Verbeteren van doorstroom in de beroepskolom

Home » Portfolio » Verbeteren van doorstroom in de beroepskolom
Verbeteren van doorstroom in de beroepskolom2018-03-17T13:59:05+02:00

Project Description

Verbeteren van doorstroom in de beroepskolom

Lessen uit de regeling Innovatiearrangement

Auteur(s): José Mulder & Pieter Baay
Publicatiedatum: oktober 2015

De overgangen in de beroepskolom verlopen niet altijd zo soepel als gehoopt. Met name studenten die doorstromen van mbo naar hbo en studenten die doorstromen van vmbo naar mbo niveau 1 hebben een hoog uitvalspercentage in het eerste leerjaar. In opdracht van Het Platform Beroepsonderwijs (HPBO) heeft ecbo onderzoek gedaan naar de doorstoom binnen de innovatiearrangementen.

De vraag is hoe (regionale) samenwerking tussen vmbo, mbo en hbo vormgegeven kan worden om de doorstroom daadwerkelijk te verbeteren. Om hier een antwoord op te krijgen is een achttiental projecten geanalyseerd waar scholen gezamenlijk geprobeerd hebben de doorstroom in de beroepskolom te verbeteren.

HPBO-innovatiearrangement

De achttien onderzochte projecten zijn uitgevoerd in het kader van het HPBO-innovatiearrangement. De regeling Innovatiearrangement stimuleerde regionale samenwerking tussen vmbo, mbo en hbo om de opleidingen in het beroepsonderwijs beter op elkaar aan te laten sluiten. De projecten kregen een innovatiesubsidie om te experimenteren met nieuwe vormen van onderwijs gericht op het verbeteren van, onder meer, de doorstroom in de beroepskolom.

Analyse van achttien projecten

De achttien projecten zijn ingedeeld in vier onderwerpen:
  1. Opzetten van een 9-jarige leerlijn.
  2. Integreren van opleidingen.
  3. Opzetten van gezamenlijke leerwerkplekken.
  4. Anders inrichten van bestaand onderwijs.
Vervolgens is per categorie in kaart gebracht:
  1. Wat waren de initiële doorstroomdoelen van de projecten?
  2. Welke stappen zouden de projecten zetten om die doorstroomdoelen te bereiken?
  3. Welke stappen hebben de projecten in werkelijkheid gezet?
  4. Tot welk effect op de doorstroom hebben die stappen geleid?
  5. Wat maakte de projecten wel/niet tot een succes?

Resultaten

De vraag of het de projecten gelukt is om de doorstroom in beroepskolom te verbeteren, blijkt lastig te beantwoorden. De innovatieprojecten laten wel drie dingen zien: 1. de projecten zijn veelal zo uitgevoerd als van te voren gedacht en 2. de betrokken scholen zijn tevreden over de bewerkstelligde samenwerking. Het is 3. echter niet duidelijk of het project en de samenwerking daadwerkelijk tot een verbetering van de doorstroom hebben geleid.

Lessen die getrokken kunnen worden

Opvallend veel projecten hebben nauwelijks inzicht in precieze doorstroom en uitvalcijfers. Daarnaast wordt doorstroom vaak op een indirecte manier beïnvloed. Dit maakt de effecten van projecten moeilijk te meten.Voor het verbeteren van de doorstroom is het goed om vooraf in kaart te brengen hoe de doorstroom er in de beroepskolom cijfermatig uitziet en vervolgens stil te staan bij de vraag hoe die cijfers beïnvloed kunnen worden.

Hoe komen vmbo-, mbo- en hbo-instellingen tot een effectieve samenwerking als zij elkaar niet of nauwelijks kennen? De juiste mensen dienen gevonden te worden die vanuit de verschillende onderwijsorganisaties het project leiden en uitvoeren. Daarnaast moeten alle partners vanaf de start, of in ieder geval zo snel mogelijk, een bijdrage leveren aan het project. Maar maak de groep van betrokkenen niet te groot. Tot slot moet er, om samenwerking succesvol te laten zijn, draagvlak zijn: verschillende lagen binnen de betrokken opleidingen en instellingen moeten weten wat er speelt.
Verbeteren van doorstroom in de beroepskolom

Onderzoeker(s)

Dr. Pieter Baay
Dr. Pieter BaayOnderzoeker
06-54675627

Gerelateerde publicaties

2018-04-17T18:28:38+02:00

Evaluatie nieuwe bekostiging vavo

In opdracht van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ecbo heeft in opdracht van het ministerie van OCW een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de wijziging in de bekostiging van het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Over het algemeen heeft de wijziging in de bekostiging van het vavo positief uitgepakt: het aanbod is behouden gebleven, de invloed van de gemeente op het toelatingsbeleid is verdwenen en de toegankelijkheid is gewaarborgd. Aandachtspunten zijn de kleinere instellingen en het groeiend aantal zorgleerlingen die drukken op de infrastructuur en bekostiging van het vavo.

2018-03-08T14:46:58+02:00

Implementatie doorlopende leerlijnen vmbo-mbo

Derde monitor vakmanschap-, technologie- en beroepsroutes

In het afgelopen schooljaar 2016-2017 is het aantal lopende vakmanschap-, technologie- en beroepsroutes bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor (202 versus 109). Zowel na één als na twee jaar in een technologieroute blijkt er minder voortijdig schoolverlaten (vsv) plaats te vinden dan buiten de route. Bij de vakmanschaproute zijn de resultaten minder eenduidig.

2018-03-18T12:46:49+02:00

Maatwerk en doorstroom

Maatwerkdiploma’s in het voortgezet onderwijs en doorstroom naar vervolgonderwijs

De leerlingpopulatie in het voortgezet onderwijs wordt diverser. Het is aan het onderwijs om op diversiteit van leerlingen in te spelen, bijvoorbeeld door maatwerk in het diplomaniveau. De leerling kan dan bepaalde vakken op een hoger niveau afronden. Ecbo en DUO deden onderzoek naar de potentie van deze vorm van een maatwerkdiploma.

Gerelateerd nieuws

410, 2018

Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

Door |4 oktober 2018|Categorie(ën): Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

De Nederlandse economie is gebaat bij sterk beroepsonderwijs. Het beroepsoriënterende vmbo en het beroepskwalificerende mbo zijn daarbij belangrijke pijlers.

409, 2018

Ecbo professionaliseringspartner in drie nieuwe langlopende praktijkgerichte onderzoeken

Door |4 september 2018|Categorie(ën): Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Ecbo professionaliseringspartner in drie nieuwe langlopende praktijkgerichte onderzoeken

Thema's onderwijsvernieuwing en professionalisering

Drie onderzoeksprojecten waarin ecbo participeert zijn geselecteerd door de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek van het NRO. Lees hieronder om welke onderzoeksprojecten het gaat.

1201, 2018

Vacature: Stagiairs m/v

Door |12 januari 2018|Categorie(ën): Instroom-doorstroom-uitstroom|Reacties uitgeschakeld voor Vacature: Stagiairs m/v

Stagiairs m/v

Wil je een onderzoekstage lopen bij dé toonaangevende partner in leren? Ben je benieuwd hoe onderzoek met de onderwijspraktijk wordt ingevuld, wil je dat jouw werk niet in de bureaula verdwijnt en lijkt het je leuk om te werken in een onderzoeksteam? Reageer!

Gerelateerd events

Heeft u een vraag aan ons?