Vroegtijdig signaleren van onderwijsuitval

Home » Portfolio » Vroegtijdig signaleren van onderwijsuitval
Vroegtijdig signaleren van onderwijsuitval2016-12-21T21:08:30+02:00

Project Description

Vroegtijdig signaleren van onderwijsuitval

Inzichten van en voor de praktijk

Auteur(s): Barbara van Wijk en Carlos van Kan
Publicatiedatum: januari 2014

Het terugdringen van voortijdig schoolverlaten (vsv) is al jaren een doelstelling van de opeenvolgende kabinetten. Ecbo deed verkennend onderzoek naar het vroegtijdig signaleren van onderwijsuitval: hoe is dit georganiseerd en welke behoeften leven er bij docenten en instellingen?

Mbo-instellingen worden gestimuleerd om te werken aan bijvoorbeeld doorlopende leerlijnen, opvangklassen voor deelnemers die geen studiekeuze kunnen maken en zorgfaciliteiten. Voor veel van die maatregelen is het van belang dat vroegtijdig gesignaleerd is dat deelnemers dreigen uit te vallen. Zo kan de school of de hulpverlening tijdig ingrijpen.

Praktijktheorieën

Er is nog niet veel bekend over het proces van het identificeren van deelnemers die het risico lopen om uit te vallen. Met dit verkennende onderzoek naar het vroegtijdig signaleren van voortijdige onderwijsuitval wil ecbo een indruk krijgen van de praktijktheorieën waarover docenten beschikken wanneer het gaat om vroegtijdige signalering van voortijdig schoolverlaten, hoe de signalering is georganiseerd in de instellingen en aan wat voor inzichten behoefte is binnen de mbo-instellingen.

Belang van signalering

De publicatie Vroegtijdig signaleren van onderwijsuitval heeft tot doel 1) docenten in het mbo in staat te stellen kritisch te reflecteren op hun eigen praktijktheorieën aangaande deze problematiek en 2) het gesprek tussen docenten, management en stafmedewerkers op gang te brengen over de wijze van signaleren, mogelijke verbeterpunten en het belang van een goede signaleringspraktijk.

Meer informatie

Het onderzoek naar vroegtijdig signaleren van onderwijsuitval is verschenen in een publieksversie en als onderzoeksverantwoording.

Vroegtijdig signaleren van onderwijsuitval

Onderzoeker(s)

Gerelateerde publicaties

2018-04-17T18:28:38+02:00

Evaluatie nieuwe bekostiging vavo

In opdracht van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ecbo heeft in opdracht van het ministerie van OCW een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de wijziging in de bekostiging van het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Over het algemeen heeft de wijziging in de bekostiging van het vavo positief uitgepakt: het aanbod is behouden gebleven, de invloed van de gemeente op het toelatingsbeleid is verdwenen en de toegankelijkheid is gewaarborgd. Aandachtspunten zijn de kleinere instellingen en het groeiend aantal zorgleerlingen die drukken op de infrastructuur en bekostiging van het vavo.

2018-03-08T14:46:58+02:00

Implementatie doorlopende leerlijnen vmbo-mbo

Derde monitor vakmanschap-, technologie- en beroepsroutes

In het afgelopen schooljaar 2016-2017 is het aantal lopende vakmanschap-, technologie- en beroepsroutes bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor (202 versus 109). Zowel na één als na twee jaar in een technologieroute blijkt er minder voortijdig schoolverlaten (vsv) plaats te vinden dan buiten de route. Bij de vakmanschaproute zijn de resultaten minder eenduidig.

2018-03-18T12:46:49+02:00

Maatwerk en doorstroom

Maatwerkdiploma’s in het voortgezet onderwijs en doorstroom naar vervolgonderwijs

De leerlingpopulatie in het voortgezet onderwijs wordt diverser. Het is aan het onderwijs om op diversiteit van leerlingen in te spelen, bijvoorbeeld door maatwerk in het diplomaniveau. De leerling kan dan bepaalde vakken op een hoger niveau afronden. Ecbo en DUO deden onderzoek naar de potentie van deze vorm van een maatwerkdiploma.

Gerelateerd nieuws

410, 2018

Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

Door |4 oktober 2018|Categorie(ën): Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

De Nederlandse economie is gebaat bij sterk beroepsonderwijs. Het beroepsoriënterende vmbo en het beroepskwalificerende mbo zijn daarbij belangrijke pijlers.

409, 2018

Ecbo professionaliseringspartner in drie nieuwe langlopende praktijkgerichte onderzoeken

Door |4 september 2018|Categorie(ën): Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Ecbo professionaliseringspartner in drie nieuwe langlopende praktijkgerichte onderzoeken

Thema's onderwijsvernieuwing en professionalisering

Drie onderzoeksprojecten waarin ecbo participeert zijn geselecteerd door de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek van het NRO. Lees hieronder om welke onderzoeksprojecten het gaat.

1201, 2018

Vacature: Stagiairs m/v

Door |12 januari 2018|Categorie(ën): Instroom-doorstroom-uitstroom|Reacties uitgeschakeld voor Vacature: Stagiairs m/v

Stagiairs m/v

Wil je een onderzoekstage lopen bij dé toonaangevende partner in leren? Ben je benieuwd hoe onderzoek met de onderwijspraktijk wordt ingevuld, wil je dat jouw werk niet in de bureaula verdwijnt en lijkt het je leuk om te werken in een onderzoeksteam? Reageer!

Gerelateerde events

Heeft u een vraag aan ons?