Pedagogisch-didactisch handelen

Home » Portfolio » Pedagogisch-didactisch handelen
Pedagogisch-didactisch handelen 2016-12-21T21:15:41+00:00

Project Description

Deel deze publicatie Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email

Pedagogisch-didactisch handelen

Hoe geven docenten in het complexe mbo-werkveld vorm aan hun opleidingstaken?

Auteur(s): Marjan Glaudé (Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam), José van den Berg (ecbo), Fred Verbeek (Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam), Elly de Bruijn (Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie)
Publicatiedatum: september 2011

Het middelbaar beroepsonderwijs is een boeiende en levendige sector, maar ook een uiterst ingewikkelde. Hoe geven docenten in dit complexe werkveld vorm aan hun opleidingstaken? Ecbo onderzocht wat uit de literatuur bekend is over hun pedagogisch-didactisch handelen.

Het middelbaar beroepsonderwijs staat al jaren hoog op de politieke agenda. Naast ondermeer de invoering van het competentiegericht onderwijs, is er ook een levendige publieke discussie over de bekwaamheidseisen die aan docenten beroepsonderwijs worden gesteld. Het ecbo-onderzoek Pedagogisch-didactisch handelen van docenten in het middelbaar beroepsonderwijs verschaft meer kennis over en inzicht in het handelen docenten in het mbo.

Begeleidingsgedrag

Het onderzoek gaat specifiek in op het begeleidingsgedrag van docenten en de daarbij behorende werktheorieën (opvattingen, uitgangspunten, inzichten), de problemen (dilemma’s, spanningsvelden enzovoort) die docenten in het actuele middelbare beroepsonderwijs ervaren en hoe zij daar mee omgaan (oplossingsrichtingen, strategieën, interventies enzovoort). Aan deze inzichten kunnen handreikingen worden ontleend voor docenten die hun handelen willen verbeteren.

Onderzoeksmethodiek

Het onderzoek bestaat uit twee fasen: een literatuurstudie (2010-2011) en een empirische studie (2011-2012). De literatuurstudie is nu gepubliceerd en schetst de begeleidingstaken waarvoor de docent in het mbo zich gesteld ziet. Ook de diversiteit in leeromgevingen en begeleidingssituaties wordt in beeld gebracht. In een aparte deelverkenning wordt de gebruikte onderzoeksmethodiek, de stimulated recall-methode onder de loep genomen.

Pedagogisch-didactisch handelen
Download publicatie

Gerelateerde publicaties

2017-10-04T21:25:48+00:00

De achtergrond van verschillen tussen studenten op mbo-niveau 3 en 4

Vier casestudies in de opleiding Maatschappelijke Zorg

Het uitgangspunt van dit onderzoek was een vraag uit de praktijk. Wat zijn de specifieke kenmerken voor niveau 3 mbo-studenten met betrekking tot curriculum ontwerp? Kunnen we rekening houden met specifieke kenmerken die niveau 3 studenten hebben ten opzichte van de andere niveaus bij het ontwerpen, indelen en organiseren van het curriculum? Deze vraag is gesteld door een mbo-professional aan het online loket: de Kennisrotonde. Bestaande literatuur bleek ontoereikend. In dit onderzoek werden daarom casestudies uitgevoerd om achtergrondinformatie te verzamelen over de specifieke kenmerken van niveau 3 mbo-studenten.

2017-05-18T16:48:55+00:00

Evaluatie pilots educatieve minor beroepsonderwijs

Stuurgroep-, ontwikkelaars- en deelnemersperspectief

Eind 2011 is er bij twee mbo-instellingen een start gemaakt met de projecten ‘Meesterschap in Techniek’ respectievelijk ‘Technische Teams van de Toekomst’, met subsidie vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In beide projecten vindt, naast activiteiten gericht op het stimuleren van het technisch beroepsonderwijs, de ontwikkeling van een educatieve minor beroepsonderwijs plaats. De looptijd van beide projecten is van 2011-2014.

2018-03-17T13:20:11+00:00

Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

Tweede meting

Dit rapport schetst een beeld van experimenten met doorlopende leerlijnen in het vmbo en mbo die sinds het schooljaar 2014-2015 zijn gestart. Het gaat om doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 van het vmbo op niveau 2 en 3 in alle sectoren (vakmanschaproutes), op niveau 4 in de technieksector (technologieroute) en op niveau 4 in de overige sectoren (beroepsroutes). Gedurende de periode 2014-2022 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om deze geïntegreerde leerlijnen vorm te geven.

Gerelateerd nieuws

1201, 2018

Vacature: Stagiairs m/v

By | 12 januari 2018|Categories: Instroom-doorstroom-uitstroom|Reacties uitgeschakeld voor Vacature: Stagiairs m/v

Stagiairs m/v

Wil je een onderzoekstage lopen bij dé toonaangevende partner in leren? Ben je benieuwd hoe onderzoek met de onderwijspraktijk wordt ingevuld, wil je dat jouw werk niet in de bureaula verdwijnt en lijkt het je leuk om te werken in een onderzoeksteam? Reageer!

1112, 2017

Veranderende rol Rob Martens binnen ecbo

By | 11 december 2017|Categories: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor Veranderende rol Rob Martens binnen ecbo

Focus op verbinden van wetenschap aan ecbo/cinop

Per 1 januari zal Rob Martens, die momenteel wetenschappelijk directeur van ecbo is, een rol opnemen als wetenschappelijk directeur van het NIVOZ. Zijn rol bij ecbo zal zich hierdoor meer gaan richten op het verbinden van wetenschap aan ecbo/cinop. Hij blijft als Strategisch adviseur onderzoek aan ecbo verbonden.

311, 2017

Vacature: Senior Onderzoeker v/m

By | 3 november 2017|Categories: Instroom-doorstroom-uitstroom|Reacties uitgeschakeld voor Vacature: Senior Onderzoeker v/m

Vacature bij ecbo

Wij zijn op zoek naar een Senior Onderzoeker die geïnspireerd is door het thema ‘leren’. Is deze vacature je op het lijf geschreven? Dan komen wij graag met jou in contact.

Gerelateerde events

Heeft u een vraag aan ons?

 
 
Deel deze publicatie Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email