Rijksuniversiteit, Alfa-college en Installatiebranche ontwikkelen samen een nieuwe mbo-4 opleiding

Home » Rijksuniversiteit, Alfa-college en Installatiebranche ontwikkelen samen een nieuwe mbo-4 opleiding
Rijksuniversiteit, Alfa-college en Installatiebranche ontwikkelen samen een nieuwe mbo-4 opleiding2017-06-20T21:41:45+02:00

Rijksuniversiteit, Alfa-college en Installatiebranche ontwikkelen samen een nieuwe mbo-4 opleiding

Opleiding Technicus engineering instal- en elektrotechniek in Noord-Nederland

De opleiding is gericht op de toekomstige werkzaamheden van technici in de Installatiebranche. Hoewel de klassieke term ‘installatiebranche’ anders doet vermoeden, gaat het hier om een hoogwaardige mbo-opleiding op het snijvlak van techniek en ict. Zowel de inhoud van de opleiding als de samenwerking bij ontwikkeling en uitvoering maken de opleiding uniek.

Innovatief is dat technologieën op het terrein van energie en duurzaamheid, digitale vaardigheden en ‘social skills’ geïntegreerd worden in de ontwikkeling van technisch vakmanschap. De integratie van Technologie en ict in de opleiding is logisch, omdat deze in de installatiebranche ook steeds meer samenvallen. Denk aan slimme technologie waarmee engineers op afstand installaties kunnen besturen. Denk aan software die het klimaat en de verlichting in grote gebouwen en fabrieken regelen. Denk aan big data die de technicus voorzien van een schat aan informatie. Denk aan schone technologie, virtual reality en sensortechnologie.

Minder voor de hand liggend is dat ook 21st century skills ingezet worden om duurzaam vakmanschap te ontwikkelen. Door Columbia University New York ontwikkelde methodieken als de ‘Workplace literacy arc’ (Art Langer) en de reflectieve ‘learning reports’ krijgen hier een Nederlandse ‘kleur’. Zo krijgt een brede en toch ‘praktische’ opleiding vorm met een uniek persoonlijk ontwikkeltraject.

De opleiding heeft een duaal karakter (leren en werken). De eerste twee jaar wordt in de bol-4 opleiding aandacht besteed aan een stevige theoretische basis (installatie- en elektrotechniek en ict), gecombineerd met stages en praktijkopdrachten in bedrijven. In jaar 3 en 4 krijgen de studenten een ‘traineeship’ met arbeidscontract bij de deelnemende technische installatiebedrijven.

Bijzonder is dat Alfa-college en de bedrijven Engie Services, Energiewacht Assen, Eekels Technology, Strukton Worksphere, InstallatieWerk Noord samen de opleiding ontwikkelen waar dat tot nu toe vaak wordt overgelaten aan de het onderwijs. Nieuw is ook dat het project wordt geflankeerd door promotieonderzoek, uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen (GSG Leerstoel Lifelong Learning). Zo wordt het innovatieproces gevolgd, ondersteund én toegankelijk gemaakt voor andere opleidingen en krijgt een actieve learning community in Noord-Nederland vorm.

Voor het project is een projectorganisatie ingericht waarin school en bedrijfsleven gezamenlijk de scepter zwaaien en de RUG een onderzoekende en begeleidende rol heeft. Het project wordt ondersteund met een Adviesraad met vertegenwoordigers van onderwijs- en andere organisaties.
Voor de ontwikkeling van de opleiding zelf en voor de uitvoering van het onderzoek worden extra kosten gemaakt. Naast investeringen van de projectpartners, nemen het opleidingsfonds OTIB en de provincies Groningen en Drenthe bijna 40% van de projectkosten voor hun rekening.

Het project loopt van 2017 tot en met 2020 en versterkt de ontwikkeling van toekomstbestendig technisch vakmanschap èn zorgt voor duurzame plaatsing van jaarlijks 15-30 talentvolle jongeren op de arbeidsmarkt in de provincies Groningen en Drenthe.

Meer informatie

Drs. Geert H. Berghuis
Projectmanager Toekomstbestendig Technisch Vakmanschap Noord-Nederland
info@geertberghuis.nl
+31(0)613705986

Prof. Dr. Jacques Zeelen
Professor in Lifelong Learning and Social Intervention
j.j.m.zeelen@rug.nl
+ 31(0)646683098

Contact

Dr. Pieter Baay
Dr. Pieter BaayOnderzoeker
06-54675627

Gerelateerd nieuws

410, 2018

Practoraat Brede Vorming gelanceerd in co-creatie met ecbo

Door |4 oktober 2018|Categorie(ën): Docent in het beroepsonderwijs, Kennisverspreiding, Kernvaardigheden|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Practoraat Brede Vorming gelanceerd in co-creatie met ecbo

Practoraat Brede Vorming gelanceerd in co-creatie met ecbo

Op 3 oktober is het practoraat Brede Vorming gestart bij ROC Friese Poort. Koen Vos is als practor geïnstalleerd en gaat de komende vier jaar verder aan de slag met brede vorming in het mbo. Ter voorbereiding op het practoraat schreven ROC Friese Poort en ecbo de publicatie ‘brede vorming: waarom nu?’. In de komende vier jaar zal ecbo het practoraat ondersteunen op onderzoeksmatig vlak, waarbij onder andere gewerkt wordt aan een leergang voor onderwijsprofessionals en een keuzedeel rondom community service learning.

307, 2018

Nieuw! Klas21 – Doe mee!

Door |3 juli 2018|Categorie(ën): Kennisverspreiding, Kernvaardigheden|Tags: , , |Reacties uitgeschakeld voor Nieuw! Klas21 – Doe mee!

Samen met studenten kennis verspreiden

Op 4 oktober 2018 start ecbo met Klas21, een fictieve klas met 21 mbo-studenten. Met Klas21 willen we studenten nog meer betrekken bij (de ontwikkeling van het instrument van) KOMPAS21 en hen inzetten als kennisverspreiders.

2106, 2018

21ste-eeuwse vaardigheden in mbo en hbo

Door |21 juni 2018|Categorie(ën): Kernvaardigheden|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor 21ste-eeuwse vaardigheden in mbo en hbo

Docentprofessionalisering centraal

Wat staat het mbo en hbo te doen rond 21ste-eeuwse vaardigheden? Op 5 juni kwamen professionals uit mbo en hbo bij elkaar om te spreken over een onderzoeksagenda voor het hbo en een professionaliseringsagenda voor het mbo. Ook de inrichting van de schoolcontext inclusief curriculumontwikkeling en gevolgen voor het management- en bestuursniveau kwamen uitgebreid aan bod.

Gerelateerde bijeenkomsten

Gerelateerde projecten en publicaties

2019-01-09T20:44:43+02:00

De rekentoetsen voor leerlingen met ernstige rekenproblemen (ER)

De rekentoetsen voor leerlingen met ernstige rekenproblemen (ER)

Het einddoel van het rekenonderwijs is om leerlingen op te leiden zodat ze adequaat kunnen omgaan met rekenkundige informatie in het (vervolg)onderwijs en in het dagelijks leven. Met de invoering van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen is in 2010 voor alle onderwijssectoren vastgelegd wat leerlingen minimaal moeten beheersen op het gebied van taal en rekenen.

2017-11-22T15:30:50+02:00

Slowscan ROC Friese Poort

21ste-eeuwse vaardigheden in het curriculum van ROC Friese Poort Zorg en Welzijn

De aandacht voor 21ste-eeuwse vaardigheden is de laatste jaren gegroeid. Vaardigheden als kritisch denken, samenwerken en ondernemendheid zijn helemaal niet nieuw, maar wel anders dan 50 jaar geleden. Deze vaardigheden worden belangrijker dankzij een veranderende arbeidsmarkt en samenleving.

2017-12-10T12:16:18+02:00

De waarde(n) van brede vorming

Het mbo introduceert op geheel eigen wijze de maatschappelijke dienstplicht uit het regeerakkoord. ROC Friese Poort experimenteert met Community Service Learning en onderzocht met expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo) de toepassing van brede vorming (Bildung) in het mbo. Hun onderwijs laat studenten een maatschappelijke dienst leveren en stimuleert zo de brede vorming van studenten. Daarbij reflecteren studenten vanuit een Bildungsdenken op wat ze doen, wie ze zijn en hoe ze in de wereld staan.

Stel uw vraag