Podcast #3 Hybride leeromgevingen

Een podcastserie van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO)

Podcast hybride leeromgevingen

01 juni 2021

Ze worden gezien als een van de belangrijkste en kansrijkste ontwikkelingen in het hedendaagse beroepsonderwijs: hybride leeromgevingen. De laatste jaren ontstaat er ook steeds meer aandacht voor de innovatiewerkplaats als variant van die hybride leeromgeving. Zo’n werkplaats is niet alleen gericht op kennisacquisitie of participatie, maar ook op het gezamenlijk creëren van nieuwe kennis en waarde.

Wat houdt dit in? Wat voor gevolgen heeft het voor het onderwijs, en dus voor studenten, docenten, de school én de samenwerking met bedrijven? Daarover hebben we het in deze podcast. ECBO-onderzoeker Thomas Lans in gesprek met Tom Hogendoorn, practor Smart Technology Skills en docent ICT bij het Nova College en Petra Cremers, onderzoeker UNESCO Chair Futures Literacy aan de Hanze Hogeschool.

“We willen een leeromgeving creëren waarin studenten leren vanuit de praktijk […] waarin ze oplossingen bedenken, én maken voor authentieke opdrachten van bedrijven.” – Tom Hogendoorn

De podcast ‘Hybride leeromgevingen’ is onderdeel van de serie ‘Praktijk ontmoet onderzoek en vice versa’. In deze ECBO-podcastserie gaan docenten en onderzoekers met elkaar in gesprek over een thema uit het beroepsonderwijs.

Abonneer je op de ECBO-podcastserie via jouw favoriete app: SpotifyiTunes of SoundCloud.

Benieuwd naar de innovatie initiatieven uit de podcast? Neem dan een kijkje via onderstaande links:

Drieluik en Onderwijskennis.nl

De podcast is deel van een van de drie drieluiken die ECBO in 2021 organiseert. Naast de podcast bestaat het drieluik uit een webinar en een lezingencarrousel. Het volgende drieluik vindt na de zomer plaats. Thema is: Leren en werken in onderwijsteams.

Het drieluik sluit aan op de themapagina ‘Hybride leeromgevingen’ op Onderwijskennis.nl. De pagina biedt je een toegankelijke en overzichtelijke stand van zaken uit de wetenschap over hybride leeromgevingen.

Kennisverspreidingsprogramma

Het drieluik en de themapagina zijn onderdeel van het programma ‘Kennisverspreiding beroepsonderwijs’ dat ECBO uitvoert met subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).