Leergang Teacher in the lead

De leergang ‘Teacher in the lead’ is bedoeld voor koplopers onder de opleiders in het mbo: ‘teachers in the lead’. Vanuit vak- en beroepskennis, gebaseerd op opleiding en praktijkervaring, hebben zij invloed en zeggenschap. Ze nemen het voortouw als gaat om de professionele ontwikkeling van hun beroep en werken samen met alle lagen in het onderwijs om structureel het onderwijs te verbeteren. Docenten weten wat haalbaar is en waar ruimte is voor verbetering voor de kwaliteit van het onderwijs. Vernieuwingen in het onderwijs vragen om een gezamenlijke inspanning en leiderschap van álle docenten. Om het gesprek hierover met onderwijsbestuurders goed te kunnen voeren, hebben de teachers in the lead kennis en contacten nodig. De leergang Teacher in the lead helpt hen deze kennis en contacten op te doen.

Editie 5 van de leergang Teacher in the Lead is in november van start gegaan. Heb je interesse in deelname aan de volgende editie? Vul dit interesseformulier in en we houden je op de hoogte.

Teachers in the lead leergang

Doel van de leergang

Mbo-docenten met een voortrekkersrol krijgen inzicht in actuele ontwikkelingen en de (beleids)context van het mbo. De leergang gaat in op innovaties binnen het beroepsonderwijs en leert de deelnemers waar zij actuele informatie en kennis vinden. Ook het opbouwen van een netwerk staat centraal. De ‘teachers in the lead’ maken kennis met docenten van andere scholen en men mensen uit (beleids)organisaties rondom het mbo. Tijdens het ‘diner pensant’ gaan zij in gesprek met bestuurders, beleidsmakers en politici over zelfgekozen thema’s.

Thema’s uit de huidige leergang

In de huidige leergang komen verschillende actuele thema’s en vragen over het mbo aan bod:

  • Actoren en instanties: Met welke (beleids)organisaties heeft het mbo-veld te maken? Hoe verhouden ze zich tot elkaar?
  • Wet-en regelgeving: In welke richting ontwikkelt de discussie over het beroepsonderwijs zich? Hoe verhoudt zich dit tot het regeringsbeleid?
  • Financieringsstromen: Wat zit er in de lumpsum? Welke andere financieringsbronnen zijn er nog meer?
  • Professionalisering van opleiders: Wat is er nodig om opleiders in het mbo nog verder te professionaliseren? En wat is er nodig om het docentschap verder te ontwikkelen?
  • Onderwijs-arbeidsmarkt: Hoe zit het met de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt? Hoe bereiden zij zich voor op toekomstige ontwikkelingen?
  • Communicatie, lobby en beïnvloeding: De kracht van ambassadeurs BVMBO en Teachers in the lead zit in verbinden en communiceren, zowel binnen de school als daarbuiten. Hoe doe je dat precies?

Meer lezen over het thema teacher-leaderschip

In dit artikel lees je meer over de rol van mbo-docenten als vormgevers van het onderwijs en hun eigen professionele ontwikkeling. In dit proces is ‘teacher-leaderschip’ een belangrijk begrip. De leergang Teacher in the lead heeft als doel teacher-leadership bij docenten in het mbo te versterken.

Dit vonden deelnemers van eerdere edities

Ik raad mijn collega’s aan om deze leergang te volgen: overstijgend beeld over het mbo. Door informatie, discussies, ontwikkelingen, visies, regel- en wetgeving.

 

Wil je een breder beeld over het mbo en in contact komen met ‘teachers in the lead’, doen!

 

Overweldigend! Ik wist niet wat ik kon verwachten maar ik ben iedere bijeenkomst blij verrast en ging weg met veel kennis.

Een initiatief van

De leergang ‘Teacher in the lead’ is een gezamenlijk initiatief van de BVMBO en het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO). Het maakt deel uit van het door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) gesubsidieerde programma ‘Kennisverspreiding beroepsonderwijs’ bij ECBO. De leergang wordt georganiseerd met medewerking van de MBO Raad, het ministerie van OCW.