De betekenis van het leren op het werk

Home » Portfolio » De betekenis van het leren op het werk
De betekenis van het leren op het werk 2017-06-27T08:26:49+00:00

Project Description

Deel deze publicatie Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email

De betekenis van het leren op het werk

De ontwikkeling van het informele leren.

Auteur(s): Lex Borghans, Bart Golsteyn, Andries de Grip en Annemarie Nelen
Publicatiedatum: augustus 2009

Hoewel de Europese Unie het levenslang leren prominent op de beleidsagenda heeft gezet, is er nog steeds weinig inzicht in de kennisontwikkeling van de beroepsbevolking en de wijze waarop mensen na het verlaten van het initiële onderwijs verder leren.

Op basis van de door de auteurs ontwikkelde Enquête Levenslang Leren wordt in dit rapport een beeld gegeven van de mate waarin mensen formeel en informeel leren en de invloed die dit leren heeft op hun kennisontwikkeling. De ontwikkeling van de postinitiële scholing blijkt in Nederland nog niet goed van de grond te komen. Wel hebben veel mensen werkzaamheden waarvan zij veel leren. Hierdoor heeft maar liefst 94% van de totale tijd waarin werkenden leren betrekking op het informeel leren en slechts 6% op de deelname aan cursussen en trainingen. Ook blijkt dat het volgen van cursussen het informele leren stimuleert. Het informele leren heeft het grootste directe effect op de kennisontwikkeling van werkenden. Deze kennisontwikkeling is een belangrijke verklaring voor het feit dat ouderen meer verdienen dan jongeren.

Klik hier voor de uitgebreide reportage.

De betekenis van het leren op het werk
Download publicatie
Aanvragen publicatie

Onderzoeker(s)

Gerelateerde publicaties

2018-07-26T16:41:09+00:00

Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

Quickscan 6

Werkgevers- en werknemersorganisaties worden voor maximaal de helft van de kosten ondersteund door de overheid in hun plannen om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Ecbo voert samen met SEO Economisch Onderzoek de monitoring en evaluatie van deze Regeling Cofinanciering Sectorplannen uit.

2018-05-29T20:20:45+00:00

‘We laten de regionale arbeidsmarkt leidend zijn’

Werken op de grens van zorg en welzijn. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor mbo’ers Maatschappelijke Zorg en Sociaal Werk

De arbeidsmarkt in de zorg is volop in beweging. Scholen die zorgopleidingen aanbieden streven ernaar zo goed mogelijk mee te bewegen. Ecbo onderzocht hoe de werkvelden van twee zorgopleidingen van ROC Midden Nederland zich ontwikkelen en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Wat is de behoefte van werkgevers in de regio en wat betekent dit voor het profiel van beide opleidingen?

2018-04-17T13:44:15+00:00

Tussenevaluatie Sectorplannen 2017

In opdracht van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sectorplannen hebben twee hoofddoelen: het overbruggen van de crisis en het beter laten functioneren van de arbeidsmarkt. Deze evaluatie behandelt het proces, het bereiken van de doelen, het effect op de betrokkenheid en samenwerking bij de sociale partners en de vorm van de subsidie.

Gerelateerd nieuws

2307, 2018

Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

By | 23 juli 2018|Categories: Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: , , |Reacties uitgeschakeld voor Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

De voortgang van de sectorplannen wordt bijgehouden door middel van zogenoemde quickscans, uitgevoerd door SEO Economisch onderzoek en het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo). Op 5 juli is de zesde en laatste quickscan opgeleverd.

1912, 2017

Eerste tussenevaluatie sectorplannen verschenen

By | 19 december 2017|Categories: Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Eerste tussenevaluatie sectorplannen verschenen

Rapport aangeboden aan de Tweede Kamer

Onlangs hebben ecbo en SEO Economisch Onderzoek de eerste Tussenevaluatie Sectorplannen opgeleverd. Het rapport is door de minister van SZW aangeboden aan de Tweede Kamer in de kamerbrief ‘Voortgangsbrief sectorplannen en maatregelen Doorstart naar nieuw werk’.

1210, 2017

Specialistische vakmensen hebben de beste kansen op arbeidsmarkt

By | 12 oktober 2017|Categories: Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor Specialistische vakmensen hebben de beste kansen op arbeidsmarkt

Specialistisch opgeleide mbo-vakmensen hebben de beste baankansen en aantrekkelijk werk. Dat is tegen de verwachting in: vaak wordt gedacht dat smal opgeleiden het moeilijker krijgen op de arbeidsmarkt naarmate ze ouder worden, omdat hun vaardigheden sneller verouderen. Deze nieuwe bevinding blijkt uit onderzoek door een consortium bestaande uit ROA, AMCIS, Kohnstamm Instituut en ecbo. In het onderzoek is in kaart gebracht aan welk type vakmanschap van middelbaar opgeleiden behoefte is op de arbeidsmarkt en wat dit betekent voor de inrichting van het mbo.

Gerelateerde bijeenkomsten

Heeft u een vraag aan ons?

 
 
Deel deze publicatie Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email