anton Hemerijck

Quickscan Evaluatie Sectorplannen

Arjan Heyma, Siemen van der Werff, Joris Brekelmans & Hester Smulders

OECD review: Skills beyond School

OECD

Ondernemerschap in het mbo

Wil van Esch, Régina Petit & Hester Smulders

Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling: van pepernoten naar spekkoek

Arjan van der Meijden & Marc van der Meer

Stapelen op het startkwalificatieniveau

Barbara van Wijk & Ronald Schouten

Regionale samenwerking in goede banen

Hester Smulders, Eva Voncken & Anneke Westerhuis

Kansen en keuzes voor de toekomst

Régina Petit, Wil van Esch, Marc van der Meer & Hester Smulders

Krachten bundelen: over co-makership tussen onderwijs en bedrijfsleven

Hester Smulders, Aimée Hoeve & Marc van der Meer

Smal versus breed beroepsonderwijs

Johan Coenen, Hans Heijke & Christoph Meng

De kunst van het kiezen. De loopbaan van creatieve mbo’ers

Marieke Buisman & Sandra van den Dungen

Co-makership. Duurzame vormen van samenwerking onderwijs-bedrijfsleven

Hester Smulders, Aimée Hoeve & Marc van der Meer

Later is niet te laat. Inspiratie voor curatief vsv-beleid

Barbara van Wijk, Hilbert Otten, Elsje van Leeuwen & Monique Kapteijn

Patronen van bekostigd volwassenenonderwijs

Erik Fleur & Marc van der Meer

Stimuleren van leven lang leren

Gerla Breugel, Patricia Gielen, Andries de Grip & Loek Nieuwenhuis

Verschillende wegen, gelijke bestemming

Sandra van den Dungen, Marieke Buisman, Wil van Esch & Christoph Meng

Leren in de praktijk

Ida Bontius