Leven lang leren: perspectief vanuit beroep

Home » Portfolio » Leven lang leren: perspectief vanuit beroep
Leven lang leren: perspectief vanuit beroep 2018-03-17T14:23:59+00:00

Project Description

Deel deze publicatie Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email

Leven lang leren: perspectief vanuit beroep

Leren voor een sterkere arbeidsmarktpositie

In het stimuleren van leven lang leren moet er meer aandacht zijn voor de opbrengsten van het informeel leren. Het stimuleren van het informeel leren kan door leerrijke werkomgevingen te creëren voor werkenden en door tegelijkertijd te werken aan mogelijkheden voor erkenning van wat er op de werkvloer geleerd wordt.

Dit zijn enkele conclusies van het onderzoek dat ecbo uitvoerde naar het verband tussen leven lang leren en intersectorale mobiliteit. Het rapport bestaat uit drie onderdelen: een overzicht van arbeidsmarktontwikkelingen en van beleid om een leven lang leren te stimuleren; een statistische analyse van gegevens over leven lang leren en intersectorale mobiliteit; een casestudie over intersectorale mobiliteit van grafici die zijn overgestapt naar de procesindustrie.

Arbeidsmarktontwikkelingen en beleid

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt maken voor grote groepen werkenden de werkzekerheid kleiner. Blijvende ontwikkeling van de beroepsbevolking is niet alleen van groot belang voor het individu, maar ook voor de concurrentiekracht van bedrijven en van de Nederlandse economie. De deelname aan leven lang leren in Nederland blijft echter achter bij de ambities.

Verschillende beroepen leren verschillend

Uit de statistische analyse blijkt dat de mate van deelname aan leven lang leren sterk verschilt tussen beroepsgroepen. Voor de analyse zijn tien beroepsgroepen geselecteerd in de techniek, zorg en handel en administratie, namelijk:

  • Drukkers
  • Automonteurs
  • Logistiek medewerkers
  • Schoonmakers
  • Medewerkers thuiszorg
  • Medewerkers banken en verzekeringen
  • Callcenter medewerkers
  • Bouwvakkers ruwbouw
  • Medewerkers kinderopvang

In deze beroepsgroepen werken voornamelijk mbo-opgeleiden en er is sprake van druk op de werkgelegenheid. Binnen het leven lang leren is in het onderzoek onderscheid gemaakt naar enerzijds formeel (erkende opleidingen) en non-formeel (niet erkende trainingen en cursussen) leren en anderzijds informeel leren (al doende, op de werkvloer). Het beeld dat hieruit ontstaat is zeer divers. Er zijn beroepen die op beide vormen benedengemiddeld scoren, zoals schoonmakers en logistiek medewerkers, en beroepen die op beide vormen van leren hoog scoren, zoals medewerkers kinderopvang en automonteurs. Maar ook zijn er beroepen waarin relatief weinig formeel en non-formeel wordt geleerd maar wel veel informeel (bijvoorbeeld bouwvakkers), en andersom (zoals medewerkers banken en verzekeringen).

Intersectorale mobiliteit

De gedachte is dat deelname aan leven lang leren de arbeidsmarktpositie kan versterken omdat de leerervaringen ook in een ander beroep kunnen worden toegepast. Deelname aan leven lang leren blijkt inderdaad, in beperkte mate, bij te dragen aan succesvolle intersectorale mobiliteit. Uit de casestudie blijkt dat de vaardigheden die op de werkvloer worden opgedaan voor werkgevers een belangrijk selectiecriterium zijn om zijinstromers aan te nemen. Dat neemt niet weg dat ook een vakdiploma voor het bestemmingsberoep van belang is. Met het juiste vakdiploma kan de zijinstromer zich onderscheiden van mogelijke andere zijinstromers.

Van grafische naar procesindustrie

De geïnterviewde oud-grafici die zijn overgestapt naar de procesindustrie, zijn hierin ondersteund door het mobiliteitscentrum C3 Werkt! dat is opgericht door de grafische branche. De herkomstbranche heeft geïnvesteerd in de overstap, onder meer door een tegemoetkoming in de kosten voor de opleiding tot procesoperator. Alle geïnterviewden zijn zich pas op de nieuwe branche gaan oriënteren op het moment dat zij hun baan al kwijt waren of zeker wisten dat zij de baan zouden verliezen. Dat zij hun baan kwijt raakten kwam voor de meesten niet als een verrassing. Het eerder inzetten op een overstap door bewust competenties te ontwikkelen die ook in andere, kansrijke, beroepen relevant zijn en deze erkennen, zou werkloosheidsduur kunnen verkorten of voorkomen.
Auteur(s): Karel Kans, Ingrid Christoffels, Rob Schipperheyn, Metje Jantje Groeneveld, Joris Cuppen & Alieke Hofland
Publicatiedatum: oktober 2016
Leven lang leren: perspectief vanuit beroep
Download publicatie
Aanvragen publicatie

Onderzoeker(s)

Drs. Karel Kans
Drs. Karel Kans Senior onderzoeker
06-12234777
Dr. Ingrid Christoffels
Dr. Ingrid ChristoffelsOnderzoeker
06-10250630
Alieke Hofland MSc
Alieke Hofland MScOnderzoeker
0610533747

Gerelateerde publicaties

2017-11-29T22:03:36+00:00

Quickscan 5 – Evaluatie sectorplannen

Quickscan 5

Werkgevers- en werknemersorganisaties worden voor maximaal de helft van de kosten ondersteund door de overheid in hun plannen om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Ecbo voert samen met SEO Economisch Onderzoek de monitoring en evaluatie van deze Regeling Cofinanciering Sectorplannen uit.

2017-07-03T13:28:13+00:00

Stagematching in het mbo

Verschillende perspectieven

De beroepspraktijkvorming (bpv) is een cruciaal, wettelijk onderdeel van de beroepsopleidingen in het mbo. De student verwerft tijdens de bpv competenties in een echte werkomgeving en bekwaamt zich in het beroep van de (beginnend) beroepsbeoefenaar, zodat de student goed is voorbereid op de arbeidsmarkt. Belangrijke voorwaarde is dat de bpv-plaats en de leerbehoeften en –mogelijkheden van de student op elkaar aansluiten.

2017-10-04T21:49:20+00:00

Opleiden voor vakmanschap in Nederland, Duitsland en Frankrijk

In Nederland is de inrichting van het beroepsonderwijs onderwerp van discussie nu banen met routinematige taken, waar de nadruk ligt op feitelijke en procedurele kennis, plaats maken voor banen die meer anticipatie, creativiteit en sociale interactie vragen en nadruk ligt op conceptuele kennis. Vraagt dit heroverweging van de beroepsgerichtheid van opleidingen? En hoe te reageren op de vraag naar opgeleiden met een hoger kwalificatieniveau? Hoe blijft beroepsonderwijs aan jongeren een aantrekkelijk toekomstperspectief bieden?

Gerelateerd nieuws

1506, 2017

Opleiden voor een dynamisch beroep: organiseren en professionaliseren voor responsiviteit

By | 15 juni 2017|Categories: Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: , , |Reacties uitgeschakeld voor Opleiden voor een dynamisch beroep: organiseren en professionaliseren voor responsiviteit

Onderzoeksvoorstel binnen thema dynamische arbeidsmarkt is gehonoreerd

In dit onderzoek wordt de ontwikkeling van een responsief protocol opgepakt door een consortium van Gelderse mbo-instellingen. De aansluiting tussen mbo-opleidingen en werkveld staat onder druk door snelle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Docenten(-teams) moeten responsief zijn ten opzichte van die ontwikkelingen: actueel beroepsonderwijs vraagt samenwerking met het werkveld om de opleidingen adaptief in te richten.

1304, 2017

Responsief onderwijs in het mbo

By | 13 april 2017|Categories: Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor Responsief onderwijs in het mbo

Anneke Westerhuis (ecbo) en Jeroen Onstenk (Hogeschool Inholland) in ScienceGuide

In dit artikel van ScienceGuide bespreken Anneke Westerhuis en Jeroen Onstenk het vraagstuk van responsief onderwijs. Mbo-instellingen moeten inspelen op een veranderende arbeidsmarkt en op ontwikkelingen in de leerlingenstromen.

2011, 2016

Pilot bol-opleiding in de praktijk

By | 20 november 2016|Categories: Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Pilot bol-opleiding in de praktijk

Door Albeda College en zorginstelling Laurens

Albeda College en zorginstelling Laurens in Rotterdam starten gezamenlijk een pilot voor een Innovatie Praktijkroute voor niveau 4 studenten verpleegkunde. De bol-opleiding wordt volledig binnen de zorginstelling vormgegeven.

Gerelateerd events

Heeft u een vraag aan ons?

 
 
Deel deze publicatie Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email