Studieloopbaanbegeleiding 2.0

Home » Studieloopbaanbegeleiding 2.0
Studieloopbaanbegeleiding 2.02017-02-18T15:45:00+02:00

Studieloopbaanbegeleiding 2.0

Clusius College

Clusius College

Sinds het schooljaar 2014 – 2015 is het Clusius College bezig met een nieuw integraal studie- en loopbaan begeleidingsprogramma (SLB-programma). Aanleiding hiervoor is de continu veranderende arbeidsmarkt, waarin je het met alleen vakspecifieke vaardigheden steeds moeilijker krijgt.

Belangrijk is het kennen en benutten van je eigen kwaliteiten en het ontwikkelen van zogenoemde soft-skills. Nadat dit schooljaar is afgelopen worden alle ervaringen en uitkomsten op een rij gezet, waarna vanaf het schooljaar 2016 – 2017 het definitieve programma ingevoerd wordt.

Inzicht in eigen kwaliteiten en ambities

Het mbo-brede SLB-programma loopt als een rode draad door de gehele opleiding van de student. Hierbij moet SLB als antwoord dienen voor het probleem van studenten om de juiste beroeps- en of opleidingskeuze te maken. Het leerproces dat studenten doormaken moet leiden tot een groter inzicht in de eigen kwaliteiten en ambities. Dit is belangrijk omdat de beroepskeuze van studenten dan zo vroeg mogelijk bevestigd, aangescherpt of bijgesteld kan worden. Als dit eenmaal bekend is kan de student gaan werken aan het ontplooien van deze kwaliteiten en ambities in een zo passend mogelijke leeromgeving.

Competentie-waaier

Kwaliteiten en ambities worden benoemd aan de hand van cartoons uit de ‘competentie-waaier’ (ontwikkeld door Envision Training i.s.m. Helicon Opleidingen). De student doet een ‘nulmeting’, waarna de student samen met de SLB-docent zijn voortgang bijhoudt in een Persoonlijk Ontwikkel Plan. De waaier bestaat uit competenties die steeds belangrijker worden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, en die lijken op de 21ste-eeuwse vaardigheden:
  • Beslissen en activiteiten initiëren
  • Samenwerken en overleggen
  • Presenteren
  • Formuleren en rapporteren
  • Vakdeskundigheid toepassen
  • Materialen en middelen inzetten
  • Onderzoeken
  • Leren
  • Plannen en organiseren

competentiewijzer

competentiewijzer-eerste-blz

SLB-lessen, netwerkprojecten en regioleren

In het eerste leerjaar krijgen de studenten twee uur per week SLB-lessen, exclusief een wekelijks uur burgerschap. In leerjaar 2 en 3 worden de SLB-lessen met één uur teruggeschroefd, maar komen daar andere projecten voor in de plaats. In het tweede leerjaar zijn dat zogenoemde netwerkprojecten, zoals projectweken, stagemarkten, excursiemarkten, beroepsevenementen, studentenwedstijden, etc. In het derde leerjaar werken de studenten aan het project Onderzoek in de Sector. Zij gaan dan de regio in en voeren een onderzoek of opdracht uit voor een bedrijf of instantie. Dit betekent dat studenten één dag in de week bij een bedrijf gaan meelopen. Het verschil met BPV is dat dit niet perse een leerbedrijf hoeft te zijn of een bedrijf dat aansluit op de opleiding van de student. Waar de student gaat meelopen hangt af van de ambities van de student. Zo krijgen studenten de ruimte om andere mogelijkheden te bekijken, zoals onderzoeken of een hoger niveau of ander vakgebied beter bij deze ambities past. Binnen het Regioleren moeten studenten leren zelf invulling te geven aan de eigen toekomst.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit praktijkvoorbeeld kunt u contact opnemen met Rob Dekker, r.dekker@clusius.nl.

Contact

Dr. Pieter Baay
Dr. Pieter BaayOnderzoeker
06-54675627

Gerelateerd nieuws

410, 2018

Practoraat Brede Vorming gelanceerd in co-creatie met ecbo

Door |4 oktober 2018|Categorie(ën): Docent in het beroepsonderwijs, Kennisverspreiding, Kernvaardigheden|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Practoraat Brede Vorming gelanceerd in co-creatie met ecbo

Practoraat Brede Vorming gelanceerd in co-creatie met ecbo

Op 3 oktober is het practoraat Brede Vorming gestart bij ROC Friese Poort. Koen Vos is als practor geïnstalleerd en gaat de komende vier jaar verder aan de slag met brede vorming in het mbo. Ter voorbereiding op het practoraat schreven ROC Friese Poort en ecbo de publicatie ‘brede vorming: waarom nu?’. In de komende vier jaar zal ecbo het practoraat ondersteunen op onderzoeksmatig vlak, waarbij onder andere gewerkt wordt aan een leergang voor onderwijsprofessionals en een keuzedeel rondom community service learning.

307, 2018

Nieuw! Klas21 – Doe mee!

Door |3 juli 2018|Categorie(ën): Kennisverspreiding, Kernvaardigheden|Tags: , , |Reacties uitgeschakeld voor Nieuw! Klas21 – Doe mee!

Samen met studenten kennis verspreiden

Op 4 oktober 2018 start ecbo met Klas21, een fictieve klas met 21 mbo-studenten. Met Klas21 willen we studenten nog meer betrekken bij (de ontwikkeling van het instrument van) KOMPAS21 en hen inzetten als kennisverspreiders.

2106, 2018

21ste-eeuwse vaardigheden in mbo en hbo

Door |21 juni 2018|Categorie(ën): Kernvaardigheden|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor 21ste-eeuwse vaardigheden in mbo en hbo

Docentprofessionalisering centraal

Wat staat het mbo en hbo te doen rond 21ste-eeuwse vaardigheden? Op 5 juni kwamen professionals uit mbo en hbo bij elkaar om te spreken over een onderzoeksagenda voor het hbo en een professionaliseringsagenda voor het mbo. Ook de inrichting van de schoolcontext inclusief curriculumontwikkeling en gevolgen voor het management- en bestuursniveau kwamen uitgebreid aan bod.

Gerelateerde bijeenkomsten

Gerelateerde projecten en publicaties

2019-01-09T20:44:43+02:00

De rekentoetsen voor leerlingen met ernstige rekenproblemen (ER)

De rekentoetsen voor leerlingen met ernstige rekenproblemen (ER)

Het einddoel van het rekenonderwijs is om leerlingen op te leiden zodat ze adequaat kunnen omgaan met rekenkundige informatie in het (vervolg)onderwijs en in het dagelijks leven. Met de invoering van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen is in 2010 voor alle onderwijssectoren vastgelegd wat leerlingen minimaal moeten beheersen op het gebied van taal en rekenen.

2017-11-22T15:30:50+02:00

Slowscan ROC Friese Poort

21ste-eeuwse vaardigheden in het curriculum van ROC Friese Poort Zorg en Welzijn

De aandacht voor 21ste-eeuwse vaardigheden is de laatste jaren gegroeid. Vaardigheden als kritisch denken, samenwerken en ondernemendheid zijn helemaal niet nieuw, maar wel anders dan 50 jaar geleden. Deze vaardigheden worden belangrijker dankzij een veranderende arbeidsmarkt en samenleving.

2017-12-10T12:16:18+02:00

De waarde(n) van brede vorming

Het mbo introduceert op geheel eigen wijze de maatschappelijke dienstplicht uit het regeerakkoord. ROC Friese Poort experimenteert met Community Service Learning en onderzocht met expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo) de toepassing van brede vorming (Bildung) in het mbo. Hun onderwijs laat studenten een maatschappelijke dienst leveren en stimuleert zo de brede vorming van studenten. Daarbij reflecteren studenten vanuit een Bildungsdenken op wat ze doen, wie ze zijn en hoe ze in de wereld staan.

Stel uw vraag