Beroepenmobiliteit en leven lang leren

Home » Portfolio » Beroepenmobiliteit en leven lang leren
Beroepenmobiliteit en leven lang leren2016-12-21T21:14:48+02:00

Project Description

Beroepenmobiliteit en leven lang leren

Hoe dynamisch is de beroepenmobiliteit in de loopbaan van de Nederlandse werknemer?

Auteur(s): Amelia Roman en Sandra van den Dungen
Publicatiedatum: oktober 2011

Merkwaardige paradoxen kenmerken de huidige Nederlandse arbeidsmarkt. Langetermijnontwikkelingen duiden op structurele krapte, terwijl ontwikkelingen op korte termijn nog volop in het teken staan van crisis en werkloosheid.

Langer doorwerken is de nieuwe trend. Niet alleen de structureel krimpende beroepsbevolking, maar ook de betaalbaarheid van collectieve voorzieningen maken verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd noodzakelijk. Langer doorwerken betekent echter ook dat werknemers langer scherp en fit moeten blijven. En dat ze bereid moeten zijn om gedurende hun loopbaan van beroep te veranderen, als de vraag naar arbeid structureel wijzigt.

Competenties up-to-date houden

Onderwijs, en in het bijzonder het volwassenenonderwijs, is daarbij onmisbaar. Het helpt mensen hun competenties up-to-date te houden en hun positie op de arbeidsmarkt veilig te stellen of te verbeteren. Maar dan moeten werkgevers wél willen investeren in trainingen en opleidingen, kortom: in beroepenmobilieit.

Beroepenmobiliteit en leven lang leren

En dat is nu net waar de schoen wringt, zo stelden ecbo-onderzoekers Amelia Román en Sandra van den Dungen vast in Beroepenmobiliteit en leven lang leren. Ze onderzoeken hierin hoe beroepsonderwijs en arbeidsmarktbeleid de paradoxen in de huidige arbeidsmarkt op de juiste wijze kunnen adresseren. Daarbij stonden twee vragen centraal: Hoe dynamisch is de beroepenmobiliteit in de loopbaan van de Nederlandse werknemer? En: Wat is de rol van leven lang leren bij het bevorderen van die beroepenmobiliteit?

Van postbode tot regisseur
Download publicatie

Gerelateerde publicaties

2019-02-27T12:21:33+02:00

De ‘blik van buiten’: kennisinfrastructuur en professionalisering van het mbo

De ‘blik van buiten’: de kennisinfrastructuur en professionalisering van het middelbaar beroepsonderwijs

De essays zijn oorspronkelijk in 2012 geschreven en zijn vervolgens herzien in 2015/16, waarbij alle auteurs tot de conclusie kwamen dat de kennisinfrastructuur onder invloed van budgettaire verschuivingen en de introductie van nieuwe publiek-private samenwerkingen voortdurend sterk verandert.

2017-10-04T21:25:48+02:00

De achtergrond van verschillen tussen studenten op mbo-niveau 3 en 4

Vier casestudies in de opleiding Maatschappelijke Zorg

Het uitgangspunt van dit onderzoek was een vraag uit de praktijk. Wat zijn de specifieke kenmerken voor niveau 3 mbo-studenten met betrekking tot curriculum ontwerp? Kunnen we rekening houden met specifieke kenmerken die niveau 3 studenten hebben ten opzichte van de andere niveaus bij het ontwerpen, indelen en organiseren van het curriculum? Deze vraag is gesteld door een mbo-professional aan het online loket: de Kennisrotonde. Bestaande literatuur bleek ontoereikend. In dit onderzoek werden daarom casestudies uitgevoerd om achtergrondinformatie te verzamelen over de specifieke kenmerken van niveau 3 mbo-studenten.

Gerelateerd nieuws

410, 2018

Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

By |4 oktober 2018|Categories: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

De Nederlandse economie is gebaat bij sterk beroepsonderwijs. Het beroepsoriënterende vmbo en het beroepskwalificerende mbo zijn daarbij belangrijke pijlers.

409, 2018

Ecbo professionaliseringspartner in drie nieuwe langlopende praktijkgerichte onderzoeken

By |4 september 2018|Categories: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Ecbo professionaliseringspartner in drie nieuwe langlopende praktijkgerichte onderzoeken

Thema's onderwijsvernieuwing en professionalisering

Drie onderzoeksprojecten waarin ecbo participeert zijn geselecteerd door de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek van het NRO. Lees hieronder om welke onderzoeksprojecten het gaat.

1201, 2018

Vacature: Stagiairs m/v

By |12 januari 2018|Categories: Instroom-doorstroom-uitstroom|Reacties uitgeschakeld voor Vacature: Stagiairs m/v

Stagiairs m/v

Wil je een onderzoekstage lopen bij dé toonaangevende partner in leren? Ben je benieuwd hoe onderzoek met de onderwijspraktijk wordt ingevuld, wil je dat jouw werk niet in de bureaula verdwijnt en lijkt het je leuk om te werken in een onderzoeksteam? Reageer!

Gerelateerde events

Heeft u een vraag aan ons?