Pedagogisch-didactisch handelen

Home » Portfolio » Pedagogisch-didactisch handelen
Pedagogisch-didactisch handelen2016-12-21T21:15:41+02:00

Project Description

Pedagogisch-didactisch handelen

Hoe geven docenten in het complexe mbo-werkveld vorm aan hun opleidingstaken?

Auteur(s): Marjan Glaudé (Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam), José van den Berg (ecbo), Fred Verbeek (Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam), Elly de Bruijn (Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie)
Publicatiedatum: september 2011

Het middelbaar beroepsonderwijs is een boeiende en levendige sector, maar ook een uiterst ingewikkelde. Hoe geven docenten in dit complexe werkveld vorm aan hun opleidingstaken? Ecbo onderzocht wat uit de literatuur bekend is over hun pedagogisch-didactisch handelen.

Het middelbaar beroepsonderwijs staat al jaren hoog op de politieke agenda. Naast ondermeer de invoering van het competentiegericht onderwijs, is er ook een levendige publieke discussie over de bekwaamheidseisen die aan docenten beroepsonderwijs worden gesteld. Het ecbo-onderzoek Pedagogisch-didactisch handelen van docenten in het middelbaar beroepsonderwijs verschaft meer kennis over en inzicht in het handelen docenten in het mbo.

Begeleidingsgedrag

Het onderzoek gaat specifiek in op het begeleidingsgedrag van docenten en de daarbij behorende werktheorieën (opvattingen, uitgangspunten, inzichten), de problemen (dilemma’s, spanningsvelden enzovoort) die docenten in het actuele middelbare beroepsonderwijs ervaren en hoe zij daar mee omgaan (oplossingsrichtingen, strategieën, interventies enzovoort). Aan deze inzichten kunnen handreikingen worden ontleend voor docenten die hun handelen willen verbeteren.

Onderzoeksmethodiek

Het onderzoek bestaat uit twee fasen: een literatuurstudie (2010-2011) en een empirische studie (2011-2012). De literatuurstudie is nu gepubliceerd en schetst de begeleidingstaken waarvoor de docent in het mbo zich gesteld ziet. Ook de diversiteit in leeromgevingen en begeleidingssituaties wordt in beeld gebracht. In een aparte deelverkenning wordt de gebruikte onderzoeksmethodiek, de stimulated recall-methode onder de loep genomen.

Pedagogisch-didactisch handelen

Gerelateerde publicaties

2019-09-13T13:28:51+02:00

Zes pijlers voor het succesvol werken aan onderwijskwaliteit

Zes pijlers voor het succesvol werken aan onderwijskwaliteit

Hoewel opleidingsteams in het mbo ‘aan zet’ zijn, vinden zij het niet eenvoudig om verantwoordelijkheid te nemen voor (het verbeteren van) de onderwijskwaliteit. De vraag is hoe mbo-instellingen opleidingsteams hierbij beter kunnen ondersteunen.

Gerelateerd nieuws

410, 2018

Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

Door |4 oktober 2018|Categorie(ën): Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

De Nederlandse economie is gebaat bij sterk beroepsonderwijs. Het beroepsoriënterende vmbo en het beroepskwalificerende mbo zijn daarbij belangrijke pijlers.

409, 2018

Ecbo professionaliseringspartner in drie nieuwe langlopende praktijkgerichte onderzoeken

Door |4 september 2018|Categorie(ën): Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Ecbo professionaliseringspartner in drie nieuwe langlopende praktijkgerichte onderzoeken

Thema's onderwijsvernieuwing en professionalisering

Drie onderzoeksprojecten waarin ecbo participeert zijn geselecteerd door de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek van het NRO. Lees hieronder om welke onderzoeksprojecten het gaat.

1201, 2018

Vacature: Stagiairs m/v

Door |12 januari 2018|Categorie(ën): Instroom-doorstroom-uitstroom|Reacties uitgeschakeld voor Vacature: Stagiairs m/v

Stagiairs m/v

Wil je een onderzoekstage lopen bij dé toonaangevende partner in leren? Ben je benieuwd hoe onderzoek met de onderwijspraktijk wordt ingevuld, wil je dat jouw werk niet in de bureaula verdwijnt en lijkt het je leuk om te werken in een onderzoeksteam? Reageer!

Gerelateerde events

Heeft u een vraag aan ons?