Optimaal leren en opleiden in Entree en mbo 2. Wat werkt?

Home » Optimaal leren en opleiden in Entree en mbo 2. Wat werkt?
Optimaal leren en opleiden in Entree en mbo 2. Wat werkt?2017-04-04T14:55:41+02:00

Optimaal leren en opleiden in Entree en mbo 2. Wat werkt?

Op 15 oktober 2015 organiseerde ecbo een bijeenkomst waarin onderzoekers en praktijkdeskundigen – vanuit verschillende perspectieven – hun kennis delen met de deelnemers en samen met hen discussiëren over ontwikkelpunten voor de toekomst.

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, op demografisch vlak en in het beleid hebben direct invloed op de laagste niveaus in het mbo. De aanpassing van de kwalificatiedossiers (keuzedelen), de invoering van entreeopleidingen en de Wet Passend Onderwijs, de ambitie om voortijdig schoolverlaten verder terug te dringen, taal- en rekeneisen en ten slotte de Participatiewet, vragen van mbo 1 en 2-opleidingen een heroriëntatie op hun opdracht en het ontwikkelen van nieuwe routines.
Onderwijsraad en overheid benadrukken dat meer maatwerk geboden is aan de ‘onderkant’ van het mbo om kwetsbare jongeren binnenboord te houden. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, gelet op de enorme diversiteit en complexiteit van de leerlingengroepen op deze niveaus. De behoefte aan kennis over ‘wat werkt’ is groot. Onderwijspraktijk en praktijkonderzoek zijn druk in de weer die kennis te ontwikkelen.

Zoektocht naar kwaliteitsverbetering

Vragen die spelen zijn: Hoe realiseren we duurzame en aantrekkelijke manieren van opleiden, zodat we jongeren gemotiveerd houden en uitval voorkomen? Hoe zorgen we voor adequate doorlopende leerlijnen in de onderwijskolom en arbeidstoeleiding? Wat vraagt dit aan professionaliteit van docenten en praktijkopleiders? En: Wat vraagt het aan condities binnen de schoolorganisatie en op het vlak van de regionale samenwerking? In deze zoektocht naar kwaliteitsverbetering van opleiden zijn organiseerbaarheid, betaalbaarheid en arbeidsmarktrelevantie belangrijke criteria voor de belanghebbenden.

Contact

Drs. José Hermanussen
Drs. José HermanussenSenior onderzoeker
06-10970839
Ir. Hester Smulders
Ir. Hester SmuldersSenior onderzoeker
06-53749282

Gerelateerd nieuws

1009, 2019

Motiveren van laaggeletterden

Door |10 september 2019|Categorie(ën): Mbo-organisatie|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Motiveren van laaggeletterden

Een literatuurstudie naar succesvolle interventies. In Nederland hebben ruim 2,5 miljoen volwassenen moeite met taal en rekenen. Vanuit het actieprogramma Tel mee met Taal is een 2-jarig onderzoek uitgevoerd dat een bijdrage moet leveren aan het terugdringen van het aantal mensen met taal- en rekenvaardigheden onder basisniveau.

1607, 2019

Eerste rapportage Evaluatie en monitoring wet toelatingsrecht mbo

Door |16 juli 2019|Categorie(ën): Mbo-organisatie|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Eerste rapportage Evaluatie en monitoring wet toelatingsrecht mbo

Vanaf 1 augustus 2017 is de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’ in werking getreden. De nieuwe wet introduceert een set maatregelen, waaronder de aanmelddatum van 1 april, voorschriften voor procedures en informatievoorziening, het toelatingsrecht voor aankomende studenten, voorwaarden waaronder dat toelatingsrecht geldt en het verplichte bindend studieadvies in het eerste jaar van de opleiding.

Gerelateerde bijeenkomsten

mbo-diner Duurzaam #hoedan?

14 november @ 17:30 - 21:00

Dag van het mbo

18 november

Gerelateerde projecten en publicaties

2019-09-13T13:28:51+02:00

Zes pijlers voor het succesvol werken aan onderwijskwaliteit

Zes pijlers voor het succesvol werken aan onderwijskwaliteit

Hoewel opleidingsteams in het mbo ‘aan zet’ zijn, vinden zij het niet eenvoudig om verantwoordelijkheid te nemen voor (het verbeteren van) de onderwijskwaliteit. De vraag is hoe mbo-instellingen opleidingsteams hierbij beter kunnen ondersteunen.

Stel uw vraag