Het glas vult zich

Home » Portfolio » Het glas vult zich
Het glas vult zich2017-06-27T08:58:36+02:00

Project Description

Het glas vult zich

Kennis over vormgeving en effecten van competentiegericht beroepsonderwijs.

Auteur(s): Niek van den Berg en Elly de Bruijn
Publicatiedatum: april 2009

Sinds enkele jaren werkt het beroepsonderwijs aan de ontwikkeling en invoering van competentiegericht onderwijs (cgo). Er is grote behoefte aan kennis om het debat hierover gefundeerd te kunnen voeren. De kenniskring lectoren en hoogleraren beroepsonderwijs kreeg vanuit het mbo het verzoek op een rijtje te zetten wat wel en niet bekend is over cgo in het beroepsonderwijs (vmbo, mbo en hbo).

Op hetzelfde moment maakte de kenniskring zelf de analyse dat pogingen om het primaire proces in het beroepsonderwijs te verbeteren, om gedegen kwaliteitszorg en begeleidend onderzoek vragen. Het onderwijs legt echter over het algemeen maar weinig vast wat de ervaringen met en resultaten van vernieuwingen zijn. Ook maakt het onderwijs weinig gebruik van kennis uit de onderwijspraktijk en uit onderzoek.
De kenniskring ging dan ook in op de vraag naar een systematisch overzicht van de beschikbare kennis over competentiegericht beroeps­onderwijs. Het gaat daarbij zowel om kennis uit wetenschappelijk onderzoek als om praktijkkennis die onderwijs­instellingen zelf vastleggen. De review werd uitgevoerd door Niek van den Berg (lector beroepsonderwijs ROC Zadkine) en Elly de Bruijn (lector beroeps­onderwijs Hogeschool Utrecht en hoogleraar beroeps­onderwijs Universiteit Utrecht).

Een uitgebreidere versie van dit rapport met uitvoerige gevalsstudies en methodologische toelichtingen, kunt u hier downloaden (PDF).

Het glas vult zich

Onderzoeker(s)

Gerelateerde publicaties

2019-09-13T13:28:51+02:00

Zes pijlers voor het succesvol werken aan onderwijskwaliteit

Zes pijlers voor het succesvol werken aan onderwijskwaliteit

Hoewel opleidingsteams in het mbo ‘aan zet’ zijn, vinden zij het niet eenvoudig om verantwoordelijkheid te nemen voor (het verbeteren van) de onderwijskwaliteit. De vraag is hoe mbo-instellingen opleidingsteams hierbij beter kunnen ondersteunen.

Gerelateerd nieuws

1501, 2019

Tweede tussenevaluatie sectorplannen

Door |15 januari 2019|Categorie(ën): Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Tweede tussenevaluatie sectorplannen

Tweede tussenevaluatie sectorplannen

Eind 2013 is de regeling ‘cofinanciering van de sectorplannen’ in werking getreden. Met deze regeling worden werkgevers- en werknemersorganisaties voor maximaal de helft van de kosten ondersteund door de overheid in hun plannen om mensen aan het werk te krijgen en te houden.

2307, 2018

Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

Door |23 juli 2018|Categorie(ën): Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: , , |Reacties uitgeschakeld voor Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

De voortgang van de sectorplannen wordt bijgehouden door middel van zogenoemde quickscans, uitgevoerd door SEO Economisch onderzoek en het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo). Op 5 juli is de zesde en laatste quickscan opgeleverd.

1912, 2017

Eerste tussenevaluatie sectorplannen verschenen

Door |19 december 2017|Categorie(ën): Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Eerste tussenevaluatie sectorplannen verschenen

Rapport aangeboden aan de Tweede Kamer

Onlangs hebben ecbo en SEO Economisch Onderzoek de eerste Tussenevaluatie Sectorplannen opgeleverd. Het rapport is door de minister van SZW aangeboden aan de Tweede Kamer in de kamerbrief ‘Voortgangsbrief sectorplannen en maatregelen Doorstart naar nieuw werk’.

Gerelateerde bijeenkomsten

Heeft u een vraag aan ons?