Studiesucces in de G4

Home » Portfolio » Studiesucces in de G4
Studiesucces in de G42019-09-04T07:55:08+02:00

Project Description

Studiesucces in de G4

Populatiekenmerken verklaren verschillen in studieresultaten

Auteur(s):
Jan Neuvel & Marc van der Meer
Publicatiedatum: juli 2014

Dat studieresultaten van roc’s in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht (de G4) achterblijven bij het landelijk gemiddelde was bekend. Maar welke factoren spelen daarbij nu eigenlijk een rol?

De samenstelling van de leerlingenpopulatie kan verantwoordelijk zijn voor de achterblijvende resultaten, maar mogelijk vormen ook de kwaliteit van het onderwijs en/of de loopbaanbegeleiding een verklaring. Op verzoek van de roc’s uit de G4 onderzocht ecbo de vraag naar de rol van deze twee factoren.

Populatiekenmerken

Met behulp van BRON-data met leerlinggegevens laten de onderzoekers op basis van vijf succes-indicatoren zien dat de verschillen in studiesucces in bijna alle gevallen (mbo-niveau 1, 2, 3 en 4, zowel bol als bbl) volledig te verklaren zijn door populatiekenmerken. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de kwaliteit van het onderwijs in roc’s uit de G4 van gelijk niveau is als dat van de overige roc’s. Tegelijkertijd blijkt dat voor drie van de vier instroomniveaus procentueel meer bbl-studenten van roc’s uit de G4 een mbo-diploma behalen dan bbl-studenten van overige roc’s.

Waardering studieresultaten

De gevonden verklaringen voor de verschillen in studieresultaten roepen een aantal actuele vragen op: moeten we in de waardering van studieresultaten niet meer rekening houden met de achtergrondkenmerken van studenten? En waarom bereiken sommige instellingen betere resultaten op het terrein van de doorstroom van leerlingen dan andere scholen?
Studiesucces in de G4

Onderzoeker(s)

Drs. Anneke Westerhuis
Drs. Anneke WesterhuisManaging onderzoeker
06-54647140

Gerelateerde publicaties

2018-04-17T18:28:38+02:00

Evaluatie nieuwe bekostiging vavo

In opdracht van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ecbo heeft in opdracht van het ministerie van OCW een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de wijziging in de bekostiging van het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Over het algemeen heeft de wijziging in de bekostiging van het vavo positief uitgepakt: het aanbod is behouden gebleven, de invloed van de gemeente op het toelatingsbeleid is verdwenen en de toegankelijkheid is gewaarborgd. Aandachtspunten zijn de kleinere instellingen en het groeiend aantal zorgleerlingen die drukken op de infrastructuur en bekostiging van het vavo.

2018-03-08T14:46:58+02:00

Implementatie doorlopende leerlijnen vmbo-mbo

Derde monitor vakmanschap-, technologie- en beroepsroutes

In het afgelopen schooljaar 2016-2017 is het aantal lopende vakmanschap-, technologie- en beroepsroutes bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor (202 versus 109). Zowel na één als na twee jaar in een technologieroute blijkt er minder voortijdig schoolverlaten (vsv) plaats te vinden dan buiten de route. Bij de vakmanschaproute zijn de resultaten minder eenduidig.

2018-03-18T12:46:49+02:00

Maatwerk en doorstroom

Maatwerkdiploma’s in het voortgezet onderwijs en doorstroom naar vervolgonderwijs

De leerlingpopulatie in het voortgezet onderwijs wordt diverser. Het is aan het onderwijs om op diversiteit van leerlingen in te spelen, bijvoorbeeld door maatwerk in het diplomaniveau. De leerling kan dan bepaalde vakken op een hoger niveau afronden. Ecbo en DUO deden onderzoek naar de potentie van deze vorm van een maatwerkdiploma.

Gerelateerd nieuws

410, 2018

Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

Door |4 oktober 2018|Categorie(ën): Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

De Nederlandse economie is gebaat bij sterk beroepsonderwijs. Het beroepsoriënterende vmbo en het beroepskwalificerende mbo zijn daarbij belangrijke pijlers.

409, 2018

Ecbo professionaliseringspartner in drie nieuwe langlopende praktijkgerichte onderzoeken

Door |4 september 2018|Categorie(ën): Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Ecbo professionaliseringspartner in drie nieuwe langlopende praktijkgerichte onderzoeken

Thema's onderwijsvernieuwing en professionalisering

Drie onderzoeksprojecten waarin ecbo participeert zijn geselecteerd door de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek van het NRO. Lees hieronder om welke onderzoeksprojecten het gaat.

1201, 2018

Vacature: Stagiairs m/v

Door |12 januari 2018|Categorie(ën): Instroom-doorstroom-uitstroom|Reacties uitgeschakeld voor Vacature: Stagiairs m/v

Stagiairs m/v

Wil je een onderzoekstage lopen bij dé toonaangevende partner in leren? Ben je benieuwd hoe onderzoek met de onderwijspraktijk wordt ingevuld, wil je dat jouw werk niet in de bureaula verdwijnt en lijkt het je leuk om te werken in een onderzoeksteam? Reageer!

Gerelateerde events

Heeft u een vraag aan ons?