Eerste resultaten Beleidsmonitor Tel mee met taal

Regionale maatregelen laaggeletterdheid

Hoe geven gemeenten beleidsmatig invulling aan een regionaal programma laaggeletterdheid? En hoe voeren zij regie op de uitvoering van de aanpak van laaggeletterdheid. In de eerste fase binnen het onderzoek ‘Beleidsmonitor Tel mee met Taal’ publiceerden ECBO en Ockham IPS een vergelijkende beschrijving van regionale programma’s rondom laaggeletterdheid.

In de beschrijving staan de twee regionale maatregelen binnen het onderzoek centraal: een bestuursakkoord met gemeenten en het bevorderen van regionale samenwerking. De twee maatregelen richten zich expliciet op verduurzaming en het uitbouwen van de regierol van gemeenten. Het doel is dat er uiteindelijk geen generieke, landelijke ondersteuning meer nodig is en gemeenten meer beleidsmatige en financiële vrijheid krijgen.

De Beleidsmonitor Tel mee met taal: doelen, maatregelen en producten

Klik hier om de afbeelding in een groter formaat te bekijken.

Tel mee met taal visual

Andere publicaties over laaggeletterdheid

Ons professionaliseringsaanbod

  • Wervingsmethodiek Klasse: Wie zijn die Nederlandstalige laaggeletterden? Waar vind je ze, hoe spreek je ze aan en hoe motiveer je ze voor scholingsaanbod? Op al deze vragen is de wervingsmethodiek KLASSE! het antwoord.