Kansen voor kleinschaligheid

Home » Portfolio » Kansen voor kleinschaligheid
Kansen voor kleinschaligheid2017-07-03T07:33:03+02:00

Project Description

Kansen voor kleinschaligheid

Vraagstukken rond kleinschalige innovaties op verzoek van Colo.

Auteur(s): Eva Voncken en Sjoerd Karsten
Publicatiedatum: oktober 2008

Het onderwerp ‘kleinschaligheid’ staat recent weer in de (beleids)belangstelling. Eerder heeft Colo door Smets+Hover+ onderzoek laten verrichten naar het thema van de unieke kleine opleidingen (Winkeldochters en kostbare kleinoden, 2003). In de huidige verkenning staat de kant van de arbeidsmarkt centraal. Deze verandert in hoog tempo. Beroepen verdwijnen en er komen nieuwe beroepen bij. Zo werden er 30 jaar geleden 5.500 beroepen en 2.000 functies geïdentificeerd. Begin deze eeuw waren dat 1.073 beroepen en 23.000 functies.

Innovaties starten vaak klein. Voorbeelden van ontwikkelingen die duurzaam geworden zijn bijvoorbeeld de bloemsierkunst en callcentra. De economie is gebaat bij innovatie. Voor de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven (kbb’s) is het zaak kleinschalige innovaties tijdig op te sporen en een goede betekenis toe te kunnen kennen aan de nieuwe ontwikkeling: is het een hype of is het een trend? Doel van de verkenning was de kbb’s als regisseur van arbeidsmarktontwikkelingen en schakel tussen onderwijs en arbeid toe te rusten om de arbeidsmarkt beter te bedienen.

Hoofdvraag van de verkenning luidt: hoe kunnen kleinschalige innovaties op de arbeidsmarkt worden opgespoord en welke passende scholingsstrategieën worden gevolgd? Het gaat dus aan de ene kant om signalering van betekenisvolle innovatie en aan de andere kant om de variëteit aan oplossingen die worden gekozen om voor die innovatie in scholing te voorzien. Voorbeelden op de arbeidsmarkt vormden het vertrekpunt, waar zich ten gevolge van de innovatie een deskundigheids-vraagstuk heeft voorgedaan.

De verkenning is uitgevoerd in een aantal stappen: een versnellingskamer waarin geprobeerd is meer grip te krijgen op de vraag ‘Wat maakt beroepen innovatief?’. Vervolgens is bronnenonderzoek uitgevoerd om een aantal praktijkvoorbeelden op te sporen. Zeven van die voorbeelden zijn als gevalsstudies beschreven. Via gesprekken met branches, bedrijven, kenniscentra, belanghebbenden is steeds nagegaan hoe men de vernieuwing op het spoor is gekomen, wat de aanleiding vormde voor de vernieuwing en welke wegen bewandeld zijn om de benodigde scholing te organiseren. Tot slot is een expertbijeenkomst gehouden. Op 4 november 2008 tijdens CompetentCity is het onderzoek gepresenteerd.

In de brochure worden de zeven gevalsstudies uitgebreid beschreven. Het voorbeeld van de zorgboerderijen laat zien, hoe het aantal zorgboerderijen in korte tijd enorm gestegen is. Ook de variëteit aan doelgroepen voor de zorgboerderijen neemt toe. Dat maakt dat er naast de boer/ondernemer behoefte ontstond aan een nieuwe functie: de functionaris zorg- en leefomgeving die zich naast het runnen van het bedrijf meer toelegt op de zorg voor de ‘hulpboeren’.

Ander voorbeeld is dat van de glasblazerij, dat in het fundament van de beroepskolom nagenoeg verdwenen was, terwijl in de kunstopleidingen studenten bij het ontwerpen met glas deze basis misten. De glasblazerij heeft zich inmiddels aangesloten bij SVGB, het kenniscentrum voor de kleine beroepen, waar bijvoorbeeld ook de creatieve dossiers (goud- en zilversmeden, hoedenmakers) en de gezonheidstechniek (audiciens, opticiens, e.d.) een plaats hebben gevonden.

Zowel voor het opsporen als het vormgeven van een passend scholingsaanbod geldt, dat een ‘open mind’ nodig is. Innovatie is niet gebaat bij dichtgetimmerde routes, vaste procedures, sectorgrenzen et cetera. Een gemeenschappelijk kenmerk van de gekozen oplossingsroutes is dat de aanpakken omvattend, integraal en vaak ook landelijk zijn. Kleinschaligheid staat in die zin op gespannen voet met de regio. Een ander kenmerk is dat in de oplossingen de netwerkgedachte centraal staat: oplossingen worden gezocht en gevonden in de samenwerking tussen diverse actoren. Er bestaat, ook vanwege de instroom en de status, een voorkeur om opleidingen in het initiële traject bij de roc’s onder te brengen. Dat roept de vraag op in hoeverre roc’s in staat zijn kleine opleidingen te organiseren, zoals verwacht en beschreven in de memorie van toelichting bij de WEB.

Kansen voor kleinschaligheid

Onderzoeker(s)

Gerelateerde publicaties

2019-02-06T23:24:01+02:00

Tweede tussenevaluatie sectorplannen

Tweede tussenevaluatie sectorplannen

Werkgevers- en werknemersorganisaties worden voor maximaal de helft van de kosten ondersteund door de overheid in hun plannen om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Ecbo voert samen met SEO Economisch Onderzoek de monitoring en evaluatie van deze Regeling Cofinanciering Sectorplannen uit.

2018-07-26T16:41:09+02:00

Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

Quickscan 6

Werkgevers- en werknemersorganisaties worden voor maximaal de helft van de kosten ondersteund door de overheid in hun plannen om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Ecbo voert samen met SEO Economisch Onderzoek de monitoring en evaluatie van deze Regeling Cofinanciering Sectorplannen uit.

2018-05-29T20:20:45+02:00

‘We laten de regionale arbeidsmarkt leidend zijn’

Werken op de grens van zorg en welzijn. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor mbo’ers Maatschappelijke Zorg en Sociaal Werk

De arbeidsmarkt in de zorg is volop in beweging. Scholen die zorgopleidingen aanbieden streven ernaar zo goed mogelijk mee te bewegen. Ecbo onderzocht hoe de werkvelden van twee zorgopleidingen van ROC Midden Nederland zich ontwikkelen en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Wat is de behoefte van werkgevers in de regio en wat betekent dit voor het profiel van beide opleidingen?

Gerelateerd nieuws

1501, 2019

Tweede tussenevaluatie sectorplannen

Door |15 januari 2019|Categorie(ën): Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Tweede tussenevaluatie sectorplannen

Tweede tussenevaluatie sectorplannen

Eind 2013 is de regeling ‘cofinanciering van de sectorplannen’ in werking getreden. Met deze regeling worden werkgevers- en werknemersorganisaties voor maximaal de helft van de kosten ondersteund door de overheid in hun plannen om mensen aan het werk te krijgen en te houden.

2307, 2018

Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

Door |23 juli 2018|Categorie(ën): Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: , , |Reacties uitgeschakeld voor Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

De voortgang van de sectorplannen wordt bijgehouden door middel van zogenoemde quickscans, uitgevoerd door SEO Economisch onderzoek en het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo). Op 5 juli is de zesde en laatste quickscan opgeleverd.

1912, 2017

Eerste tussenevaluatie sectorplannen verschenen

Door |19 december 2017|Categorie(ën): Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Eerste tussenevaluatie sectorplannen verschenen

Rapport aangeboden aan de Tweede Kamer

Onlangs hebben ecbo en SEO Economisch Onderzoek de eerste Tussenevaluatie Sectorplannen opgeleverd. Het rapport is door de minister van SZW aangeboden aan de Tweede Kamer in de kamerbrief ‘Voortgangsbrief sectorplannen en maatregelen Doorstart naar nieuw werk’.

Gerelateerde bijeenkomsten

Heeft u een vraag aan ons?