Werkprogramma 2013 en verder

Home » Portfolio » Werkprogramma 2013 en verder
Werkprogramma 2013 en verder2016-12-21T21:11:04+02:00

Project Description

Werkprogramma 2013 en verder

Samenvatting van het onderzoeksprogramma en activiteiten voor de komende jaren

Publicatiedatum: april 2013

De brochure Werkprogramma 2013 en verder is een samenvatting van het onderzoeksprogramma van ecbo en onze activiteiten voor de komende jaren. Het onderzoeksprogramma is afgestemd met de programmaraad van ecbo, waar vertegenwoordigers van het veld deel van uitmaken.

De werkzaamheden van ecbo zijn verdeeld over drie themagebieden, die met elkaar verbonden zijn:

  1. Onderwijsloopbanen

    Het eerste gebied gaat over de vraag hoe leerlingen door het stelsel van opleidingen stromen, van het vmbo of havo naar het mbo, eventueel door naar het hbo en naar de arbeidsmarkt.

  2. Organiseren van leren

    Het tweede over de vraag hoe hun leerproces wordt begeleid en vormgegeven op school en in het werk. Nadruk ligt daarbij op het ondersteunen van de professionals in en rond het beroepsonderwijs.

  3. Beroepsonderwijs en arbeidsmarkt

    In het derde themagebied staat de vraag centraal welk niveau van kennis, vaardigheden en houdingen door het onderwijs worden bereikt en hoe deze zich verhouden tot de eisen die daaraan in de beroepspraktijk worden gesteld, nu en in de toekomst.

Kennisverspreiding

Bovendien geeft ecbo actief vorm aan de ontwikkeling van een landelijke kennisinfrastructuur voor het beroepsonderwijs, door kennis te ontsluiten, te bewerken en te delen voor de verschillende samenwerkingspartners in het beroepsonderwijs.
Werkprogramma 2013 en verder

Gerelateerde publicaties

2019-06-14T10:56:00+02:00

Zes pijlers voor het succesvol werken aan onderwijskwaliteit

Zes pijlers voor het succesvol werken aan onderwijskwaliteit

Hoewel opleidingsteams in het mbo ‘aan zet’ zijn, vinden zij het niet eenvoudig om verantwoordelijkheid te nemen voor (het verbeteren van) de onderwijskwaliteit. De vraag is hoe mbo-instellingen opleidingsteams hierbij beter kunnen ondersteunen.

Gerelateerd nieuws

1607, 2019

Eerste rapportage Evaluatie en monitoring wet toelatingsrecht mbo

Door |16 juli 2019|Categorie(ën): Mbo-organisatie|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Eerste rapportage Evaluatie en monitoring wet toelatingsrecht mbo

Vanaf 1 augustus 2017 is de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’ in werking getreden. De nieuwe wet introduceert een set maatregelen, waaronder de aanmelddatum van 1 april, voorschriften voor procedures en informatievoorziening, het toelatingsrecht voor aankomende studenten, voorwaarden waaronder dat toelatingsrecht geldt en het verplichte bindend studieadvies in het eerste jaar van de opleiding.

307, 2019

Kamerbrief sterk technisch vmbo

Door |3 juli 2019|Categorie(ën): Kennisverspreiding, Mbo-organisatie|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Kamerbrief sterk technisch vmbo

Kamerbrief sterk technisch vmbo

De Monitor Sterk Techniekonderwijs; de nulmeting, gaat aan de feitelijke monitoring van het programma Sterk Techniekonderwijs vooraf. De Monitor is uitgevoerd door José Mulder (ResearchNed), Ronald Ferket (ecbo) en Christoph Meng (Research) Centre for Education and the Labour Market (ROA) en Anneke Westerhuis (ecbo).

207, 2019

Kompas21 lancering op 2 juli

Door |2 juli 2019|Categorie(ën): Mbo-organisatie|Tags: , , |Reacties uitgeschakeld voor Kompas21 lancering op 2 juli

Kompas21 lancering op 2 juli

Samen met 12 mbo-scholen ontwikkelde Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) dit instrument voor en door het mbo. ROC Friese Poort volgde als eerste deelnemer de Train-de-Trainer tweedaagse. Het doel van de tweedaagse was om KOMPAS21 goed te integreren binnen de onderwijsinstelling. Gedurende intensieve sessies zijn de medewerkers klaargestoomd om zelf als trainer aan de slag te gaan.

Gerelateerde events

symposium Leeromgeving van de Toekomst

19 september @ 09:30 - 18:30

Domile oktober 2019

10 oktober @ 15:30 - 17:30

Heeft u een vraag aan ons?