Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes

Home » Portfolio » Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes
Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes2016-12-21T21:18:38+02:00

Project Description

Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes

Analyse van de opbrengsten van 21 projecten van het Innovatiearrangement.

Auteur(s):
Hester Smulders, Barbara van Wijk en Ilya Zitter
Publicatiedatum: mei 2011

Onder de regeling Innovatiearrangement werken beroepsonderwijs en bedrijfsleven in 21 projecten aan innovatie in het beroepsonderwijs. Ecbo analyseerde deze projecten op hun doelstellingen, instrumenten en resultaten.

Sinds 2003 is met de regeling Innovatiearrangement van de ministeries van OCW en LNV (nu EL&I) een innovatiebudget in het leven geroepen voor verdieping van innovatie in het beroepsonderwijs. Doelstellingen zijn het vergroten van de externe gerichtheid van de onderwijsinstellingen op het bedrijfsleven, het bevorderen van de leerloopbaan van de leerling en doorstroom in de onderwijskolom, verhoging van de professionaliteit van de deelnemer en innovatie van de pedagogiek en didactiek van het beroepsonderwijs.

Onderwijsvernieuwingen

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken in 21 projecten samen aan vernieuwingen die een bijdrage leveren aan de bovengenoemde doelstellingen. Om een helder overzicht te krijgen van de veelzijdigheid en complexiteit aan onderwerpen, analyseerde ecbo de projecten in vier ontwerpprincipes die corresponderen met de opgaven waarvoor het beroepsonderwijs staat:

  • het dichten van de kloof tussen instroom, doorstroom en benodigde uitstroom (doorstroom);
  •  het dichten van de kloof tussen het aanbod van het onderwijs en de vraag vanuit de bedrijven;
  • het dichten van de kloof tussen behoeften van de deelnemer en het aanbod van het onderwijs;
  • het dichten van de kloof tussen de benodigde professionaliteit van betrokken partners en de aanwezige professionaliteit.

Meer informatie

De resultaten, conclusies en aanbevelingen zijn te lezen in het onderzoeksrapport Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes. Het Platform Beroepsonderwijs (HPBO) beheert de subsidieregeling Innovatiearrangement: hetplatformberoepsonderwijs.nl.

Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes
Download publicatie

Onderzoekers

2019-02-27T12:21:33+02:00

De ‘blik van buiten’: kennisinfrastructuur en professionalisering van het mbo

De ‘blik van buiten’: de kennisinfrastructuur en professionalisering van het middelbaar beroepsonderwijs

De essays zijn oorspronkelijk in 2012 geschreven en zijn vervolgens herzien in 2015/16, waarbij alle auteurs tot de conclusie kwamen dat de kennisinfrastructuur onder invloed van budgettaire verschuivingen en de introductie van nieuwe publiek-private samenwerkingen voortdurend sterk verandert.

2017-10-04T21:25:48+02:00

De achtergrond van verschillen tussen studenten op mbo-niveau 3 en 4

Vier casestudies in de opleiding Maatschappelijke Zorg

Het uitgangspunt van dit onderzoek was een vraag uit de praktijk. Wat zijn de specifieke kenmerken voor niveau 3 mbo-studenten met betrekking tot curriculum ontwerp? Kunnen we rekening houden met specifieke kenmerken die niveau 3 studenten hebben ten opzichte van de andere niveaus bij het ontwerpen, indelen en organiseren van het curriculum? Deze vraag is gesteld door een mbo-professional aan het online loket: de Kennisrotonde. Bestaande literatuur bleek ontoereikend. In dit onderzoek werden daarom casestudies uitgevoerd om achtergrondinformatie te verzamelen over de specifieke kenmerken van niveau 3 mbo-studenten.

Ir. Hester Smulders
Ir. Hester SmuldersSenior onderzoeker
06-53749282

Gerelateerd nieuws

410, 2018

Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

By |4 oktober 2018|Categories: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

De Nederlandse economie is gebaat bij sterk beroepsonderwijs. Het beroepsoriënterende vmbo en het beroepskwalificerende mbo zijn daarbij belangrijke pijlers.

409, 2018

Ecbo professionaliseringspartner in drie nieuwe langlopende praktijkgerichte onderzoeken

By |4 september 2018|Categories: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Ecbo professionaliseringspartner in drie nieuwe langlopende praktijkgerichte onderzoeken

Thema's onderwijsvernieuwing en professionalisering

Drie onderzoeksprojecten waarin ecbo participeert zijn geselecteerd door de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek van het NRO. Lees hieronder om welke onderzoeksprojecten het gaat.

1201, 2018

Vacature: Stagiairs m/v

By |12 januari 2018|Categories: Instroom-doorstroom-uitstroom|Reacties uitgeschakeld voor Vacature: Stagiairs m/v

Stagiairs m/v

Wil je een onderzoekstage lopen bij dé toonaangevende partner in leren? Ben je benieuwd hoe onderzoek met de onderwijspraktijk wordt ingevuld, wil je dat jouw werk niet in de bureaula verdwijnt en lijkt het je leuk om te werken in een onderzoeksteam? Reageer!

Gerelateerde events

Heeft u een vraag aan ons?