Podcast #1 Ontwikkelingsgericht begeleiden van mbo-studenten

Een podcastserie van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO)

Podcast 1 ontwikkelingsgericht begeleiden van mbo-studenten

26 november 2020

Als studieloopbaanbegeleider help je studenten zich te ontwikkelen als persoon en als professional. Hoe zorg je ervoor dat studenten stappen voor hun ontwikkeling gaan zien, maar ook daadwerkelijk gaan zetten? Wat kan je alleen en wat doe je samen met je opleidingsteam? Op deze en andere vragen krijg je in deze podcast zo veel mogelijk antwoord. ECBO-onderzoeker Pieter Baay in gesprek met Sylvia Kiewiet-van Ginkel, docent bij het NOVA college en Migchiel van Diggelen, onderzoeker bij de Open Universiteit en practor ‘Hybride Leren’ bij Scalda.

“Hoe zorg ik dat studenten goed voorbereid de arbeidsmarkt op kunnen?” – Silvia Kiewiet – van Ginkel, docent bij het NOVA college –

In de ECBO-podcastserie ‘Praktijk ontmoet onderzoek en vice versa’ gaan docenten en onderzoekers met elkaar in gesprek. In elke podcast staat een vraag uit de mbo-onderwijspraktijk centraal.

Abonneer op de ECBO-podcastserie via jouw favoriete app: SpotifyiTunes of SoundCloud

Kennisverspreidingsprogramma

De podcast ‘Ontwikkelingsgericht begeleiden van mbo-studenten’ maakt deel uit van het door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) gesubsidieerde programma ‘Kennisverspreiding beroepsonderwijs’ bij ECBO.

Het situatiespel van KOMPAS21

Met het ‘KOMPAS21 Situatiespel’ kun je direct aan de slag met het reflecteren op de inzet van 21ste-eeuwse vaardigheden. Het is een hulpmiddel om concreet met studenten of werkenden over deze vaardigheden in gesprek te gaan. Lees hier meer over het Situatiespel.

Handreiking voor formatief beoordelen in het mbo

Ben je op zoek naar informatie en inspiratie voor het (her)ontwerpen en evalueren van formatieve beoordelingspraktijken voor 21ste-eeuwse vaardigheden? Deze handreiking biedt een overzicht van wat er uit de literatuur bekend is over beoordelen van 21ste-eeuwse vaardigheden. Ook beschrijft de handreiking een 7-stappenplan voor het systematisch en onderbouwd ontwerpen, evalueren herontwerpen van de formatieve beoordelingspraktijk.

Andere activiteiten uit het kennisverspreidingsprogramma