Studiesucces in de G4 opnieuw beoordeeld

Home » Portfolio » Studiesucces in de G4 opnieuw beoordeeld
Studiesucces in de G4 opnieuw beoordeeld2018-03-18T12:30:19+02:00

Project Description

Studiesucces in de G4 opnieuw beoordeeld

Replicatieonderzoek naar het effect van populatieverschillen op de studieresultaten in roc’s

Auteur(s): Rob Schipperheyn, Jan Neuvel, Joris Brekelmans en Anneke Westerhuis
Publicatiedatum: september 2015

De replicatie betreft de vergelijking van het studiesucces in de roc’s binnen de G4 met het succes in de roc’s buiten de G4 en het zoeken naar een verklaring voor de achterblijvende resultaten in de roc’s binnen de G4 in termen van populatieverschillen.

De in dit rapport gepubliceerde studie is deels een replicatie van het onderzoek naar het studiesucces in roc’s uit de G4 dat in 2014 is uitgevoerd (Neuvel & Van der Meer, 2014) en deels een uitbreiding van deze studie.

Replicatie van het onderzoek

Het replicatieonderzoek is uitgevoerd in de cohorten 2007-2009. Dat is, zoals in het vorige onderzoek (cohorten 2005-2007), apart gedaan voor de instroom in de bol en de instroom in de bbl. Voor beide leerwegen is steeds een onderscheid gemaakt tussen de vier instroomniveaus. In de analyses zijn dezelfde indicatoren gebruikt als in de analyses voor de cohorten 2005-2007. Dat zijn:
1. Cohortresultaat
2. Startkwalificatie
3. Diploma op instroomniveau

4. Diploma opstroomniveau

Robuustheid van de uitkomsten

Het doel van de replicatie is het nagaan van de robuustheid van de uitkomsten uit de eerdere studie, mede vanuit de veronderstelling dat invoering van competentiegericht onderwijs (cgo) ten tijde van de instroom tussen 2005 en 2007 van invloed kan zijn geweest op de verschillen tussen de studieresultaten van de roc’s binnen en buiten de G4.

Vergelijkbare resultaten

In het algemeen leveren de nieuwe analyses vergelijkbare resultaten op als in de eerste studie. Een eventueel effect van de invoering van cgo op de uitkomsten uit het eerdere onderzoek lijkt daarmee niet aannemelijk.

Uitbreiding van het onderzoek

De uitbreiding van het eerdere onderzoek betreft het gebruik van de sociaaleconomische status van wijken (wijk-SES) voor het verklaren van het verschil in studieresultaten tussen de roc’s uit de G4 en overige roc’s in ons land.

Die variabele is ontleend aan de waardering van wijken door het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). In de vorige studie is voor het nagaan van populatieverschillen gebruik gemaakt van de indeling van armoeprobleemcumulatiegebieden (APC-gebieden). Daardoor kon niet worden gecorrigeerd voor studenten uit wijken met een lage SES buitend de APC-gebieden. De aanname was dat met de SES-variabele beter rekening gehouden kan worden met de specifieke sociaaleconomische problematiek in wijken in Rotterdam. De analyses met de wijk-SES leverden echter geen extra bijdrage aan het verklaren van het verschil in studieresultaten tussen de roc’s binnen en buiten de G4.

Studiesucces in de G4 opnieuw beoordeeld

Onderzoeker(s)

Drs. Anneke Westerhuis
Drs. Anneke WesterhuisManaging onderzoeker
06-54647140

Gerelateerde publicaties

2018-04-17T18:28:38+02:00

Evaluatie nieuwe bekostiging vavo

In opdracht van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ecbo heeft in opdracht van het ministerie van OCW een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de wijziging in de bekostiging van het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Over het algemeen heeft de wijziging in de bekostiging van het vavo positief uitgepakt: het aanbod is behouden gebleven, de invloed van de gemeente op het toelatingsbeleid is verdwenen en de toegankelijkheid is gewaarborgd. Aandachtspunten zijn de kleinere instellingen en het groeiend aantal zorgleerlingen die drukken op de infrastructuur en bekostiging van het vavo.

2018-03-08T14:46:58+02:00

Implementatie doorlopende leerlijnen vmbo-mbo

Derde monitor vakmanschap-, technologie- en beroepsroutes

In het afgelopen schooljaar 2016-2017 is het aantal lopende vakmanschap-, technologie- en beroepsroutes bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor (202 versus 109). Zowel na één als na twee jaar in een technologieroute blijkt er minder voortijdig schoolverlaten (vsv) plaats te vinden dan buiten de route. Bij de vakmanschaproute zijn de resultaten minder eenduidig.

2018-03-18T12:46:49+02:00

Maatwerk en doorstroom

Maatwerkdiploma’s in het voortgezet onderwijs en doorstroom naar vervolgonderwijs

De leerlingpopulatie in het voortgezet onderwijs wordt diverser. Het is aan het onderwijs om op diversiteit van leerlingen in te spelen, bijvoorbeeld door maatwerk in het diplomaniveau. De leerling kan dan bepaalde vakken op een hoger niveau afronden. Ecbo en DUO deden onderzoek naar de potentie van deze vorm van een maatwerkdiploma.

Gerelateerd nieuws

410, 2018

Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

Door |4 oktober 2018|Categorie(ën): Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

De Nederlandse economie is gebaat bij sterk beroepsonderwijs. Het beroepsoriënterende vmbo en het beroepskwalificerende mbo zijn daarbij belangrijke pijlers.

409, 2018

Ecbo professionaliseringspartner in drie nieuwe langlopende praktijkgerichte onderzoeken

Door |4 september 2018|Categorie(ën): Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Ecbo professionaliseringspartner in drie nieuwe langlopende praktijkgerichte onderzoeken

Thema's onderwijsvernieuwing en professionalisering

Drie onderzoeksprojecten waarin ecbo participeert zijn geselecteerd door de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek van het NRO. Lees hieronder om welke onderzoeksprojecten het gaat.

1201, 2018

Vacature: Stagiairs m/v

Door |12 januari 2018|Categorie(ën): Instroom-doorstroom-uitstroom|Reacties uitgeschakeld voor Vacature: Stagiairs m/v

Stagiairs m/v

Wil je een onderzoekstage lopen bij dé toonaangevende partner in leren? Ben je benieuwd hoe onderzoek met de onderwijspraktijk wordt ingevuld, wil je dat jouw werk niet in de bureaula verdwijnt en lijkt het je leuk om te werken in een onderzoeksteam? Reageer!

Gerelateerd events

Heeft u een vraag aan ons?