Project Description

Publiek programma ecbo 2015

Kennisontwikkeling en -verspreiding middelbaar beroepsonderwijs

Auteur(s): ecbo
Publicatiedatum: januari 2015

Ecbo voert voor het ministerie van OCW jaarlijks een publiek programma uit. Dit draait om kennisontwikkeling en -verspreiding in, voor en met het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

In dit publiek programma ecbo 2015 geven we aan welke projecten en activiteiten we hiervoor uitvoeren. Daarbij gaat het om onderwijsloopbanen in en rond het mbo: hoe bewegen leerlingen/studenten zich door het onderwijsstelsel?

Themagebieden

Daarnaast richten we ons op de organisatie van het leren in het beroepsonderwijs, zowel op school als op het werk. Tot slot besteden we aandacht aan de aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt, inclusief de kernvaardigheden die nodig zijn om actief te participeren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Ecbo voert bovendien een sectorbreed pakket aan kennisverspreidingsactiviteiten uit.

Meer informatie

Binnenkort zullen op deze website onder de pagina’s van de themagebieden van ecbo de verschillende projecten binnen het publiek programma afzonderlijk worden uitgelicht.
Publiek programma ecbo 2015

Heeft u een vraag aan ons?