Overzicht: lopend en gestart onderzoek

Dit jaar startten wij de volgende onderzoeken

 • Academisch opgeleide leerkrachten in het primair onderwijs (OCW)
 • Beleidsmonitor Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024 (OCW, BZK, SZW en VWS)
 • Digital learning voor versneller van innovatie (RVO)
 • Learning communities procesindustrie (RVO)
 • Leeronderzoek overstapvoorziening voor studenten die uitvallen (ROC van Amsterdam)
 • Marktconsulatie (SBB)
 • Onderzoek/monitoring pilot inloopscholen (KB)
 • Opleidingsscholen (OCW)
 • Praktijkgericht onderzoek hoger onderwijs (NRO)
 • Regeling conversietabel getuigschriften en vakken vo (OCW)
 • Drie scenario’s voor stages in de zorg (AZW)
 • Verdieping groeistrategie Samen Opleiden & Professionaliseren (OCW)
 • Zelfevaluatie convenanten lerarentekort primair onderwijs in de G5 (OCW)
 • Zij-instroom po, vo en mbo (OCW)

Lopende onderzoeken

 • ECBO participeert namens Nederland de komende vier jaar in het Europese expertnetwerk Refernet onder Cedefop.
 • Evaluatie en monitoring Wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo (NRO – i.s.m. KBA)
 • GGZ binnen de muren van het mbo. Een onderzoek naar een pilot bij 4 mbo-instellingen in de Rijnmond waarbij ggz-ondersteuning laagdrempelig voor studenten wordt aangeboden binnen de muren van de school.
 • Monitor vakmanschap en technologieroute (NRO – i.s.m. SEO)
 • Opleiden voor een dynamisch beroep. Organiseren en professionaliseren voor responsiviteit (NRO – i.s.m. de HAN)
 • Succesvolle aanpakken van mbo-studenten in kwetsbare positie (NRO – i.s.m. NJI)
 • Sociaal Werk(t). Nieuwe kansen voor de mbo’er sociaal werk. Een onderzoek naar nieuwe arbeidsmarktkansen voor de opleiding Sociaal Werk bij ROC Aventus.
 • Zorg voor de toekomst; onderzoek naar praktijkroutes in zorgopleidingen (NRO)
 • Onderzoeks(ver)richtingen in de praktijk van de mbo-docent (NRO – i.s.m. HU, HvA en mbo-instellingen)
 • Werken aan duurzame onderwijsvernieuwing in de context van practoraten (NRO – i.s.m. HAN, HU)