Promoveren in het mbo; iets voor jou?

Pre-promotietraject 2021-2023

Pre-promotietraject 2021-2023 gaat definitief door! Aanmelden kan nog tot 7 september. 

Is promoveren iets voor mij? Kan ik dat eigenlijk wel? Waar wil ik dan op promoveren? Hoe kom ik tot een onderzoeksplan? En hoe krijg ik daar tijd en financiering voor? Allerlei vragen die misschien in je opkomen als je aan promoveren denkt. In september 2021 start een nieuwe editie van het pre-promotietraject. Dit traject helpt je om te onderzoeken of promoveren iets voor jou is en bij het vormgeven van jouw onderzoek en promotietraject.

Voor wie?

Het pre-promotietraject biedt mbo-docenten en mbo-professionals die interesse hebben in onderwijskundig promotieonderzoek praktische en inhoudelijke ondersteuning om daadwerkelijk van start te gaan met hun onderzoek. Deelnemers moeten werkzaam zijn in het mbo en daarnaast  beschikken over een hbo-master of universitaire master (of gelijkwaardige equivalent). Ze kunnen aanspraak maken op de Promotiebeurs voor Leraren of willen op een andere manier financiering verkrijgen, bijvoorbeeld via de werkgever. Het promotieonderzoek behandelt onderwijskundige thema’s of vraagstukken.

“Ik kan echt aanraden om zoiets als dit pre-promotietraject te volgen. Promoveren is best wel een eenzame aangelegenheid. In dit traject heb ik veel medestanders ontmoet. En door alle oefening is het voor mij veel tastbaarder geworden wat promoveren in de praktijk betekent.” – Ervaring deelnemer voorgaande editie.

Hulp bij de start van een promotietraject

Het mbo heeft een jonge onderzoekscultuur waarbinnen het niet vanzelfsprekend is voor docenten om voor een promotietraject te kiezen. Er zijn nog geen gebaande paden waardoor het voor hen vaak lastig is om zo’n traject op te starten. Hoe kom je van een idee tot een promotievoorstel? Wat houdt een promotietraject eigenlijk precies in? Is het wel een realistische keuze? Misschien weet je al dat je wilt promoveren maar kun je hulp gebruiken bij het opstellen van je onderzoeksplan. Je bent niet de enige met vragen: steeds meer mbo-docenten hebben behoefte aan ondersteuning bij het doen van onderzoek, met name bij de start van een promotietraject.

Meld je aan voor het pre-promotietraject>

Pre-promotietraject 2021-2023: overzicht van alle praktische informatie

 

Praktische informatie pre-promotietraject

Wat komt aan bod in het pre-promotietraject?

De looptijd van het pre-promotie traject is van september 2021 tot en met februari 2023. Het traject bestaat uit 3 fasen:

 • Fase 1 Oriënteren op promotieonderzoek: Wat is een promotietraject? Wil ik promoveren? Welke onderwijskundige thema’s of onderzoeksvraag wil ik onderzoeken?
 • Fase 2 Opfrissen van onderzoeksvaardigheden: In deze fase scherp je de probleemstelling verder aan, formuleer je een onderzoeksvraag, zoek je literatuur en schrijf je een position paper.
 • Fase 3 Werken aan een onderzoeksplan: Je werkt verder aan je onderzoeksplan of aanvraag voor de Promotiebeurs voor Leraren, het liefst al samen met een beoogd promotor.

In elke fase van het traject staan drie leerlijnen centraal: werken aan de inhoud van je onderzoek; werken aan voorwaarden voor het kunnen doen van onderzoek; en werken aan je netwerk rondom je onderzoek. Samen met de andere deelnemers vorm je een professionele leergemeenschap, waar je ook tijdens je promotie op kunt terugvallen.

Planning en inzet

 • Het traject bestaat uit 13 maandelijkse groepsbijeenkomsten (september-december 2021; februari-juni 2022; september 2022-februari 2023).
 • De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagmiddagen tussen 13:30-16:00 in Utrecht of ’s-Hertogenbosch, of online als coronamaatregelen dat vereisen.
 • Naast de groepsbijeenkomsten werk je individueel en met je leerteam aan opdrachten en is er ruimte voor individuele feedback.
 • Van de deelnemers vragen we inzet van 1 dag in de week gedurende fasen 1 en 2 en een inzet van 1,5 dag in de week gedurende fase 3.

Aanmelden en voorwaarden

 • De kosten per deelnemer bedragen € 3.500,-. In geval van annulering is ECBO gerechtigd om kosten in rekening te brengen.
 • Bij annulering tussen 1 juli en 1 september 2021 worden 50% van de kosten van het pre-promotietraject in rekening gebracht; bij annulering na 1 september 2021 worden de totale kosten van het pre-promotietraject in rekening gebracht. Voor deelnemers die zich aanmelden tussen 1 juli en 7 september gelden andere voorwaarden. Neem gerust contact met ons op.
 • Aanmelden kan t/m 7 september 2021. Met de aanmelding gaat een aanbetaling van € 1.000,- gepaard. Op 8 september worden de resterende kosten van het pre-promotietraject in rekening gebracht.
 • Het traject vindt doorgang vanaf 12 aanmeldingen; er is ruimte voor maximaal 18 deelnemers. Mededeling: we hebben voldoende aanmeldingen waardoor het traject definitief doorgaat. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar, aanmelden kan tot 7 september.
 • Bij meer dan het maximum aantal te plaatsen deelnemers krijgen degenen die zich hebben aangemeld op volgorde van bevestiging van aanmelding toegang tot het traject. In geval van annulering door ECBO bij te weinig deelnemers ontvangt u uw inschrijfgeld retour.

Laatste kans! Aanmelden pre-promotietraject kan nog tot 7 september 2021>

Word jij praktijkgericht wetenschappelijk onderzoeker?

Het pre-promotietraject faciliteert je ontwikkeling tot praktijkgerichte wetenschappelijk onderzoeker. In het pre-promotietraject leg je aan de hand van praktische en inhoudelijke ondersteuning een concrete basis voor je promotieonderzoek. Wegens succes gaat nu de vierde ronde van het pre-promotietraject van start. Uit eerdere ervaringen met pre-promotietrajecten is gebleken dat het traject erg waardevol is in je oriëntatie en voorbereiding op een promotie. Bovendien vergroot het zelfs de kans op het verkrijgen van een Promotiebeurs voor leraren.

Ervaringen pre-promovendi voorgaande edities pre-promotietraject

“Het heeft veel inzicht gegeven als het gaat om onderzoeken. Maar ook inzicht heeft gegeven over wie ik ben als professional. Daarnaast biedt het traject allerlei mogelijkheden om te netwerken, waardoor er meer deuren voor je open gaan”.

“Het pre-promotietraject heeft mij inzicht gegeven in wat dit lange proces op op verschillende vlakken met mij als persoon doet: Wat houdt het mentaal in, wat houdt het fysiek in, wat houdt het praktisch in, etc. Het pre-promotietraject heeft mij inzicht gegeven in hoe je een concrete basis moet neerzetten om  uiteindelijk de vervolgstap te kunnen maken”.

“Vorig jaar was ik bij de voorlichting van het NWO over de promotiebeurs voor leraren. De vragen die gesteld werden die dag worden vrijwel allemaal behandeld in het pre-promotietraject. Ik denk dat het een zware kluif is om zelfstandig zonder begeleiding dit voortraject te doorlopen. Op het HBO verwacht ik dat promoveren meer gefaciliteerd wordt en dat je meer gelijkgestemde treft binnen de organisatie. In het mbo is dit veelal nog niet aan de orde. Met dit traject vergroot je de kans op het indienen van een succesvol voorstel“.

Het pre-promotietraject is een initiatief van de Beroepsvereniging Opleiders in het mbo (BVMBO), het Lectoraat Beroepsonderwijs van de Hogeschool Utrecht (HU), de Open Universiteit (OU) en het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO).

Logo's pre promotietraject

Meer lezen?

 • MBO Today – ‘Laat onderzoek aansluiten op de dagelijkse praktijk