Zicht op effect?

Home » Portfolio » Zicht op effect?
Zicht op effect?2016-12-21T21:25:10+02:00

Project Description

Zicht op effect?

Experimenten VM2 eerste en tweede tranche 2009-2010

Auteur(s):
Renée van Schoonhoven, Dennis Heijnens en Ed Weijers
Publicatiedatum:
maart 2010

n de zomer van 2008 is een begin gemaakt met de VM2-experimenten: voor in totaal 40 experimenten is groen licht gegeven.

In de VM2-experimenten wordt door vmbo- en mbo-scholen samengewerkt aan het inrichten van één leertraject dat begint in het derde leerjaar vmbo-basisberoepsgerichte leerweg en dat duurt totdat de leerling, op de locatie waar hij of zij het traject is gestart, de mbo-niveau 2-kwalificatie heeft behaald.

Nieuwe tranche

De experimenten mogen de inrichting van het leertraject in hoge mate zelf bepalen; het afnemen van het vmbo-examen is bijvoorbeeld niet verplicht. De eerste tranche heeft in de zomer van 2009 vervolg gekregen in een tweede tranche van in totaal 130 experimenten.

Experiment in beeld

In de monitor wordt in beeld gebracht hoe de ontwikkeling van de experimenten inhoudelijk en procesmatig verloopt en tot welke kwalitatieve en kwantitatieve opbrengsten dit leidt.

Gang van zaken

De monitor wordt uitgevoerd aan de hand van periodieke monitorgesprekken met de experimenten, aan de hand van vragenlijsten en aan de hand van leerlinggegevens die worden betrokken van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, voorheen: CFI). Door deze combinatie van dataverzamelingstechnieken genereert de monitor een fijnmazig en gedetailleerd beeld van de gang van zaken bij de experimenten

Zicht op effect?

Gerelateerde publicaties

2018-04-17T18:28:38+02:00

Evaluatie nieuwe bekostiging vavo

In opdracht van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ecbo heeft in opdracht van het ministerie van OCW een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de wijziging in de bekostiging van het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Over het algemeen heeft de wijziging in de bekostiging van het vavo positief uitgepakt: het aanbod is behouden gebleven, de invloed van de gemeente op het toelatingsbeleid is verdwenen en de toegankelijkheid is gewaarborgd. Aandachtspunten zijn de kleinere instellingen en het groeiend aantal zorgleerlingen die drukken op de infrastructuur en bekostiging van het vavo.

2018-03-08T14:46:58+02:00

Implementatie doorlopende leerlijnen vmbo-mbo

Derde monitor vakmanschap-, technologie- en beroepsroutes

In het afgelopen schooljaar 2016-2017 is het aantal lopende vakmanschap-, technologie- en beroepsroutes bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor (202 versus 109). Zowel na één als na twee jaar in een technologieroute blijkt er minder voortijdig schoolverlaten (vsv) plaats te vinden dan buiten de route. Bij de vakmanschaproute zijn de resultaten minder eenduidig.

2018-03-18T12:46:49+02:00

Maatwerk en doorstroom

Maatwerkdiploma’s in het voortgezet onderwijs en doorstroom naar vervolgonderwijs

De leerlingpopulatie in het voortgezet onderwijs wordt diverser. Het is aan het onderwijs om op diversiteit van leerlingen in te spelen, bijvoorbeeld door maatwerk in het diplomaniveau. De leerling kan dan bepaalde vakken op een hoger niveau afronden. Ecbo en DUO deden onderzoek naar de potentie van deze vorm van een maatwerkdiploma.

Gerelateerd nieuws

410, 2018

Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

Door |4 oktober 2018|Categorie(ën): Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

De Nederlandse economie is gebaat bij sterk beroepsonderwijs. Het beroepsoriënterende vmbo en het beroepskwalificerende mbo zijn daarbij belangrijke pijlers.

409, 2018

Ecbo professionaliseringspartner in drie nieuwe langlopende praktijkgerichte onderzoeken

Door |4 september 2018|Categorie(ën): Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Ecbo professionaliseringspartner in drie nieuwe langlopende praktijkgerichte onderzoeken

Thema's onderwijsvernieuwing en professionalisering

Drie onderzoeksprojecten waarin ecbo participeert zijn geselecteerd door de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek van het NRO. Lees hieronder om welke onderzoeksprojecten het gaat.

1201, 2018

Vacature: Stagiairs m/v

Door |12 januari 2018|Categorie(ën): Instroom-doorstroom-uitstroom|Reacties uitgeschakeld voor Vacature: Stagiairs m/v

Stagiairs m/v

Wil je een onderzoekstage lopen bij dé toonaangevende partner in leren? Ben je benieuwd hoe onderzoek met de onderwijspraktijk wordt ingevuld, wil je dat jouw werk niet in de bureaula verdwijnt en lijkt het je leuk om te werken in een onderzoeksteam? Reageer!

Gerelateerde events

Heeft u een vraag aan ons?