Podcast #2 Digitaal onderwijs en e-bekwaamheid

Een podcastserie van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO)

Podcast 2

17 december 2020

De afgelopen maanden moesten docenten ontzettend snel overschakelen van normaal, klassikaal lesgeven naar online onderwijs. Dat was niet voor iedereen even makkelijk. In deze podcast praten we vanuit het perspectief van de docent over die overgang naar digitaal lesgeven. Hoe hebben docenten het lesgeven op afstand ervaren? Wat werkt wel, en wat werkt niet? En wat betekent dit voor de toekomst? ECBO-onderzoeker Thomas Lans in gesprek met Marlies de Groot, beleidsadviseur en onderzoeker bij het Koning Willem I College, Anton Aker, docent en schoolopleider bij het Clusius College en Stan van Ginkel, hogeschoolhoofddocent en onderzoeker bij de Hogeschool Utrecht.

“De overgang naar digitaal onderwijs is niet voor elke docent even gemakkelijk. Hoe krijgen die docenten mee in het team?” – Anton Aker, docent en schoolopleider bij het Clusius College

In de ECBO-podcastserie ‘Praktijk ontmoet onderzoek en vice versa’ gaan docenten en onderzoekers met elkaar in gesprek. In elke podcast staat een vraag uit de mbo-onderwijspraktijk centraal.

Abonneer op de ECBO-podcastserie via jouw favoriete app: SpotifyiTunes of SoundCloud

Kennisverspreidingsprogramma

De podcast ‘Digitaal onderzoek en e-bekwaamheid’ maakt deel uit van het door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) gesubsidieerde programma ‘Kennisverspreiding beroepsonderwijs’ bij ECBO.

Andere activiteiten uit het Kennisverspreidingsprogramma