Een stukje van de Nederlandse droom

Home » Portfolio » Een stukje van de Nederlandse droom
Een stukje van de Nederlandse droom2019-09-04T08:12:17+02:00

Project Description

Een stukje van de Nederlandse droom

Doorstroom van vmbo naar havo.

Auteur(s): Wil van Esch, Jan Neuvel
Publicatiedatum: mei 2009

Het aantal scholieren dat na het vmbo doorleert op de havo, blijft groeien. Vooral allochtonen proberen via deze route alsnog een havo-diploma te halen, blijkt uit onderzoek van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Steeds meer leerlingen uit de theoretische leerweg kiezen voor het havo: de afgelopen jaren steeg het percentage van 15% naar 21%. Voor laatbloeiers en leerlingen van allochtone afkomst is het een tweede kans om versneld door te stromen naar het hbo.
Ongeveer driekwart van de vmbo’ers haalt het havo en bijna tweederde gaat naar het hbo. Dat resultaat blijft achter bij dat van leerlingen uit havo 3, maar dat laat zich deels verklaren door het beleid in veel havo’s om vmbo’ers niet toe te staan havo 4 opnieuw te doen. Wordt het havo-diploma gehaald, dan is er geen verschil in de doorstroom naar het hbo.
Veel havo’s stellen aanvullende eisen, zoals een gemiddeld eindcijfer of een positief advies van de mentor. Daarmee geven ze een signaal af dat de overstap niet gemakkelijk is. Wie verwacht dat havo’s de vmbo’ers dan ook extra begeleiden, heeft het mis: systematische steun komt nog weinig voor. Dat draagt eveneens er aan bij dat een deel van de vmbo’ers het havo niet haalt.
Voor relatief veel tl’ers is de havo-route dus aantrekkelijk. Of er ruimte is voor verdere groei, of dat moet worden aangemoedigd, of dat het mbo de voorkeur krijgt, hangt mede af van mogelijkheden voor extra hulp aan potentiële havisten en een adequate beroepskeuzebegeleiding in het vmbo.

Een stukje van de Nederlandse droom

Onderzoeker(s)

Drs. Anneke Westerhuis
Drs. Anneke WesterhuisManaging onderzoeker
06-54647140

Gerelateerde publicaties

2018-04-17T18:28:38+02:00

Evaluatie nieuwe bekostiging vavo

In opdracht van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ecbo heeft in opdracht van het ministerie van OCW een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de wijziging in de bekostiging van het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Over het algemeen heeft de wijziging in de bekostiging van het vavo positief uitgepakt: het aanbod is behouden gebleven, de invloed van de gemeente op het toelatingsbeleid is verdwenen en de toegankelijkheid is gewaarborgd. Aandachtspunten zijn de kleinere instellingen en het groeiend aantal zorgleerlingen die drukken op de infrastructuur en bekostiging van het vavo.

2018-03-08T14:46:58+02:00

Implementatie doorlopende leerlijnen vmbo-mbo

Derde monitor vakmanschap-, technologie- en beroepsroutes

In het afgelopen schooljaar 2016-2017 is het aantal lopende vakmanschap-, technologie- en beroepsroutes bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor (202 versus 109). Zowel na één als na twee jaar in een technologieroute blijkt er minder voortijdig schoolverlaten (vsv) plaats te vinden dan buiten de route. Bij de vakmanschaproute zijn de resultaten minder eenduidig.

2018-03-18T12:46:49+02:00

Maatwerk en doorstroom

Maatwerkdiploma’s in het voortgezet onderwijs en doorstroom naar vervolgonderwijs

De leerlingpopulatie in het voortgezet onderwijs wordt diverser. Het is aan het onderwijs om op diversiteit van leerlingen in te spelen, bijvoorbeeld door maatwerk in het diplomaniveau. De leerling kan dan bepaalde vakken op een hoger niveau afronden. Ecbo en DUO deden onderzoek naar de potentie van deze vorm van een maatwerkdiploma.

Gerelateerd nieuws

410, 2018

Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

Door |4 oktober 2018|Categorie(ën): Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

De Nederlandse economie is gebaat bij sterk beroepsonderwijs. Het beroepsoriënterende vmbo en het beroepskwalificerende mbo zijn daarbij belangrijke pijlers.

409, 2018

Ecbo professionaliseringspartner in drie nieuwe langlopende praktijkgerichte onderzoeken

Door |4 september 2018|Categorie(ën): Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Ecbo professionaliseringspartner in drie nieuwe langlopende praktijkgerichte onderzoeken

Thema's onderwijsvernieuwing en professionalisering

Drie onderzoeksprojecten waarin ecbo participeert zijn geselecteerd door de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek van het NRO. Lees hieronder om welke onderzoeksprojecten het gaat.

1201, 2018

Vacature: Stagiairs m/v

Door |12 januari 2018|Categorie(ën): Instroom-doorstroom-uitstroom|Reacties uitgeschakeld voor Vacature: Stagiairs m/v

Stagiairs m/v

Wil je een onderzoekstage lopen bij dé toonaangevende partner in leren? Ben je benieuwd hoe onderzoek met de onderwijspraktijk wordt ingevuld, wil je dat jouw werk niet in de bureaula verdwijnt en lijkt het je leuk om te werken in een onderzoeksteam? Reageer!

Gerelateerde bijeenkomsten

Heeft u een vraag aan ons?