Optimaal leren en opleiden in Entree en mbo 2. Wat werkt?

Optimaal leren en opleiden in Entree en mbo 2. Wat werkt?2017-04-04T14:55:41+02:00

Optimaal leren en opleiden in Entree en mbo 2. Wat werkt?

Op 15 oktober 2015 organiseerde ecbo een bijeenkomst waarin onderzoekers en praktijkdeskundigen – vanuit verschillende perspectieven – hun kennis delen met de deelnemers en samen met hen discussiëren over ontwikkelpunten voor de toekomst.

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, op demografisch vlak en in het beleid hebben direct invloed op de laagste niveaus in het mbo. De aanpassing van de kwalificatiedossiers (keuzedelen), de invoering van entreeopleidingen en de Wet Passend Onderwijs, de ambitie om voortijdig schoolverlaten verder terug te dringen, taal- en rekeneisen en ten slotte de Participatiewet, vragen van mbo 1 en 2-opleidingen een heroriëntatie op hun opdracht en het ontwikkelen van nieuwe routines.
Onderwijsraad en overheid benadrukken dat meer maatwerk geboden is aan de ‘onderkant’ van het mbo om kwetsbare jongeren binnenboord te houden. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, gelet op de enorme diversiteit en complexiteit van de leerlingengroepen op deze niveaus. De behoefte aan kennis over ‘wat werkt’ is groot. Onderwijspraktijk en praktijkonderzoek zijn druk in de weer die kennis te ontwikkelen.

Zoektocht naar kwaliteitsverbetering

Vragen die spelen zijn: Hoe realiseren we duurzame en aantrekkelijke manieren van opleiden, zodat we jongeren gemotiveerd houden en uitval voorkomen? Hoe zorgen we voor adequate doorlopende leerlijnen in de onderwijskolom en arbeidstoeleiding? Wat vraagt dit aan professionaliteit van docenten en praktijkopleiders? En: Wat vraagt het aan condities binnen de schoolorganisatie en op het vlak van de regionale samenwerking? In deze zoektocht naar kwaliteitsverbetering van opleiden zijn organiseerbaarheid, betaalbaarheid en arbeidsmarktrelevantie belangrijke criteria voor de belanghebbenden.

Contact

Drs. José Hermanussen
Drs. José HermanussenSenior onderzoeker
06-10970839
Ir. Hester Smulders
Ir. Hester SmuldersSenior onderzoeker
06-53749282

Gerelateerd nieuws

307, 2019

Kamerbrief sterk technisch vmbo

Door |3 juli 2019|Categorie(ën): Kennisverspreiding, Mbo-organisatie|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Kamerbrief sterk technisch vmbo

Kamerbrief sterk technisch vmbo

De Monitor Sterk Techniekonderwijs; de nulmeting, gaat aan de feitelijke monitoring van het programma Sterk Techniekonderwijs vooraf. De Monitor is uitgevoerd door José Mulder (ResearchNed), Ronald Ferket (ecbo) en Christoph Meng (Research) Centre for Education and the Labour Market (ROA) en Anneke Westerhuis (ecbo).

207, 2019

Kompas21 lancering op 2 juli

Door |2 juli 2019|Categorie(ën): Mbo-organisatie|Tags: , , |Reacties uitgeschakeld voor Kompas21 lancering op 2 juli

Kompas21 lancering op 2 juli

Samen met 12 mbo-scholen ontwikkelde Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) dit instrument voor en door het mbo. ROC Friese Poort volgde als eerste deelnemer de Train-de-Trainer tweedaagse. Het doel van de tweedaagse was om KOMPAS21 goed te integreren binnen de onderwijsinstelling. Gedurende intensieve sessies zijn de medewerkers klaargestoomd om zelf als trainer aan de slag te gaan.

2706, 2019

ORD-sessie over onderzoek naar kwaliteitscultuur

Door |27 juni 2019|Categorie(ën): Mbo-organisatie|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor ORD-sessie over onderzoek naar kwaliteitscultuur

ORD-sessie over onderzoek naar kwaliteitscultuur

Vandaag presenteert Jose Hermanussen op de ORD2019 het onderzoek 'Op naar een kwaliteitscultuur in het mbo met een ontwikkelingsgerichte audit, i.s.m. Jorrick Beckers en Ronald Stevens. Kernvraag: leidt een auditsystematiek op basis van het dialoogmodel, ondersteund door een veel gerichtere meting van soft-controls, tot een betere kwaliteitscultuur op alle niveaus in de organisatie en daarmee tot beter mbo-onderwijs?

Gerelateerde bijeenkomsten

Gerelateerde projecten en publicaties

2019-02-27T12:21:33+02:00

De ‘blik van buiten’: kennisinfrastructuur en professionalisering van het mbo

De ‘blik van buiten’: de kennisinfrastructuur en professionalisering van het middelbaar beroepsonderwijs

De essays zijn oorspronkelijk in 2012 geschreven en zijn vervolgens herzien in 2015/16, waarbij alle auteurs tot de conclusie kwamen dat de kennisinfrastructuur onder invloed van budgettaire verschuivingen en de introductie van nieuwe publiek-private samenwerkingen voortdurend sterk verandert.

2017-10-04T21:25:48+02:00

De achtergrond van verschillen tussen studenten op mbo-niveau 3 en 4

Vier casestudies in de opleiding Maatschappelijke Zorg

Het uitgangspunt van dit onderzoek was een vraag uit de praktijk. Wat zijn de specifieke kenmerken voor niveau 3 mbo-studenten met betrekking tot curriculum ontwerp? Kunnen we rekening houden met specifieke kenmerken die niveau 3 studenten hebben ten opzichte van de andere niveaus bij het ontwerpen, indelen en organiseren van het curriculum? Deze vraag is gesteld door een mbo-professional aan het online loket: de Kennisrotonde. Bestaande literatuur bleek ontoereikend. In dit onderzoek werden daarom casestudies uitgevoerd om achtergrondinformatie te verzamelen over de specifieke kenmerken van niveau 3 mbo-studenten.

2017-05-18T16:48:55+02:00

Evaluatie pilots educatieve minor beroepsonderwijs

Stuurgroep-, ontwikkelaars- en deelnemersperspectief

Eind 2011 is er bij twee mbo-instellingen een start gemaakt met de projecten ‘Meesterschap in Techniek’ respectievelijk ‘Technische Teams van de Toekomst’, met subsidie vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In beide projecten vindt, naast activiteiten gericht op het stimuleren van het technisch beroepsonderwijs, de ontwikkeling van een educatieve minor beroepsonderwijs plaats. De looptijd van beide projecten is van 2011-2014.

Stel uw vraag