De rekentoetsen voor leerlingen met ernstige rekenproblemen (ER)

Home » Portfolio » De rekentoetsen voor leerlingen met ernstige rekenproblemen (ER)
De rekentoetsen voor leerlingen met ernstige rekenproblemen (ER)2019-01-09T20:44:43+02:00

Project Description

De rekentoetsen voor leerlingen met ernstige
rekenproblemen (ER)

Onderzoek naar de ER-doelgroep en prestaties op de rekentoets

Auteur(s): Meijer, J., Buisman, M., Christoffels, I., Groot, A., Jonker, V., Kuijper, S., & Wijers, M.
Publicatiedatum: november 2018

Het einddoel van het rekenonderwijs is om leerlingen op te leiden zodat ze adequaat kunnen
omgaan met rekenkundige informatie in het (vervolg)onderwijs en in het dagelijks leven. Met de
invoering van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen is in 2010 voor alle
onderwijssectoren vastgelegd wat leerlingen minimaal moeten beheersen op het gebied van taal
en rekenen. Deze eisen staan beschreven in het Referentiekader, waarin drie niveaus worden
onderscheiden: 1F, 2F en 3F (Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen, 2008). De
rekenvaardigheden zoals beschreven in het referentiekader worden centraal getoetst in het
voortgezet onderwijs (vanaf schooljaar 2014-2015) en middelbaar onderwijs (vanaf schooljaar
2016-2017) door middel van de rekentoets1.
Sommige leerlingen hebben echter structurele, ernstige problemen met rekenen zoals
dyscalculie. Voor deze leerlingen met ernstige rekenproblemen (ER) is een aparte rekentoets
ontwikkeld: de ER-toets. Deze is niet gemakkelijker dan de reguliere rekentoets en de inhoud
van de rekentoets biedt voldoende basis om door te stromen naar vervolgonderwijs. Wel houdt
de ER-toets rekening met de specifieke beperking bij rekenen van leerlingen. Het gaat dus om
een toets die niet het struikelblok wordt voor leerlingen met een ER indicatie die op een
opleiding zitten die goed bij hun mogelijkheden past, maar die wél de vereiste vaardigheden
voor het vervolg toetst en die past binnen de geldende referentieniveaus.

De rekentoetsen voor leerlingen met ernstige rekenproblemen (ER)
Download publicatie

Onderzoeker(s)

Annemarie Groot, MA
Annemarie Groot, MAOnderzoeker
06-12127678

Gerelateerde publicaties

2018-11-07T12:23:45+02:00

Kwaliteit en kwantiteit van docenten

Kwaliteit en kwantiteit van docenten

In dit paper brengen we een aantal actuele ontwikkelingen en onderzoeksresultaten in het beroepsonderwijs in kaart. Zowel vanuit het perspectief van docenten, instructeurs en praktijkopleiders, als vanuit het perspectief van beginnende docenten, masteropgeleide en gepromoveerde docenten. Al deze onderwijsprofessionals en de studenten die zij opleiden verdienen een aantrekkelijk beroepsperspectief en een goede voorbereiding daarop.

2018-07-26T09:51:31+02:00

Werk hebben en werk houden in het mbo

Employability van onderwijsgevend personeel

Employability is het vermogen om werk te verkrijgen en/of te behouden. De employability van onderwijsgevenden in het mbo is iets lager dan gemiddeld in Nederland. Een hogere employability heeft een positief effect op de loopbaan. En employability wordt vooral bepaald door persoonsgebonden en in tweede instantie organisatiegebonden factoren, en minder door functiegebonden factoren.

2018-03-15T11:36:33+02:00

Ervaren werkdruk in het mbo

Onderzoeksverslag
Er is recent veel aandacht voor werkdruk onder docenten; in onderzoek, beleid en in de media. Veelal gaat dit echter over het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs en blijft het mbo onderbelicht. Dit terwijl docenten in het mbo een hoge werkdruk ervaren, zoals blijkt uit het onderzoek naar medewerkerstevredenheid van de sector.

Gerelateerd nieuws

1605, 2019

Meet-up Digitalisering van het mbo

By |16 mei 2019|Categories: Arbeidsmarkt, Docent in het beroepsonderwijs, Kennisverspreiding, Mbo-organisatie|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor Meet-up Digitalisering van het mbo

Meet-up Digitalisering van het mbo

Ben jij een digivaardige docent, middenmanager of directielid, een deskundige op het gebied van digitalisering van het mbo, een softwareleverancier of iemand met een uitgesproken mening over digitalisering van het mbo, kom dan op 13 of 19 juni naar JaarbeursMeet-up in Utrecht en ga in gesprek met de OCW beleidsmedewerkers die betrokken zijn bij digitalisering van het mbo!

705, 2019

Platform Teacher in the lead!

By |7 mei 2019|Categories: Docent in het beroepsonderwijs, Kennisverspreiding|Tags: , , |Reacties uitgeschakeld voor Platform Teacher in the lead!

Platform Teacher in the lead

De deelnemers van de mini-leergang Teacher in the Lead wilden graag doorgaan met het delen van actuele ontwikkelingen en het samen bouwen aan de rol van teacher in the lead. Op initiatief van de BVMBO in samenwerking met ecbo is er een platform opgericht. Op donderdag 21 maart waren de deelnemers van het platform te gast op het Koning Willem 1 College. Lees hier meer over deze bijeenkomst.

705, 2019

Succesvolle afsluiting Leergang Teacher in the lead, op naar de volgende editie!

By |7 mei 2019|Categories: Docent in het beroepsonderwijs, Kennisverspreiding|Tags: , , |Reacties uitgeschakeld voor Succesvolle afsluiting Leergang Teacher in the lead, op naar de volgende editie!

Succesvolle afsluiting Leergang Teacher in the lead, op naar de volgende editie!

Ben jij docent in het mbo en heb jij een voortrekkersrol? Ben jij een teacher in the lead en wil je goed op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen in de (beleids)context van het mbo? De mini-leergang 'Teacher in the lead' helpt je hierbij. Binnenkort gaat de volgende editie van deze leergang van start.

Gerelateerde bijeenkomsten

Heeft u een vraag aan ons?