Succesvolle aanpakken van mbo-studenten in een kwetsbare positie

Met subsidie van het NRO voeren het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) en ECBO praktijkgericht onderzoek uit naar succesvolle aanpakken rondom doorstroom van mbo-studenten niveau-1 en 2 in een kwetsbare positie. Albeda, Friesland College, Gilde Opleidingen, Midden Nederland en Zadkine zetten interventies in om deze kwetsbare groepen succesvol door het onderwijs te leiden en hen te laten doorstromen naar een passende vervolgopleiding of duurzame (arbeids)participatie. Zij richten zich hierbij op samenwerking met partners uit jeugdhulp, toeleidend/afnemend onderwijs en het bedrijfsleven.

Verbetercyclus: werkzame elementen in de aanpak van de roc’s

Wat zijn de werkzame elementen in de aanpak van de verschillende roc’s op het gebied van organisatie en uitvoering? Bevatten de aanpakken van andere instellingen elementen die zij kunnen integreren in de eigen aanpak? De onderzoekers en mbo-instellingen brengen samen de verbetercyclus binnen de scholen in kaart met als doel een doorlopende onderwijsloopbaan en uitval te voorkomen. Zij richten zich op de volgende elementen binnen de interventies: motivatie, positieve leerervaringen, vergroten van werknemersvaardigheden, zelfregulatie en zelfwaardering en veerkracht. Het doel van het onderzoek is versterking en verduurzaming van de ontwikkelde aanpakken; het breder uitrollen van de aanpakken binnen de instellingen.

Het onderzoek startte met een literatuurverkenning naar de werkzame elementen binnen de mbo-instellingen. De literatuurverkenning lees je hier.

Lerend karakter van het onderzoek

Het onderzoek draagt bij aan algemene kwaliteitsverbetering in het mbo. Het maakt betrouwbare informatie over de uitvoering van interventies in samenhang met heldere doelen en de evaluatie daarvan beschikbaar. Het onderzoek draagt niet alleen bij aan de verbetercyclus binnen de instellingen zelf, maar deelt de geleerde lessen ook buiten het project.

Factsheet Voortijdig Schoolverlaten in het mbo

Steeds meer jongeren in Nederland verlaten school zonder startkwalificatie en dit met name in het beroepsonderwijs. Dit blijkt uit de scriptie door Mona Almushat over het thema voortijdig schoolverlaten in het beroepsonderwijs dat zij in het kader van dit onderzoeksproject uitvoerde.

Door een systematische review over de onderliggende factoren analyseerde ze twee hoofdcategorieën: individuele factoren en omgevingsfactoren. Op individueel gebied zijn terugkerende factoren emotionele stabiliteit, spijbelgedrag en gebrek aan motivatie. Terugkerende factoren op omgevingsniveau zijn o.a. intimidatie en discriminatie op de stageplek, gebrek aan ouderlijke responsiviteit en niet betrokken klasgenoten. De belangrijkste resultaten zijn gepubliceerd in een factsheet over vroegtijdig schoolverlaten in het mbo.