Eindcijfers vmbo en studiesucces op het havo

Home » Portfolio » Eindcijfers vmbo en studiesucces op het havo
Eindcijfers vmbo en studiesucces op het havo2016-12-21T21:14:33+02:00

Project Description

Eindcijfers vmbo en studiesucces op het havo

Onderzoek in opdracht van de VO-raad

Auteur(s): Jan Neuvel, Wil van Esch en Anneke Westerhuis
Publicatiedatum: oktober 2011

Welke factoren dragen bij aan het succes en de slaagkans van vmbo-leerlingen op het havo? Deze vraag beantwoordt ecbo in opdracht van de VO-Raad in het onderzoek Eindexamencijfers vmbo en studiesucces op het havo.

De laatste jaren is er – na een periode van terugloop rond de eeuwwisseling – weer sprake van een toegenomen belangstelling van leerlingen uit de theoretische leerweg vmbo voor het havo. Deze ontwikkeling verloopt niet zonder problemen. Zo is aansluiting van vakkenpakketten niet altijd optimaal, net zoals het gewenste niveau van werkhouding en zelfstandigheid.

Toelatingseisen

Veel havo’s stellen daarom naast een vmbo-tl diploma extra toelatingseisen. Dit heeft mede geleid tot inmenging van de politiek, die transparante en eenduidige criteria voor toelating vraagt van de havo’s. De VO-raad heeft daarop in overleg met haar leden besloten een toelatingscode te ontwikkelen.

Voorspellende waarde

Een gemiddeld eindcijfer zou onderdeel moeten zijn van deze toelatingscode. Maar de voorspellende waarde van eindcijfers vmbo voor de slaagkans op het havo is nooit onderzocht. De VO-raad vroeg ecbo hiernaar onderzoek te doen. Het antwoord op deze vraag en welke factoren nog meer van invloed zijn op studiesucces na de overgang vmbo – havo vindt u in Eindexamencijfers vmbo en studiesucces op het havo.

De publicatie Eindexamencijfers vmbo en studiesucces op het havo is hiernaast te downloaden. Lees meer over het onderzoek op de website van de VO-raad.

Eindcijfers vmbo en studiesucces op het havo
Drs. Anneke Westerhuis
Drs. Anneke WesterhuisManaging onderzoeker
06-54647140

Gerelateerde publicaties

2018-04-17T18:28:38+02:00

Evaluatie nieuwe bekostiging vavo

In opdracht van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ecbo heeft in opdracht van het ministerie van OCW een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de wijziging in de bekostiging van het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Over het algemeen heeft de wijziging in de bekostiging van het vavo positief uitgepakt: het aanbod is behouden gebleven, de invloed van de gemeente op het toelatingsbeleid is verdwenen en de toegankelijkheid is gewaarborgd. Aandachtspunten zijn de kleinere instellingen en het groeiend aantal zorgleerlingen die drukken op de infrastructuur en bekostiging van het vavo.

2018-03-08T14:46:58+02:00

Implementatie doorlopende leerlijnen vmbo-mbo

Derde monitor vakmanschap-, technologie- en beroepsroutes

In het afgelopen schooljaar 2016-2017 is het aantal lopende vakmanschap-, technologie- en beroepsroutes bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor (202 versus 109). Zowel na één als na twee jaar in een technologieroute blijkt er minder voortijdig schoolverlaten (vsv) plaats te vinden dan buiten de route. Bij de vakmanschaproute zijn de resultaten minder eenduidig.

2018-03-18T12:46:49+02:00

Maatwerk en doorstroom

Maatwerkdiploma’s in het voortgezet onderwijs en doorstroom naar vervolgonderwijs

De leerlingpopulatie in het voortgezet onderwijs wordt diverser. Het is aan het onderwijs om op diversiteit van leerlingen in te spelen, bijvoorbeeld door maatwerk in het diplomaniveau. De leerling kan dan bepaalde vakken op een hoger niveau afronden. Ecbo en DUO deden onderzoek naar de potentie van deze vorm van een maatwerkdiploma.

Gerelateerd nieuws

1501, 2019

Tweede tussenevaluatie sectorplannen

Door |15 januari 2019|Categorie(ën): Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Tweede tussenevaluatie sectorplannen

Tweede tussenevaluatie sectorplannen

Eind 2013 is de regeling ‘cofinanciering van de sectorplannen’ in werking getreden. Met deze regeling worden werkgevers- en werknemersorganisaties voor maximaal de helft van de kosten ondersteund door de overheid in hun plannen om mensen aan het werk te krijgen en te houden.

2307, 2018

Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

Door |23 juli 2018|Categorie(ën): Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: , , |Reacties uitgeschakeld voor Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

De voortgang van de sectorplannen wordt bijgehouden door middel van zogenoemde quickscans, uitgevoerd door SEO Economisch onderzoek en het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo). Op 5 juli is de zesde en laatste quickscan opgeleverd.

1912, 2017

Eerste tussenevaluatie sectorplannen verschenen

Door |19 december 2017|Categorie(ën): Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Eerste tussenevaluatie sectorplannen verschenen

Rapport aangeboden aan de Tweede Kamer

Onlangs hebben ecbo en SEO Economisch Onderzoek de eerste Tussenevaluatie Sectorplannen opgeleverd. Het rapport is door de minister van SZW aangeboden aan de Tweede Kamer in de kamerbrief ‘Voortgangsbrief sectorplannen en maatregelen Doorstart naar nieuw werk’.

Gerelateerd events

Heeft u een vraag aan ons?