Pleidooi voor passie

Home » Pleidooi voor passie
Pleidooi voor passie2017-02-18T15:46:29+02:00

Pleidooi voor passie

Gastcolumn 21ste-eeuwse vaardigheden: Kars Boelens

Sinds de eeuwwisseling is het credo van onderwijs (en met name het mbo) competentie geweest, een containerbegrip voor ‘vaki’, wat staat voor vaardigheden, attitude, kennis en inzicht.

In de overgang naar competentie- naar praktijkgericht leren is de aandacht voor competenties gebleven, maar de focus gericht op kennis en vaardigheden. Mede omwille van de herkenbaarheid voor het bedrijfsleven.

Het begrip competentie is een breed, maar te beperkt begrip. Ervaring is bijvoorbeeld iets dat er deel van zou moeten uitmaken. Ervaring draagt weliswaar ook bij aan tot stand brengen van kennis, vaardigheid en inzicht, maar is dan te beperkt benut. Ervaring maakt je namelijk altijd competenter in wat je al bent. Niet zonder reden vind je ervaring veel terug in personeelsadvertenties.

Passie

Een begrip dat in het geheel geen aandacht krijgt is passie. Passie is niet hetzelfde als attitude. Attitude is de houding die je inneemt ten opzichte van de je omringende wereld. Passie gaat verder. Het is de hartstocht of intensiteit waarméé je dat doet.
Passie vormt je interne kompas en scan, aangedreven door de vraag ‘Hoe maak ik mij waardevol en bijzonder’. Passie speelt een essentiële rol bij je leren en je ontwikkelen en bij het behalen van resultaten. In elk mens zit passie en in ieders gedrag een natuurlijke neiging die passie te zoeken.
Passie volgt meestal je talent: je doet namelijk dat waar je van houdt en wat je helemaal authentiek doet voelen. De tijd verstrijkt anders en je leeft intenser. Je hebt een idee van zelf-relevantie, van wie je werkelijk bent en van wat je met je leven gaat doen.

Passie in onderwijs

Passie is niet aan te leren. Maar dat is geen reden om er in het onderwijs geen rekening te houden. Passie wordt in het onderwijs niet onderhouden. Eerder zelfs vaak ontlopen of – erger nog – gesmoord. Het is geen toeval dat veel in hun latere leven succesvolle mensen vertellen dat ze het niet goed deden op school en dat ze pas ontdekten wat ze konden en wie ze eigenlijk waren nadat ze van school gingen en waren ‘hersteld van het onderwijs’. Dat moet ons als onderwijs toch aan het denken zetten.

Onderwijs moet een plek gaan geven aan passie. Zeker gelet op de veranderende eisen die de toekomst aan mensen van de toekomst stelt. De vraag is hoe we passie in ons onderwijs de plek geven die het verdient. Het begin zit misschien wel bij ons – docenten – zelf. In onze voorbeeldrol moeten wij passie voor ons vak hebben en dat de studenten ook laten zien. Niets is dodender dan een docent waarvan gezegd wordt dat hij geen interesse lijkt te hebben voor het vak of – erger nog – de studenten. Maar er is meer nodig dan dat.

Kwalificatiedossiers spreken niet van passie. De reden daarvan ontgaat mij. Wordt passie verondersteld aanwezig te zijn? Speelt passie bij beroepsuitoefening misschien geen rol? Het lijkt me interessant te onderzoeken of en hoe vaak het woord ‘gedreven’ voorkomt in de kwalificatiedossiers. Ik voorspel: weinig of niet.

Dat betekent dat aandacht voor passie nieuw is en geïmplementeerd moet gaan worden. Maar hoe dan? Elke verandering begint met het bepalen van visie. Het is daarom noodzaak de visie op hoe met passie om te gaan vast te leggen. En het daarna in concreet onderwijs te vertalen.

Aandacht voor passie in onderwijs kan komen door die:

  • in beleid op te nemen door op te nemen in de visie
  • in kaart te brengen door analyse / zelfverkenning in loopbaanleren
  • te benutten door kansen te bieden in onderwijsactiviteiten
  • te ontwikkelen door kansen te bieden in onderwijsactiviteiten
  • te waarderen door peiling en interview in loopbaanbegeleiding

De steeds weerkerende vraag aan studenten zal moeten gaan worden: hoe vond je het, gaf dit jou energie en hoe dan? En afspraken moeten niet langer alleen nog smart zijn, maar daarnaast ook inspirerend worden. Afspraken die je aanspreken in je passie!

Kars Boelens (Onderwijsondersteuner Business & Administration College – ROC Midden Nederland)

Contact

Dr. Pieter Baay
Dr. Pieter BaayOnderzoeker
06-54675627

Gerelateerd nieuws

410, 2018

Practoraat Brede Vorming gelanceerd in co-creatie met ecbo

Door |4 oktober 2018|Categorie(ën): Docent in het beroepsonderwijs, Kennisverspreiding, Kernvaardigheden|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Practoraat Brede Vorming gelanceerd in co-creatie met ecbo

Practoraat Brede Vorming gelanceerd in co-creatie met ecbo

Op 3 oktober is het practoraat Brede Vorming gestart bij ROC Friese Poort. Koen Vos is als practor geïnstalleerd en gaat de komende vier jaar verder aan de slag met brede vorming in het mbo. Ter voorbereiding op het practoraat schreven ROC Friese Poort en ecbo de publicatie ‘brede vorming: waarom nu?’. In de komende vier jaar zal ecbo het practoraat ondersteunen op onderzoeksmatig vlak, waarbij onder andere gewerkt wordt aan een leergang voor onderwijsprofessionals en een keuzedeel rondom community service learning.

307, 2018

Nieuw! Klas21 – Doe mee!

Door |3 juli 2018|Categorie(ën): Kennisverspreiding, Kernvaardigheden|Tags: , , |Reacties uitgeschakeld voor Nieuw! Klas21 – Doe mee!

Samen met studenten kennis verspreiden

Op 4 oktober 2018 start ecbo met Klas21, een fictieve klas met 21 mbo-studenten. Met Klas21 willen we studenten nog meer betrekken bij (de ontwikkeling van het instrument van) KOMPAS21 en hen inzetten als kennisverspreiders.

2106, 2018

21ste-eeuwse vaardigheden in mbo en hbo

Door |21 juni 2018|Categorie(ën): Kernvaardigheden|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor 21ste-eeuwse vaardigheden in mbo en hbo

Docentprofessionalisering centraal

Wat staat het mbo en hbo te doen rond 21ste-eeuwse vaardigheden? Op 5 juni kwamen professionals uit mbo en hbo bij elkaar om te spreken over een onderzoeksagenda voor het hbo en een professionaliseringsagenda voor het mbo. Ook de inrichting van de schoolcontext inclusief curriculumontwikkeling en gevolgen voor het management- en bestuursniveau kwamen uitgebreid aan bod.

Gerelateerde bijeenkomsten

Gerelateerde projecten en publicaties

2019-01-09T20:44:43+02:00

De rekentoetsen voor leerlingen met ernstige rekenproblemen (ER)

De rekentoetsen voor leerlingen met ernstige rekenproblemen (ER)

Het einddoel van het rekenonderwijs is om leerlingen op te leiden zodat ze adequaat kunnen omgaan met rekenkundige informatie in het (vervolg)onderwijs en in het dagelijks leven. Met de invoering van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen is in 2010 voor alle onderwijssectoren vastgelegd wat leerlingen minimaal moeten beheersen op het gebied van taal en rekenen.

2017-11-22T15:30:50+02:00

Slowscan ROC Friese Poort

21ste-eeuwse vaardigheden in het curriculum van ROC Friese Poort Zorg en Welzijn

De aandacht voor 21ste-eeuwse vaardigheden is de laatste jaren gegroeid. Vaardigheden als kritisch denken, samenwerken en ondernemendheid zijn helemaal niet nieuw, maar wel anders dan 50 jaar geleden. Deze vaardigheden worden belangrijker dankzij een veranderende arbeidsmarkt en samenleving.

2017-12-10T12:16:18+02:00

De waarde(n) van brede vorming

Het mbo introduceert op geheel eigen wijze de maatschappelijke dienstplicht uit het regeerakkoord. ROC Friese Poort experimenteert met Community Service Learning en onderzocht met expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo) de toepassing van brede vorming (Bildung) in het mbo. Hun onderwijs laat studenten een maatschappelijke dienst leveren en stimuleert zo de brede vorming van studenten. Daarbij reflecteren studenten vanuit een Bildungsdenken op wat ze doen, wie ze zijn en hoe ze in de wereld staan.

Stel uw vraag