2012

Home » 2012

Co-makership. Duurzame vormen van samenwerking onderwijs-bedrijfsleven

2017-01-17T10:18:50+02:00

Succesvolle experimenten voor beter beroepsonderwijs

Scholen en bedrijven hebben elkaar nodig om goed beroepsonderwijs te kunnen bieden. Samenwerking tussen scholen en bedrijven is dan ook een belangrijk onderwerp binnen het beroepsonderwijs. Ecbo deed onderzoek naar succesvolle voorbeelden van deze samenwerking.

Stimuleren van leven lang leren

2017-01-17T10:30:15+02:00

Een internationaal verkennende analyse

De Europese beleidsagenda staat vol met initiatieven om de kenniseconomie een nieuwe impuls te geven. In Stimuleren van leven lang leren zoomen de auteurs in op ontwikkelingen die zich elders in Europa voltrekken op dit terrein van wat onder één noemer wordt genoemd ‘een leven lang leren’.

Goed bestuur in het mbo. Vorderingen in de implementatie van de Code Goed bestuur

2016-12-22T10:13:24+02:00

Evaluatie van de naleving en de werking van de code ‘Goed bestuur in de bve-sector’

Sinds 2006 committeren besturen in de mbo-sector, verenigd in de MBO Raad, zich aan de Governance Code BVE. In deze code staan afspraken en handreikingen over ‘goed bestuur’ van de onderwijsorganisaties. Ecbo onderzocht de naleving en toepassing van de code.

Later is niet te laat. Inspiratie voor curatief vsv-beleid

2017-10-17T11:54:35+02:00

Bouwstenen voor succesvol vsv-beleid

Nederland heeft grote stappen gezet in het terugdringen van voortijdige schooluitval. Maar soms is schooluitval niet te voorkomen. Dan gaan jongeren van school zonder diploma dat ze een goede kans op de arbeidsmarkt geeft. Een deel van deze jongeren is later wel in staat om een startkwalificatie te halen, als ze terugkeren naar het onderwijs.

Patronen van bekostigd volwassenenonderwijs

2017-01-17T11:15:36+02:00

Volwassen deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs van 2005/2006 tot en met 2011/2012

Scholing voor volwassenen is een belangrijke component van een leven lang leren. Desondanks zijn er politieke voorstellen om de markt van het postinitiële onderwijs anders te organiseren. Ecbo onderzocht het aandeel van volwassenen in het mbo om dit vraagstuk met cijfers te ondersteunen.

De bijdrage van HRM in het mbo

2017-10-17T11:54:57+02:00

Aanknopingspunten voor een op teams gericht HRM-beleid

Het middelbaar beroepsonderwijs wordt steeds vaker georganiseerd via onderwijsteams. Dat vraagt onder meer een andere rol van HRM; een rol die momenteel ter discussie staat. Met deze publicatie wil ecbo die discussie concretiseren en aanknopingspunten bieden voor een nieuw, op teams gericht HRM-beleid.

Hoe groen is het gras bij de buren? De gebruiks- en leerwaarde van de Benchmark mbo

2018-03-22T09:24:05+02:00

Spiegelen aan collega-organisaties, van elkaar leren en jezelf verbeteren

Sinds de eerste rapportage in 2006 is de Benchmark mbo uitgegroeid tot een gewaardeerd instrument. Mbo-instellingen spiegelen zich ermee aan collega-organisaties en kunnen zo van elkaar leren en zichzelf verbeteren. Toch is leren van de Benchmark mbo niet altijd even vanzelfsprekend, zo concludeert ecbo in Hoe groen is het gras bij de buren? De gebruiks- en leerwaarde van de Benchmark mbo.

Kiezen moet: Focus in het mbo door profilering

2017-10-17T11:55:32+02:00

'Focus aanbrengen om beter te presteren'

Kwaliteitsverbetering en overlevingsdrang. Dat zijn de voornaamste redenen waarom instellingen ervoor kiezen zich te profileren op een specifiek mbo-onderdeel. Louise van de Venne (ecbo) en Olaf McDaniel (CBE Group) onderzochten met welke stimulerende en remmende factoren mbo-instellingen hierbij te maken kregen.

Ontwikkelingen en maatregelen in het middelbaar beroepsonderwijs

2017-10-17T11:55:45+02:00

Effecten van politieke en demografische bewegingen op het mbo.

Kwaliteitsverbetering, maar ook bezuinigingen. Van demografische groei naar mogelijke krimp. Welke effecten hebben deze ontwikkelingen op mbo-instellingen en -deelnemers? Ecbo onderzocht de verwachte gevolgen van het actieplan Focus op vakmanschap voor de onderwijskwaliteit en financiële huishouding van mbo-instellingen.

Inzichten uit de Kenniskring innovatiemanagers mbo

2017-10-17T12:00:15+02:00

Innovatiemanagers mbo delen kennis, ervaring en inzichten

Sinds een aantal jaren komt onder de vlag van ecbo een vaste kern van zo'n twaalf roc-vertegenwoordigers bijeen. Vier keer per jaar vormen zij de 'Kenniskring innovatiemanagers mbo'. Samen wisselen zij kennis en ervaringen uit over onderwijsinnovatie.

Met inzet, geduld en maatwerk. Lesgeven aan deelnemers in mbo niveau 1 of 2

2017-10-17T11:59:59+02:00

Lesgeven aan deelnemers in mbo niveau 1 of 2

Lesgeven aan deelnemers in mbo niveau 1 of 2 is een vak apart. Dat concluderen Ria Groenenberg en José Hermanussen (ecbo) op basis van een onderzoek onder 255 docenten die lesgeven op deze niveaus.

De middenweg tussen blijven en uitvallen: switchen

2017-10-17T11:59:46+02:00

Verkenning van de effecten van switchen tussen de domeinen in het mbo (bol niveau 4)

In de publicatie De middenweg tussen blijven en uitvallen: switchen verkennen de onderzoekers de effecten van switchen van mbo-domein. Ze concluderen dat switchen negatieve effecten kan hebben, maar bij een positieve en onderbouwde keuze door de deelnemer én goede opvang in de nieuwe opleiding juist ook heel succesvol kan zijn.

Verschillende wegen, gelijke bestemming

2018-03-22T09:26:52+02:00

De arbeidsmarktpositie van hbo'ers met mbo of havo als voortraject

Het mbo is een belangrijke aanvoerroute voor het hbo: in 2011 waren drie op de tien instromers afkomstig uit het mbo. Speelt de vooropleiding van hbo-afgestudeerden een rol in hun vroege carrièreverloop (1,5 en 5 jaar na het afstuderen)?

Docent in mbo niveau 1 of 2, een vak apart

2017-10-17T11:58:48+02:00

Onderzoek naar drijfveren, vakmanschap en ondersteuning vanuit de organisatie

Deelnemers in mbo niveau 1 en 2 hebben vaak relatief veel aandacht en begeleiding nodig. Wat vraagt dat van de docenten op deze niveaus? Over welke kwaliteiten en vaardigheden moeten zij beschikken om met deze doelgroepen te werken?

HRM in de mbo-sector: control of commitment?

2017-10-17T11:58:27+02:00

Analyse van de HRM-visie op landelijk, sectoraal en instellingsniveau

De kwaliteit van docenten en onderwijskundig personeel staat de laatste jaren flink in de belangstelling. Goed HRM-beleid is een onontbeerlijk onderdeel van de verdere professionalisering van onderwijspersoneel. Ecbo en partners onderzochten HRM binnen de mbo-sector.