Kwaliteit en kwantiteit van docenten

Home » Portfolio » Kwaliteit en kwantiteit van docenten
Kwaliteit en kwantiteit van docenten2018-11-07T12:23:45+02:00

Project Description

Kwaliteit en kwantiteit van docenten

Uitdagingen in de opleidingsstructuur en arbeidsstructuur van het mbo

Auteur(s): Drs. Linda Medendorp (CINOP), dr. Andrea Klaeijsen (ecbo), drs. José van den Berg (ecbo), dr. Patricia Brouwer (ecbo)
Publicatiedatum: augustus 2018

Het paper ‘Kwaliteit en kwantiteit van docenten’ brengt een aantal actuele ontwikkelingen en onderzoeksresultaten in het beroepsonderwijs in kaart. Zowel vanuit het perspectief van docenten, instructeurs en praktijkopleiders, als vanuit het perspectief van beginnende docenten, masteropgeleide en gepromoveerde docenten. Al deze onderwijsprofessionals en de studenten die zij opleiden verdienen een aantrekkelijk beroepsperspectief en een goede voorbereiding daarop. Een aantal factoren draagt daaraan bij:

– het stimuleren van kwalitatief en kwantitatief goed instroom in het beroep.
– inspelen op de diversiteit aan instroom (kenmerkend voor het mbo)
– bevorderen van de kwaliteit van de samenwerking tussen lerarenopleidingen en onderwijsveld;
– creëren van motiverende carrierepaden;
– beter benutten van de kwaliteiten van (master)opgeleide onderwijsprofessionals;
– zorgen voor goede begeleiding van startende onderwijsprofessionals.
In dit paper laten we ook zien dat er op al deze terreinen al veel gebeurt.

Het paper sluit af me enkele vraagstukken die om verdere stimulans, ontwikkeling en onderzoek vragen::
– Wat leren we van de voorbeelden van publiek-private samenwerking op het gebied van opleiden, professionaliseren en werk voor het opleiden en begeleiden van docenten en praktijkopleiders?
– Hoe wordt de achtergrond van zijinstromers benut in het opleiden naar vakmanschap?
– In hoeverre dragen bekwaamheidseisen daadwerkelijk bij aan een duidelijk positionering van werkzaamheden en doorgroeimogelijkheden van onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel?
– Wat leveren initiatieven rond docentonderzoek in het mbo op?
– Wat zijn redenen voor beginnende mbo-docenten om het beroep te verlaten en hoe ontwikkelen uitstroom en begeleiding van startende docenten zich?

Het is onze expertise onderzoek en activiteiten op het gebied van opleiden en loopbaanpaden van onderwijzend personeel in het beroepsonderwijs te agenderen en te continueren. Graag werken we samen met de sector bovenstaande vraagstukken verder uit.

 Kwaliteit en kwantiteit van docenten
Download publicatie

Onderzoeker(s)

Drs. Linda Medendorp
Drs. Linda MedendorpSenior Manager Advies
06-10015885
Dr. Andrea Klaeijsen
Dr. Andrea KlaeijsenSenior Onderzoeker
06-13221935
Drs. José van den Berg
Drs. José van den BergDirector Onderzoek
06-51207093
Dr. Patricia Brouwer
Dr. Patricia BrouwerSenior Manager Onderzoek
06-12235587

Gerelateerde publicaties

2018-11-07T12:23:45+02:00

Kwaliteit en kwantiteit van docenten

Kwaliteit en kwantiteit van docenten

In dit paper brengen we een aantal actuele ontwikkelingen en onderzoeksresultaten in het beroepsonderwijs in kaart. Zowel vanuit het perspectief van docenten, instructeurs en praktijkopleiders, als vanuit het perspectief van beginnende docenten, masteropgeleide en gepromoveerde docenten. Al deze onderwijsprofessionals en de studenten die zij opleiden verdienen een aantrekkelijk beroepsperspectief en een goede voorbereiding daarop.

2018-07-26T09:51:31+02:00

Werk hebben en werk houden in het mbo

Employability van onderwijsgevend personeel

Employability is het vermogen om werk te verkrijgen en/of te behouden. De employability van onderwijsgevenden in het mbo is iets lager dan gemiddeld in Nederland. Een hogere employability heeft een positief effect op de loopbaan. En employability wordt vooral bepaald door persoonsgebonden en in tweede instantie organisatiegebonden factoren, en minder door functiegebonden factoren.

2018-03-15T11:36:33+02:00

Ervaren werkdruk in het mbo

Onderzoeksverslag
Er is recent veel aandacht voor werkdruk onder docenten; in onderzoek, beleid en in de media. Veelal gaat dit echter over het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs en blijft het mbo onderbelicht. Dit terwijl docenten in het mbo een hoge werkdruk ervaren, zoals blijkt uit het onderzoek naar medewerkerstevredenheid van de sector.

Gerelateerd nieuws

1802, 2019

Mbo-docent: een vak apart

By |18 februari 2019|Categories: Docent in het beroepsonderwijs, Mbo-organisatie|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Mbo-docent: een vak apart

Mbo-docent: een vak apart

Op 7 november 2018 presenteerde de Onderwijsraad haar advies ‘Ruim baan voor leraren’, als antwoord op de zorg van het kabinet over het dreigende lerarentekort en om de kwaliteit van de lerarenopleiding te verbeteren. Het advies biedt, ondanks een sterke po/vo toon, veel  kansen, ruimte voor professionalisering en loopbaanontwikkeling van leraren; ook richting beroepsonderwijs. Het is aan de sector  beroepsonderwijs zelf om daarin samen met initiële lerarenopleidingen de handschoen op te pakken.

1001, 2019

Pre-promotietraject voor mbo-docenten: meld je nu aan voor de 3e ronde

By |10 januari 2019|Categories: Docent in het beroepsonderwijs, Kennisverspreiding|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Pre-promotietraject voor mbo-docenten: meld je nu aan voor de 3e ronde

Promoveren in onderwijskundig onderzoek - iets voor jou?

In september 2019 start een nieuwe ronde van het pre-promotietraject voor docenten in het mbo. Aanmelden voor deze derde ronde kan vanaf januari 2019.

1411, 2018

Onderzoeksrapport Ondernemendheidsvaardigheden in het mbo

By |14 november 2018|Categories: Docent in het beroepsonderwijs, Kennisverspreiding|Tags: , , |Reacties uitgeschakeld voor Onderzoeksrapport Ondernemendheidsvaardigheden in het mbo

Onderzoeksrapport Ondernemendheidsvaardigheden in het mbo

Ondernemende mbo-studenten zijn positiever over hun prestaties op school en hebben meer vertrouwen in een succesvolle afronding van hun opleiding en succesvol werk in de toekomst. Het stimuleren van ondernemendheid tijdens de opleiding lijkt bij te dragen aan meer zelfvertrouwen. Dit blijkt uit het pilot-onderzoek dat Ecbo heeft uitgevoerd voor het ministerie van OCW. Het rapport wordt gelanceerd door minister Van Engelshoven in de Global Entrepreneurship Week, van 12-16 november op hogeschool Rotterdam. De minister vraagt daar aandacht voor het belang van ondernemendheidsonderwijs. 

Gerelateerde bijeenkomsten

Heeft u een vraag aan ons?