Organisatorische innovaties bij de werking van de O&O-fondsen

Home » Portfolio » Organisatorische innovaties bij de werking van de O&O-fondsen
Organisatorische innovaties bij de werking van de O&O-fondsen 2017-06-27T08:30:21+00:00

Project Description

Deel deze publicatie Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email

Organisatorische innovaties bij de werking van de O&O-fondsen

Tekst bij het interne seminar ‘de coördinatie van het beroepsonderwijs’.

Auteur(s): Marc van der Meer en John Miltenburg1
Publicatiedatum: juni 2009

Hoe ziet de infrastructuur voor om- en bijscholing eruit en welke vormen van institutionele innovaties vinden daarbinnen plaats om de arbeidsmarkt soms letterlijk dichterbij te brengen.

Zo zijn er in Nederland ongeveer 140 O&O-fondsen die een potentiële bijdrage leveren aan scholing en arbeidsmarktbeleid. De resultaten van deze inspanningen zijn echter onbepaald, met grote verschillen tussen sectoren. Het algemene beeld is dat om en bijscholing blijft steken in goed bedoelde intenties zonder duidelijke effecten.
In licht van de financiële crisis is dit des te zorgelijker, gezien het feit dat extra veel mensen moeten worden overgeplaatst.

Tegen deze achtergrond trekken enkele institutionele innovaties extra aandacht, die recent in uiteenlopende bedrijfstakken met veel midden en kleinbedrijf zijn of worden ondernomen om te komen tot een doorbraak in ‘een leven lang leren’. We onderscheiden zes vormen van institutionele innovatie:

  1. Loopbaantransitie: het loopbaantraject in de bouw.
  2. De activerende infiltrant: voorlichting & promotie in de metaal.
  3. Iedereen een rugzakje: de individuele leerrekening in de kleinmetaal.
  4. Sociaal innoveren: leren door proberen bij bakkers.
  5. Trainer/coaches de bedrijven in: mijngrafischetoekomst.nl.
  6. Regionale taskforce technologie onderwijs arbeidsmarkt: institutionele vernieuwingen in de regionale arbeidsmarktbemiddeling.
Organisatorische innovaties bij de werking van de O&O-fondsen
Download publicatie
Aanvragen publicatie

Onderzoeker(s)

Gerelateerde publicaties

2018-07-26T16:41:09+00:00

Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

Quickscan 6

Werkgevers- en werknemersorganisaties worden voor maximaal de helft van de kosten ondersteund door de overheid in hun plannen om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Ecbo voert samen met SEO Economisch Onderzoek de monitoring en evaluatie van deze Regeling Cofinanciering Sectorplannen uit.

2018-05-29T20:20:45+00:00

‘We laten de regionale arbeidsmarkt leidend zijn’

Werken op de grens van zorg en welzijn. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor mbo’ers Maatschappelijke Zorg en Sociaal Werk

De arbeidsmarkt in de zorg is volop in beweging. Scholen die zorgopleidingen aanbieden streven ernaar zo goed mogelijk mee te bewegen. Ecbo onderzocht hoe de werkvelden van twee zorgopleidingen van ROC Midden Nederland zich ontwikkelen en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Wat is de behoefte van werkgevers in de regio en wat betekent dit voor het profiel van beide opleidingen?

2018-04-17T13:44:15+00:00

Tussenevaluatie Sectorplannen 2017

In opdracht van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sectorplannen hebben twee hoofddoelen: het overbruggen van de crisis en het beter laten functioneren van de arbeidsmarkt. Deze evaluatie behandelt het proces, het bereiken van de doelen, het effect op de betrokkenheid en samenwerking bij de sociale partners en de vorm van de subsidie.

Gerelateerd nieuws

2307, 2018

Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

By | 23 juli 2018|Categories: Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: , , |Reacties uitgeschakeld voor Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

De voortgang van de sectorplannen wordt bijgehouden door middel van zogenoemde quickscans, uitgevoerd door SEO Economisch onderzoek en het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo). Op 5 juli is de zesde en laatste quickscan opgeleverd.

1912, 2017

Eerste tussenevaluatie sectorplannen verschenen

By | 19 december 2017|Categories: Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Eerste tussenevaluatie sectorplannen verschenen

Rapport aangeboden aan de Tweede Kamer

Onlangs hebben ecbo en SEO Economisch Onderzoek de eerste Tussenevaluatie Sectorplannen opgeleverd. Het rapport is door de minister van SZW aangeboden aan de Tweede Kamer in de kamerbrief ‘Voortgangsbrief sectorplannen en maatregelen Doorstart naar nieuw werk’.

1210, 2017

Specialistische vakmensen hebben de beste kansen op arbeidsmarkt

By | 12 oktober 2017|Categories: Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor Specialistische vakmensen hebben de beste kansen op arbeidsmarkt

Specialistisch opgeleide mbo-vakmensen hebben de beste baankansen en aantrekkelijk werk. Dat is tegen de verwachting in: vaak wordt gedacht dat smal opgeleiden het moeilijker krijgen op de arbeidsmarkt naarmate ze ouder worden, omdat hun vaardigheden sneller verouderen. Deze nieuwe bevinding blijkt uit onderzoek door een consortium bestaande uit ROA, AMCIS, Kohnstamm Instituut en ecbo. In het onderzoek is in kaart gebracht aan welk type vakmanschap van middelbaar opgeleiden behoefte is op de arbeidsmarkt en wat dit betekent voor de inrichting van het mbo.

Gerelateerde bijeenkomsten

Heeft u een vraag aan ons?

 
 
Deel deze publicatie Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email