Personeelsbeleid in het mbo

Home » Portfolio » Personeelsbeleid in het mbo
Personeelsbeleid in het mbo2018-09-05T19:02:58+02:00

Project Description

Personeelsbeleid in het mbo

Stof tot nadenken: MESO focus besteedt aandacht aan ecbo-onderzoek naar personeelsbeleid en professionalisering in het mbo.

Auteur(s): Trudy Moerkamp, José Hermanussen, Ria Groenenberg, Karel Visser, Maren Thomsen, Frank Streefland en Aad Oosterhof
Publicatiedatum: april 2011

Het mbo heeft in de afgelopen decennia te maken gehad met ingrijpende ontwikkelingen. Fusie en schaalvergroting, de invoering van cgo en nadruk op marktwerking. In de komende tien jaar wordt het er niet echt rustiger op: het rendement van het mbo moet omhoog, de sector moet meer focus aanbrengen in het aanbod en de bedrijfsvoering moet strakker. Bij al deze ontwikkelingen was en is een belangrijke rol weggelegd voor het personeelsbeleid.

Gegeven de modegevoeligheid van personeelsbeleid – het ene instrument of toolkit is nog niet geïntroduceerd, of het andere komt er alweer aan – zou de neiging kunnen zijn om met het oog op de ontwikkelingen weer een volgend instrumentje van de plank te halen. De verwachting is dat dat eigenlijk geen zoden aan de dijk zal zetten. Wat er moet gebeuren, is dat de huidige stand van zaken eerst eens goed wordt bekeken en dat er word nagedacht over het met het personeelsbeleid beoogde doel. Wat heeft de organisatie nodig, wat moet er veranderen en wat draagt de functie van personeelsbeleid daaraan bij? Dat zijn de kernvragen die de komende tijd centraal staan (op veel P&O-afdelingen) in het mbo.

Stof tot nadenken

In lijn daarmee reiken de artikelen in Meso focus 80 vooral stof tot nadenken aan, aan leidinggevenden en stafmedewerkers in het mbo
– en in andere onderwijssectoren – over het personeelsbeleid in hun instelling. Elementen die in de artikelen aan de orde komen:
• de professionele identiteit van docenten (Trudy Moerkamp* & José Hermanussen);
• de breedte van de docentfunctie (Ria Groenenberg & Karel Visser);
• werken in teams (José Hermanussen & Maren Thomsen);
• de rol van HRM (Aad Oosterhof* & Frank Streefland*).

Trudy Moerkamp is werkzaam bij het Centrum voor Nascholing Amsterdam; Aad Oosterhof en Frank Streefland waren ten tijde van het onderzoek ‘Cgo en de rol van HRM’ werkzaam bij Artefaction. De volledige rapportage van dit onderzoek kunt u hier downloaden.
De overige auteurs zijn onderzoeker bij ecbo.

Louise van de Venne, programmaleider ‘Beleid, bestuur en organisatie’, bracht op het thema professionalisering in relatie tot personeels- en HRM-beleid onderzoeken en onderzoekers bij elkaar. Het resultaat ervan kunt u lezen Meso focus 80: Personeelsbeleid in het middelbaar beroepsonderwijs; Bouwstenen voor bezinning en beleid.

U kunt deze aflevering van Meso focus hier downloaden

Personeelsbeleid in het middelbaar beroepsonderwijs.

Onderzoeker(s)

Drs. José Hermanussen
Drs. José HermanussenSenior onderzoeker
06-10970839

Gerelateerde publicaties

2019-09-13T13:28:51+02:00

Zes pijlers voor het succesvol werken aan onderwijskwaliteit

Zes pijlers voor het succesvol werken aan onderwijskwaliteit

Hoewel opleidingsteams in het mbo ‘aan zet’ zijn, vinden zij het niet eenvoudig om verantwoordelijkheid te nemen voor (het verbeteren van) de onderwijskwaliteit. De vraag is hoe mbo-instellingen opleidingsteams hierbij beter kunnen ondersteunen.

Gerelateerd nieuws

1501, 2019

Tweede tussenevaluatie sectorplannen

Door |15 januari 2019|Categorie(ën): Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Tweede tussenevaluatie sectorplannen

Tweede tussenevaluatie sectorplannen

Eind 2013 is de regeling ‘cofinanciering van de sectorplannen’ in werking getreden. Met deze regeling worden werkgevers- en werknemersorganisaties voor maximaal de helft van de kosten ondersteund door de overheid in hun plannen om mensen aan het werk te krijgen en te houden.

2307, 2018

Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

Door |23 juli 2018|Categorie(ën): Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: , , |Reacties uitgeschakeld voor Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

De voortgang van de sectorplannen wordt bijgehouden door middel van zogenoemde quickscans, uitgevoerd door SEO Economisch onderzoek en het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo). Op 5 juli is de zesde en laatste quickscan opgeleverd.

1912, 2017

Eerste tussenevaluatie sectorplannen verschenen

Door |19 december 2017|Categorie(ën): Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Eerste tussenevaluatie sectorplannen verschenen

Rapport aangeboden aan de Tweede Kamer

Onlangs hebben ecbo en SEO Economisch Onderzoek de eerste Tussenevaluatie Sectorplannen opgeleverd. Het rapport is door de minister van SZW aangeboden aan de Tweede Kamer in de kamerbrief ‘Voortgangsbrief sectorplannen en maatregelen Doorstart naar nieuw werk’.

Gerelateerde events

Heeft u een vraag aan ons?