Over reguliere wegen, hobbelige sporen en hinkelpaden

Home » Portfolio » Over reguliere wegen, hobbelige sporen en hinkelpaden
Over reguliere wegen, hobbelige sporen en hinkelpaden2017-10-17T11:59:01+02:00

Project Description

Over reguliere wegen, hobbelige sporen en hinkelpaden

De jaren voorafgaand aan schooluitval in beeld gebracht

Auteur(s): Barbara van Wijk (ecbo), Sandra van den Dungen (ecbo) & Erik Fleur (DUO/INP)
Publicatiedatum: juni 2012

In de publicatie Over reguliere wegen, hobbelige sporen en hinkelpaden brengt ecbo in beeld welke routes voortijdig schoolverlaters volgden in de zeven jaren alvorens zij uitvielen.

Over voortijdig schoolverlaten is al veel bekend. Een jaarlijkse monitor geeft inzicht in hoeveel jongeren voortijdig uitvallen en welk onderwijs zij volgden op het moment van uitval. Maar de leerloopbaan van jongeren behelst meer dan deze momentopname. Signalen eerder in de leerloopbaan kunnen duiden op uitval later.

Kenmerken van leerloopbanen

In de publicatie Over reguliere wegen, hobbelige sporen en hinkelpaden beschrijven de onderzoekers de diversiteit aan leerloopbanen die deelnemers volgen. Ook de samenhang tussen uitval en verschillende kenmerken van de leerloopbaan – zoals verblijfsduur, leerweg, niveau, overstap naar een ander niveau, ongediplomeerde doorstroom en zittenblijven – komt aan bod.

Beïnvloeden van leerloopbanen

De publicatie levert geen pasklare voorschriften om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan, maar feiten over de leerloopbanen van jongeren. Deze kunnen de voor- en nadelen van de alternatieven in het beïnvloeden van leerloopbanen zichtbaar maken. Adviseer je gezakte deelnemers bijvoorbeeld een herkansing van het vmbo-diploma, of juist een ongediplomeerde doorstroom naar niveau 1 of 2?

Uitval voorkomen

Met de inbreng van deze feiten én eigen ervaringsgegevens kunnen scholen een interne discussie op gang brengen. Die kan helpen het onderwijs zo in te richten dat meer jongeren hun leerloopbaan zonder voortijdige uitval kunnen doorlopen.

Het onderzoek Over reguliere wegen, hobbelige sporen en hinkelpaden is in twee versies verschenen: een publieksversie, die hiernaast te downloaden is, en de bijbehorende onderzoeksrapportage.

Over reguliere wegen, hobbelige sporen en hinkelpaden

Gerelateerde publicaties

2018-04-17T18:28:38+02:00

Evaluatie nieuwe bekostiging vavo

In opdracht van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ecbo heeft in opdracht van het ministerie van OCW een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de wijziging in de bekostiging van het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Over het algemeen heeft de wijziging in de bekostiging van het vavo positief uitgepakt: het aanbod is behouden gebleven, de invloed van de gemeente op het toelatingsbeleid is verdwenen en de toegankelijkheid is gewaarborgd. Aandachtspunten zijn de kleinere instellingen en het groeiend aantal zorgleerlingen die drukken op de infrastructuur en bekostiging van het vavo.

2018-03-08T14:46:58+02:00

Implementatie doorlopende leerlijnen vmbo-mbo

Derde monitor vakmanschap-, technologie- en beroepsroutes

In het afgelopen schooljaar 2016-2017 is het aantal lopende vakmanschap-, technologie- en beroepsroutes bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor (202 versus 109). Zowel na één als na twee jaar in een technologieroute blijkt er minder voortijdig schoolverlaten (vsv) plaats te vinden dan buiten de route. Bij de vakmanschaproute zijn de resultaten minder eenduidig.

2018-03-18T12:46:49+02:00

Maatwerk en doorstroom

Maatwerkdiploma’s in het voortgezet onderwijs en doorstroom naar vervolgonderwijs

De leerlingpopulatie in het voortgezet onderwijs wordt diverser. Het is aan het onderwijs om op diversiteit van leerlingen in te spelen, bijvoorbeeld door maatwerk in het diplomaniveau. De leerling kan dan bepaalde vakken op een hoger niveau afronden. Ecbo en DUO deden onderzoek naar de potentie van deze vorm van een maatwerkdiploma.

Gerelateerd nieuws

410, 2018

Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

Door |4 oktober 2018|Categorie(ën): Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

De Nederlandse economie is gebaat bij sterk beroepsonderwijs. Het beroepsoriënterende vmbo en het beroepskwalificerende mbo zijn daarbij belangrijke pijlers.

409, 2018

Ecbo professionaliseringspartner in drie nieuwe langlopende praktijkgerichte onderzoeken

Door |4 september 2018|Categorie(ën): Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Ecbo professionaliseringspartner in drie nieuwe langlopende praktijkgerichte onderzoeken

Thema's onderwijsvernieuwing en professionalisering

Drie onderzoeksprojecten waarin ecbo participeert zijn geselecteerd door de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek van het NRO. Lees hieronder om welke onderzoeksprojecten het gaat.

1201, 2018

Vacature: Stagiairs m/v

Door |12 januari 2018|Categorie(ën): Instroom-doorstroom-uitstroom|Reacties uitgeschakeld voor Vacature: Stagiairs m/v

Stagiairs m/v

Wil je een onderzoekstage lopen bij dé toonaangevende partner in leren? Ben je benieuwd hoe onderzoek met de onderwijspraktijk wordt ingevuld, wil je dat jouw werk niet in de bureaula verdwijnt en lijkt het je leuk om te werken in een onderzoeksteam? Reageer!

Gerelateerde bijeenkomsten

Heeft u een vraag aan ons?