Project Description

Achtergronden en expertise van onderwijsgevenden in het mbo

Deel 3 van een meerjarig onderzoeksproject

Auteur(s): Rozemarijn van Toly en Andrea Klaeijsen
Publicatiedatum: juni 2017

Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) voert sinds 2014 een aantal opeenvolgende studies uit die met elkaar tot doel hebben inzicht te geven in de achtergronden en expertise van onderwijsgevenden in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). In dit rapport doen we verslag van de in 2016 uitgevoerde studie en gaan we in op de resultaten daarvan.

De ontwikkelde vragenlijst waarmee achtergronden en expertise van onderwijsgevenden in het mbo in kaart kunnen worden gebracht is verder ontwikkeld en onder onderwijsgevenden uitgezet. Vragen die in deze rapportage centraal staan, zijn:

1          In welke mate leidt de doorontwikkelde vragenlijst uit fase 1 en 2 tot een betrouwbare bevraging van expertisegebieden van opleiders in het mbo?

2          Hoe hangen expertisegebieden samen met de achtergronden van opleiders in het mbo?

3          In hoeverre zijn achtergronden en expertisegebieden van opleiders op teamniveau bekend en worden deze ook benut?

achtergronden en expertise van onderwijsgevenden in het mbo

Heeft u een vraag aan ons?