Benutten van informeel leren

Home » Portfolio » Benutten van informeel leren
Benutten van informeel leren2018-07-26T09:50:13+02:00

Project Description

Benutten van informeel leren

Aanvullende analyses bij onderzoek Leven lang leren: perspectief vanuit het beroep 

Auteur(s): Karel Kans, Ingrid Christoffels, Joris Brekelmans, Rob Schipperheyn, m.m.v. Joris Cuppen
Publicatiedatum: juni 2017

De commissie Sap (Commissie Vraagfinanciering mbo), constateert dat het potentieel van het informeel leren nog onvoldoende wordt benut. Uit analyses van ecbo blijkt dat de manier waarop wordt geleerd in verschillende beroepsgroepen sterk van elkaar verschilt. De wijze waarop de verschillende vormen van leren beter benut kunnen worden, kan tussen beroepsgroepen verschillen.

Daarnaast geven de resultaten inzicht in hoe informeel leren gestimuleerd kan worden. Daarvoor hebben we gekeken naar de activiteiten en competenties die in de uitoefening van het werk nodig zijn, en die een bijdrage leveren aan informeel leren.

Resultaten zijn te vinden in de notitie Benutten van informeel leren. De analyses zijn een verdieping op een eerdere studie Leven lang leren: perspectief vanuit het beroep.

Verschillende beroepen, verschillende manieren van leren

“Verkoopmedewerkers doen weinig aan formele en non-formele scholing, maar leren wel veel informeel. Bij financieel-administratief medewerkers is het andersom”

Dit blijkt als twee beroepsgroepen tegenover elkaar worden gezet: verkoopmedewerkers en financieel-administratief medewerkers. In beide beroepsgroepen zijn veel mbo-opgeleiden werkzaam. Tevens hebben beide te maken met ontslagen door reorganisaties en faillissementen als gevolg van structurele veranderingen in hun sectoren. Het stimuleren van leren en het erkennen daarvan kan bijdragen aan de versterking van de arbeidsmarktpositie van werkenden in deze beroepsgroepen. Daarbij kan rekening gehouden worden met de manier waarop in die beroepen overwegend wordt geleerd. Verkoopmedewerkers leren meer informeel (op de werkvloer) dan formeel (via erkende opleidingen) en non-formeel (via cursussen en trainingen). Bij financieel-administratief medewerkers is het precies andersom: zij leren relatief weinig informeel, maar hebben wel een hoge deelname aan opleidingen en cursussen.

Creëren van een leerrijke werkomgeving

Voor beide beroepsgroepen zou een opleidingsplan rekening moeten houden met het creëren van een leerrijke werkomgeving. Daarbij zou de focus bij de verkoopmedewerkers meer kunnen liggen op de erkenning van wat zij al leren op de werkvloer. Bij financieel-administratief medewerkers zou de aandacht uit kunnen naar het ontwikkelen van generieke vaardigheden die ook buiten hun huidige werkveld goed toepasbaar zijn.

Wat draagt bij aan de mate van informeel leren?

“Informeel leren doe je vooral door lezen, probleem oplossen en transfer skills toepassen”

De mate van informeel leren wordt voor een deel bepaald door achtergrondkenmerken van de werkende, zoals opleidingsniveau en kenmerken van de arbeidsovereenkomst. Welk beroep iemand uitoefent, maakt ook uit. Een belangrijke verklaring voor de mate van informeel leren zijn ook de competenties die in die beroepen bij de uitvoering van het werk worden gebruikt. Gebruik van onderstaande competenties draagt bij aan de mate van informeel leren (in volgorde van belang):

  • lezen op het werk,
  • gebruik vaardigheid in probleemoplossen op het werk,
  • gebruik transfer op het werk.

Wilt u weten wat er over de beroepsgroepen in uw sector te zeggen is? Neem dan contact met ons op.

Benutten van informeel leren

Onderzoeker(s)

Drs. Karel Kans
Drs. Karel Kans Senior onderzoeker
06-12234777
Dr. Ingrid Christoffels
Dr. Ingrid ChristoffelsOnderzoeker
06-10250630

Gerelateerde publicaties

2019-02-06T23:24:01+02:00

Tweede tussenevaluatie sectorplannen

Tweede tussenevaluatie sectorplannen

Werkgevers- en werknemersorganisaties worden voor maximaal de helft van de kosten ondersteund door de overheid in hun plannen om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Ecbo voert samen met SEO Economisch Onderzoek de monitoring en evaluatie van deze Regeling Cofinanciering Sectorplannen uit.

2018-07-26T16:41:09+02:00

Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

Quickscan 6

Werkgevers- en werknemersorganisaties worden voor maximaal de helft van de kosten ondersteund door de overheid in hun plannen om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Ecbo voert samen met SEO Economisch Onderzoek de monitoring en evaluatie van deze Regeling Cofinanciering Sectorplannen uit.

2018-05-29T20:20:45+02:00

‘We laten de regionale arbeidsmarkt leidend zijn’

Werken op de grens van zorg en welzijn. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor mbo’ers Maatschappelijke Zorg en Sociaal Werk

De arbeidsmarkt in de zorg is volop in beweging. Scholen die zorgopleidingen aanbieden streven ernaar zo goed mogelijk mee te bewegen. Ecbo onderzocht hoe de werkvelden van twee zorgopleidingen van ROC Midden Nederland zich ontwikkelen en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Wat is de behoefte van werkgevers in de regio en wat betekent dit voor het profiel van beide opleidingen?

Gerelateerd nieuws

1501, 2019

Tweede tussenevaluatie sectorplannen

Door |15 januari 2019|Categorie(ën): Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Tweede tussenevaluatie sectorplannen

Tweede tussenevaluatie sectorplannen

Eind 2013 is de regeling ‘cofinanciering van de sectorplannen’ in werking getreden. Met deze regeling worden werkgevers- en werknemersorganisaties voor maximaal de helft van de kosten ondersteund door de overheid in hun plannen om mensen aan het werk te krijgen en te houden.

2307, 2018

Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

Door |23 juli 2018|Categorie(ën): Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: , , |Reacties uitgeschakeld voor Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

De voortgang van de sectorplannen wordt bijgehouden door middel van zogenoemde quickscans, uitgevoerd door SEO Economisch onderzoek en het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo). Op 5 juli is de zesde en laatste quickscan opgeleverd.

1912, 2017

Eerste tussenevaluatie sectorplannen verschenen

Door |19 december 2017|Categorie(ën): Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Eerste tussenevaluatie sectorplannen verschenen

Rapport aangeboden aan de Tweede Kamer

Onlangs hebben ecbo en SEO Economisch Onderzoek de eerste Tussenevaluatie Sectorplannen opgeleverd. Het rapport is door de minister van SZW aangeboden aan de Tweede Kamer in de kamerbrief ‘Voortgangsbrief sectorplannen en maatregelen Doorstart naar nieuw werk’.

Gerelateerde bijeenkomsten

Heeft u een vraag aan ons?