Klaar voor de groei

Home » Portfolio » Klaar voor de groei
Klaar voor de groei2019-09-04T07:52:43+02:00

Project Description

Klaar voor de groei

Monitor uitrol Associate degree

Auteur(s): Mark Imandt, Emina van den Berg, José Mulder, Fred Verbeek, Régina Petit & Christoph Meng
Publicatiedatum: oktober 2015

Met de ‘Monitor uitrol Associate degree’ zijn ontwikkelingen ten aanzien van de Associate degree (Ad) in de studiejaren 2013/2014 en 2014/2015 gevolgd.

Sinds 1 september 2013 is, na diverse pilot-rondes, de Associate degree (Ad) definitief onderdeel van het hoger beroepsonderwijs als opleidingsniveau tussen mbo-4 en de hbo-bachelor.

Vijf hoofdvragen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een consortium van ecbo, Kohnstamm Instituut en ROA onder leiding van SEO Economisch Onderzoek gevraagd de ontwikkelingen rondom de Ad te monitoren. De monitor heeft zich geconcentreerd op vijf hoofdvragen:

  • Hoe ontwikkelt zich het aanbod aan Ad-programma’s en wat zijn daarvan de oorzaken?
  • Hoe ontwikkelt zich de instroom van studenten in Ad-programma’s en wat zijn daarvan de oorzaken?
  • Hoe ontwikkelt zich het studieverloop van Ad-studenten en wat zijn daarvan de oorzaken?
  • Hoe ontwikkelt zich de positie van de Ad’er op de arbeidsmarkt en wat zijn daarvan de oorzaken?
  • Welke factoren spelen een rol bij het slagen of falen van een Ad-programma?

Voor de beantwoording van de vragen is gebruikgemaakt van een mix van bestaande bronnen (zoals DUO-registratiegegevens en de ROA-alumni-enquêtes) en aanvullende bronnen (zoals interviews met instellingen en enquêtes onder studenten en werkgevers). Ook kijken de onderzoekers op welke wijze de komende jaren de verdere uitrol van de Ad kan worden gemonitord.

Resultaten

Het definitief wettelijk verankeren van de Ad heeft er niet toe geleid dat het aantal Ad-programma’s en de instroom van studenten de afgelopen jaren een vlucht heeft genomen. Dat heeft wellicht ermee te maken dat de Ad nog erg onbekend is en een onduidelijke positie heeft in het onderwijsstelsel en op de arbeidsmarkt. Daar waar de Ad wel bekend is, zijn instellingen, studenten en werkgevers overwegend positief.

Klaar voor de groei?

Daarmee staat de Ad op een kruispunt. De Ad lijkt meerwaarde te hebben, maar mag dat nu gaan bewijzen met steun van alle betrokkenen. De wettelijke verankering is geregeld en geïmplementeerd, nu kan de uitrol in de praktijk gaan plaatsvinden.

Klaar voor de groei

Onderzoeker(s)

Drs. Anneke Westerhuis
Drs. Anneke WesterhuisManaging onderzoeker
06-54647140

Gerelateerde publicaties

2018-04-17T18:28:38+02:00

Evaluatie nieuwe bekostiging vavo

In opdracht van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ecbo heeft in opdracht van het ministerie van OCW een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de wijziging in de bekostiging van het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Over het algemeen heeft de wijziging in de bekostiging van het vavo positief uitgepakt: het aanbod is behouden gebleven, de invloed van de gemeente op het toelatingsbeleid is verdwenen en de toegankelijkheid is gewaarborgd. Aandachtspunten zijn de kleinere instellingen en het groeiend aantal zorgleerlingen die drukken op de infrastructuur en bekostiging van het vavo.

2018-03-08T14:46:58+02:00

Implementatie doorlopende leerlijnen vmbo-mbo

Derde monitor vakmanschap-, technologie- en beroepsroutes

In het afgelopen schooljaar 2016-2017 is het aantal lopende vakmanschap-, technologie- en beroepsroutes bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor (202 versus 109). Zowel na één als na twee jaar in een technologieroute blijkt er minder voortijdig schoolverlaten (vsv) plaats te vinden dan buiten de route. Bij de vakmanschaproute zijn de resultaten minder eenduidig.

2018-03-18T12:46:49+02:00

Maatwerk en doorstroom

Maatwerkdiploma’s in het voortgezet onderwijs en doorstroom naar vervolgonderwijs

De leerlingpopulatie in het voortgezet onderwijs wordt diverser. Het is aan het onderwijs om op diversiteit van leerlingen in te spelen, bijvoorbeeld door maatwerk in het diplomaniveau. De leerling kan dan bepaalde vakken op een hoger niveau afronden. Ecbo en DUO deden onderzoek naar de potentie van deze vorm van een maatwerkdiploma.

Gerelateerd nieuws

410, 2018

Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

Door |4 oktober 2018|Categorie(ën): Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

De Nederlandse economie is gebaat bij sterk beroepsonderwijs. Het beroepsoriënterende vmbo en het beroepskwalificerende mbo zijn daarbij belangrijke pijlers.

409, 2018

Ecbo professionaliseringspartner in drie nieuwe langlopende praktijkgerichte onderzoeken

Door |4 september 2018|Categorie(ën): Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Ecbo professionaliseringspartner in drie nieuwe langlopende praktijkgerichte onderzoeken

Thema's onderwijsvernieuwing en professionalisering

Drie onderzoeksprojecten waarin ecbo participeert zijn geselecteerd door de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek van het NRO. Lees hieronder om welke onderzoeksprojecten het gaat.

1201, 2018

Vacature: Stagiairs m/v

Door |12 januari 2018|Categorie(ën): Instroom-doorstroom-uitstroom|Reacties uitgeschakeld voor Vacature: Stagiairs m/v

Stagiairs m/v

Wil je een onderzoekstage lopen bij dé toonaangevende partner in leren? Ben je benieuwd hoe onderzoek met de onderwijspraktijk wordt ingevuld, wil je dat jouw werk niet in de bureaula verdwijnt en lijkt het je leuk om te werken in een onderzoeksteam? Reageer!

Gerelateerd events

Heeft u een vraag aan ons?