Lezingencarrousel | Hybride leeromgevingen

Leer van ervaringen van anderen

Lezing hybride leeromgevingen

29 juni 2021

ECBO organiseerde een interactieve, online lezingencarrousel waarin twee docenten en een onderwijskundige hun masteronderzoek over hybride leeromgevingen pitchen. Dit onderzoek is vaak minder bekend, maar levert wel handvatten op waarmee onderwijsprofessionals aan de slag kunnen. Daarom verdient het een podium. De gastsprekers gingen tijdens hun pitch in op vragen zoals, waar gaat het onderzoek over? Welke kennis heb ik daarbij benut? Welk praktijkvraagstuk heb ik geprobeerd op te lossen?

De gastsprekers wilden de deelnemers n.a.v. hun onderzoek het volgende meegeven:

  • Het leerpotentieel zit juist in de verschillen tussen de praktijksituaties en leerpotentieel
  • Het leerproces begint pas als er emoties bij betrokken zijn
  • Het doen van onderzoek is op zich al een interventie die bijdraagt aan onderwijsontwikkeling.

Bekijk de lezingencarrousel hier binnenkort terug en neem de onderzoekskennis mee naar jouw mbo-instelling.

Gastsprekers

  • Anke Kolvoort, onderwijskundige – Hybride leeromgevingen als oplossing voor de aansluitingsproblematiek tussen technische beroepsopleidingen en bedrijven
  • Ellen van Eck, docent – Van ‘extern practicum’ naar een hybride leeromgeving voor studenten in het middelbaar beroepsonderwijs
  • Mieke Bouman, docent – Een grens over. Een onderzoek naar ondersteunen van grenservaringen van studenten in een hybride leeromgeving

Meer weten over hybride leeromgevingen?

De lezingencarrousel is deel van een van de drie drieluiken die ECBO in 2021 organiseert. Naast de lezingencarrousel bestaat het drieluik uit een podcast en een webinar rondom het thema hybride leeromgevingen. In de podcast staat de innovatiewerkplaats als variant op de hybride leeromgeving centraal. Deze luister je gemakkelijk via je favoriete podcastapp. Ook kan je het webinar terugkijken en meer ontdekken over belangrijke ontwerpprincipes voor de vormgeving van hybride leeromgevingen in het mbo.

Het drieluik sluit aan op de themapagina ‘Hybride leeromgevingen’ op Onderwijskennis.nl. De pagina biedt je een toegankelijke en overzichtelijke stand van zaken uit de wetenschap over hybride leeromgevingen.

Leren en werken in onderwijsteams

Het thema van het volgende drieluik is bekend: Leren en werken in onderwijsteams. Dit drieluik zal na de zomer plaatvinden. Houd de ECBO-site in de gaten voor meer informatie en aanmelding.

Kennisverspreidingsprogramma

Het drieluik en de themapagina zijn onderdeel van het programma ‘Kennisverspreiding beroepsonderwijs’ dat ECBO uitvoert met subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).