Stagematching in het mbo

Home » Portfolio » Stagematching in het mbo
Stagematching in het mbo 2018-07-26T09:48:14+00:00

Project Description

Deel deze publicatie Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email

Stagematching in het mbo

Verschillende perspectieven

Auteur(s): Jose Hermanussen, Ingrid Christoffels, m.m.v. Joris Cuppen
Publicatiedatum: juni 2017

De beroepspraktijkvorming (bpv) is een cruciaal, wettelijk onderdeel van de beroepsopleidingen in het mbo. De student verwerft tijdens de bpv competenties in een echte werkomgeving en bekwaamt zich in het beroep van de (beginnend) beroepsbeoefenaar, zodat de student goed is voorbereid op de arbeidsmarkt. Belangrijke voorwaarde is dat de bpv-plaats en de leerbehoeften en –mogelijkheden van de student op elkaar aansluiten.

Over die matching is nog niet veel bekend. Het is onduidelijk hoe die verloopt in de driehoek school-bedrijf-student en welke factoren hierbij een rol spelen. Bruikbare kennis op dit vlak is belangrijk. Immers een goede bpv voor studenten begint, en staat of valt, bij een juiste match.

Zicht op match bpv-plaats en student

Ecbo heeft in het kader van haar publieke programma, en op verzoek van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), een verkennend onderzoek uitgevoerd om meer zicht te krijgen op hoe de match van bpv-plaats en student tot stand komt. Het onderzoek gaat tevens in op de rol van scholen, leerbedrijven en SBB hierbij. Wat werkt volgens de betrokkenen goed en wat minder? Voor wie en waarom?

Aangrijpingspunten voor verbetering van de matchingspraktijk

Het doel van het onderzoek was om aangrijpingspunten te vinden voor verbetering van de matchingspraktijk en aanwijzingen op het spoor te komen voor verdiepend vervolgonderzoek. Een mix aan methoden is daarvoor ingezet. Naast een literatuurverkenning en interviews met adviseurs praktijkleren van SBB, zijn vragenlijsten uitgezet onder studenten, stagecoördinatoren van scholen en praktijkopleiders van leerbedrijven. Hierdoor is een brede range aan perspectieven vertegenwoordigd.

In deze publicatie wordt verslag gedaan van de bevindingen.

Stagematching in het mbo
Download publicatie
Aanvragen publicatie

Onderzoeker(s)

Drs. José Hermanussen
Drs. José HermanussenSenior onderzoeker
06-10970839
Dr. Ingrid Christoffels
Dr. Ingrid ChristoffelsOnderzoeker
06-10250630

Gerelateerde publicaties

2018-07-26T16:41:09+00:00

Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

Quickscan 6

Werkgevers- en werknemersorganisaties worden voor maximaal de helft van de kosten ondersteund door de overheid in hun plannen om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Ecbo voert samen met SEO Economisch Onderzoek de monitoring en evaluatie van deze Regeling Cofinanciering Sectorplannen uit.

2018-05-29T20:20:45+00:00

‘We laten de regionale arbeidsmarkt leidend zijn’

Werken op de grens van zorg en welzijn. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor mbo’ers Maatschappelijke Zorg en Sociaal Werk

De arbeidsmarkt in de zorg is volop in beweging. Scholen die zorgopleidingen aanbieden streven ernaar zo goed mogelijk mee te bewegen. Ecbo onderzocht hoe de werkvelden van twee zorgopleidingen van ROC Midden Nederland zich ontwikkelen en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Wat is de behoefte van werkgevers in de regio en wat betekent dit voor het profiel van beide opleidingen?

2018-04-17T13:44:15+00:00

Tussenevaluatie Sectorplannen 2017

In opdracht van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sectorplannen hebben twee hoofddoelen: het overbruggen van de crisis en het beter laten functioneren van de arbeidsmarkt. Deze evaluatie behandelt het proces, het bereiken van de doelen, het effect op de betrokkenheid en samenwerking bij de sociale partners en de vorm van de subsidie.

Gerelateerd nieuws

2307, 2018

Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

By | 23 juli 2018|Categories: Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: , , |Reacties uitgeschakeld voor Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

De voortgang van de sectorplannen wordt bijgehouden door middel van zogenoemde quickscans, uitgevoerd door SEO Economisch onderzoek en het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo). Op 5 juli is de zesde en laatste quickscan opgeleverd.

1912, 2017

Eerste tussenevaluatie sectorplannen verschenen

By | 19 december 2017|Categories: Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Eerste tussenevaluatie sectorplannen verschenen

Rapport aangeboden aan de Tweede Kamer

Onlangs hebben ecbo en SEO Economisch Onderzoek de eerste Tussenevaluatie Sectorplannen opgeleverd. Het rapport is door de minister van SZW aangeboden aan de Tweede Kamer in de kamerbrief ‘Voortgangsbrief sectorplannen en maatregelen Doorstart naar nieuw werk’.

1210, 2017

Specialistische vakmensen hebben de beste kansen op arbeidsmarkt

By | 12 oktober 2017|Categories: Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor Specialistische vakmensen hebben de beste kansen op arbeidsmarkt

Specialistisch opgeleide mbo-vakmensen hebben de beste baankansen en aantrekkelijk werk. Dat is tegen de verwachting in: vaak wordt gedacht dat smal opgeleiden het moeilijker krijgen op de arbeidsmarkt naarmate ze ouder worden, omdat hun vaardigheden sneller verouderen. Deze nieuwe bevinding blijkt uit onderzoek door een consortium bestaande uit ROA, AMCIS, Kohnstamm Instituut en ecbo. In het onderzoek is in kaart gebracht aan welk type vakmanschap van middelbaar opgeleiden behoefte is op de arbeidsmarkt en wat dit betekent voor de inrichting van het mbo.

Gerelateerde bijeenkomsten

Heeft u een vraag aan ons?

 
 
Deel deze publicatie Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email