Sandra Wagemakers

Dr. Sandra Wagemakers
Dr. Sandra WagemakersOnderzoeker
06-54756928

Sandra Wagemakers is gepromoveerd op het gebied van sociale wetenschappen en heeft ervaring met zowel kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. Sinds april 2018 is ze als onderzoeker werkzaam bij ecbo. In haar promotieonderzoek heeft ze onderzocht hoe mensen zich identificeren met Brabant. Deze regionale kennis zet ze nu graag in binnen het onderwijs. Sandra is bedreven in het analyseren van grote datasets en het houden van interviews en focusgroepen. Met haar enthousiasme en analytische blik heeft ze oog voor de directe toepasbaarheid van informatie. Sandra zet graag data om naar kennis die gebruikt kan worden. Met haar positieve en kritische insteek, werkt ze graag aan complexe vraagstukken. Als gedreven verbinder, zorgt haar frisse blik op onderwijs voor nieuwe inzichten.

Sandra is momenteel betrokken bij projecten rondom excellentie, arbeidsmarktleren en diversiteit en zet zich ook graag in voor kennisverspreidingsactiviteiten.

Expertisegebieden

  • kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden

Publicaties

Tweede tussenevaluatie sectorplannen

Tweede tussenevaluatie sectorplannen

Werkgevers- en werknemersorganisaties worden voor maximaal de helft van de kosten ondersteund door de overheid in hun plannen om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Ecbo voert samen met SEO Economisch Onderzoek de monitoring en evaluatie van deze Regeling Cofinanciering Sectorplannen uit.

Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

Quickscan 6

Werkgevers- en werknemersorganisaties worden voor maximaal de helft van de kosten ondersteund door de overheid in hun plannen om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Ecbo voert samen met SEO Economisch Onderzoek de monitoring en evaluatie van deze Regeling Cofinanciering Sectorplannen uit.

Nieuws

Tweede tussenevaluatie sectorplannen

Tweede tussenevaluatie sectorplannen

Eind 2013 is de regeling ‘cofinanciering van de sectorplannen’ in werking getreden. Met deze regeling worden werkgevers- en werknemersorganisaties voor maximaal de helft van de kosten ondersteund door de overheid in hun plannen om mensen aan het werk te krijgen en te houden.

Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

De Nederlandse economie is gebaat bij sterk beroepsonderwijs.
Het beroepsoriënterende vmbo en het beroepskwalificerende mbo zijn daarbij belangrijke pijlers.

Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

De voortgang van de sectorplannen wordt bijgehouden door middel van zogenoemde quickscans, uitgevoerd door SEO Economisch onderzoek en het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo). Op 5 juli is de zesde en laatste quickscan opgeleverd.