Mbo’s steeds veiliger

2017-04-12T08:59:22+00:00

Monitor Sociale Veiligheid brengt veiligheid mbo's in beeld

Sociale veiligheid is een groot goed. Oók voor onderwijs­instellingen. Deelnemers en medewerkers moeten zich veilig en geborgen voelen op scholen. Uit de tweejaarlijkse Monitor Sociale Veiligheid blijkt dat het middelbaar beroepsonderwijs goed scoort qua veiligheid.

Kansen voor kleinschaligheid

2017-07-03T07:33:03+00:00

Vraagstukken rond kleinschalige innovaties op verzoek van Colo.

Het onderwerp 'kleinschaligheid' staat recent weer in de (beleids)belangstelling. Eerder heeft Colo door Smets+Hover+ onderzoek laten verrichten naar het thema van de unieke kleine opleidingen (Winkeldochters en kostbare kleinoden, 2003). In de huidige verkenning staat de kant van de arbeidsmarkt centraal. Deze verandert in hoog tempo. Beroepen verdwijnen en er komen nieuwe beroepen bij. Zo werden er 30 jaar geleden 5.500 beroepen en 2.000 functies geïdentificeerd. Begin deze eeuw waren dat 1.073 beroepen en 23.000 functies.

Het Metalen Scharnierpunt

2017-07-03T08:15:43+00:00

Het werken met praktijkopdrachten.

Basisdocument voor docenten (waarin opgenomen het basisdocument voor de leerlingen) Kansrijk en inspirerend onderwijs van vmbo en mbo ontwikkelen: dat is het gezamenlijke doel van het vmbo Platform Metaal & Metalektro, de Stichting Consortium Beroepsonderwijs en CINOP Expertisecentrum. Resultaat van deze doelstelling is het project Het Metalen Scharnierpunt.

Leven lang leren voor vitaliteit

2017-07-03T09:28:07+00:00

Een voorstudie ten behoeve van ontwikkeling en onderzoek.

‘Leven lang leren voor vitaliteit’ is een voorstudie, bedoeld voor de verdere ontwikkeling van en onderzoek naar een leven lang leren. Een complex terrein waar veel verschillende beelden over bestaan. Welke thema’s zijn van belang voor de toekomst en welke concepten kunnen een leven lang leren verder helpen?

Programma 2008 Expertisecentrum Beroepsonderwijs

2017-07-13T10:05:21+00:00

Ter voorbereiding van ecbo.

Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs, een samenwerking van het Max Goote Kenniscentrum en CINOP Expertisecentrum, gaat in 2008 echt van start! Na gedegen voorbereiding ligt er een beleidsprogramma waaraan dit jaar hard gewerkt wordt. Deze publicatie is bedoeld om u beknopt te informeren over dit programma.