Beroepsoriëntatie met vmbo Carrousel

Home » Portfolio » Beroepsoriëntatie met vmbo Carrousel
Beroepsoriëntatie met vmbo Carrousel2016-12-21T21:18:09+02:00

Project Description

Beroepsoriëntatie met vmbo Carrousel

Een nieuwe vorm van beroepsoriëntatie, niet te verwarren met stages.

Auteur(s):
 Jan Neuvel en Wil van Esch
Publicatiedatum: mei 2011

Vmbo Carrousel is een nieuwe vorm van beroepsoriëntatie, niet te verwarren met stages. Ecbo nam een kijkje in de praktijk. Wat leren vmbo’ers van bezoeken aan het werkveld in de sector Zorg & Welzijn?

Hoe krijgen leerlingen een beter beeld van verschillende beroepen? Zodat ze beter en meer bewust een keuze voor een vervolgopleiding en een beroep kunnen maken? Met vmbo Carrousel, ontwikkeld door Kenniscentrum Calibris, proeven vmbo-leerlingen van het werkveld. In verschillende leerbedrijven in allerlei branches en sectoren.

Doelen

Vmbo Carroussel is bedoeld voor alle leerlingen van alle leerwegen uit klas 3 en 4 vmbo. Scholen, bedrijven en kenniscentra werken samen om de beroepsoriëntatie beter en efficiënter te laten verlopen om zo teleurstellingen in de schoolkeuze en voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Het programma is in 2005 ontwikkeld voor de sector Zorg & Welzijn in Groningen en Drenthe. Het breidt zich nu steeds verder uit over het hele land en over meerdere sectoren.

Evaluatie vmbo Carrousel in de sector Zorg & Welzijn

Jan Neuvel en Wil van Esch van ecbo evalueerden vmbo Carrousel al eens in 2008 en deden dat op verzoek van Calibris opnieuw. Hoofdvragen: krijgen de leerlingen die deelnemen echt een betere kennis van het werkveld Zorg & Welzijn? En draagt deelname aan de carrousel bij aan een versterkte interesse voor de sector? De onderzoeksresultaten zijn na te lezen in het rapport Een kijkje in de praktijk met vmbo Carrousel.

Samenvatting

De belangrijkste conclusies van het onderzoek: de bezoeken aan het werkveld dragen duidelijk bij aan de toename van kennis van beroepen in de Zorg & Welzijn. Het effect op de beroepsinteresse is echter minder duidelijk: de keuze voor werk in de sector Z&W neemt niet echt toe, maar leerlingen krijgen wel meer oog voor andere beroepen binnen die sector. Met name op dat vlak liggen kansen voor de uitvoering van vmbo Carrousel op scholen: voorbereiding en nabespreking kunnen beter. Ook kunnen de bedrijfsbezoeken beter worden afgestemd op de wensen van leerlingen.

Beroepsoriëntatie met vmbo Carrousel
Download publicatie

Gerelateerde publicaties

2019-02-27T12:21:33+02:00

De ‘blik van buiten’: kennisinfrastructuur en professionalisering van het mbo

De ‘blik van buiten’: de kennisinfrastructuur en professionalisering van het middelbaar beroepsonderwijs

De essays zijn oorspronkelijk in 2012 geschreven en zijn vervolgens herzien in 2015/16, waarbij alle auteurs tot de conclusie kwamen dat de kennisinfrastructuur onder invloed van budgettaire verschuivingen en de introductie van nieuwe publiek-private samenwerkingen voortdurend sterk verandert.

2017-10-04T21:25:48+02:00

De achtergrond van verschillen tussen studenten op mbo-niveau 3 en 4

Vier casestudies in de opleiding Maatschappelijke Zorg

Het uitgangspunt van dit onderzoek was een vraag uit de praktijk. Wat zijn de specifieke kenmerken voor niveau 3 mbo-studenten met betrekking tot curriculum ontwerp? Kunnen we rekening houden met specifieke kenmerken die niveau 3 studenten hebben ten opzichte van de andere niveaus bij het ontwerpen, indelen en organiseren van het curriculum? Deze vraag is gesteld door een mbo-professional aan het online loket: de Kennisrotonde. Bestaande literatuur bleek ontoereikend. In dit onderzoek werden daarom casestudies uitgevoerd om achtergrondinformatie te verzamelen over de specifieke kenmerken van niveau 3 mbo-studenten.

Gerelateerd nieuws

410, 2018

Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

By |4 oktober 2018|Categories: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

De Nederlandse economie is gebaat bij sterk beroepsonderwijs. Het beroepsoriënterende vmbo en het beroepskwalificerende mbo zijn daarbij belangrijke pijlers.

409, 2018

Ecbo professionaliseringspartner in drie nieuwe langlopende praktijkgerichte onderzoeken

By |4 september 2018|Categories: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Ecbo professionaliseringspartner in drie nieuwe langlopende praktijkgerichte onderzoeken

Thema's onderwijsvernieuwing en professionalisering

Drie onderzoeksprojecten waarin ecbo participeert zijn geselecteerd door de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek van het NRO. Lees hieronder om welke onderzoeksprojecten het gaat.

1201, 2018

Vacature: Stagiairs m/v

By |12 januari 2018|Categories: Instroom-doorstroom-uitstroom|Reacties uitgeschakeld voor Vacature: Stagiairs m/v

Stagiairs m/v

Wil je een onderzoekstage lopen bij dé toonaangevende partner in leren? Ben je benieuwd hoe onderzoek met de onderwijspraktijk wordt ingevuld, wil je dat jouw werk niet in de bureaula verdwijnt en lijkt het je leuk om te werken in een onderzoeksteam? Reageer!

Gerelateerde events

Heeft u een vraag aan ons?