Publicatie overzicht Patricia Brouwer

Patricia Brouwer | ECBO

Patricia Brouwer is gepromoveerd onderwijskundig onderzoeker met als kernthema’s professionele ontwikkeling, samenwerken in teams en docentonderzoek. Patricia heeft ruime ervaring met praktisch relevant onderzoek en kennisverspreiding voor, met en in de onderwijspraktijk. Vraagstukken uit praktijk en beleid vormen daarbij het startpunt. In projecten is zij sterk gericht op het realiseren van doorwerking van opbrengsten uit onderzoek in de onderwijspraktijk. Dat kan door samen te werken aan onderzoek maar ook door onderzoek als vorm van professionalisering in te zetten. Op die manier kunnen docenten, teams en scholen de opbrengsten uit onderzoek optimaal benutten.

Publicaties

 • Brouwer, P., Hermanussen, J., Vink, R., Doppenberg, J., van den Hout, J., & van Kan, C. (2019). Samenwerken aan onderwijskwaliteit. Eindrapportage NRO. Den Haag, NRO. publicatie »
 • Hermanussen, J.H., Bijman, D., Brouwer, P., & Stevens, R. (2019). Branchecode goed bestuur in het mbo; Survey-onderzoek stand van zaken 2018. ’s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs. publicatie »
 • Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo (2019). Kwaliteit in Kleur: bouwstenen voor de toekomst. Woerden/’s-Hertogenbosch: Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo & ecbo. publicatie » 
 • Van Toly, R., Schenke, W., & Brouwer, P. (2018). Professionele leergemeenschappen. Docenten leren als collectief. In: Canon voor het beroepsonderwijs. ‘s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs. publicatie » 
 • Brouwer, P., van Kan, C., Smit, B., van Swet, J., & Admiraal, W., van Swet, J., Spreeuwenberg, L., de Jong, F., Asbreuk, H., Kruijer, T., & van den Berg, L. (2018). Van masterstudent naar masterdocent. Onderzoek naar de betekenis van onderwijsonderzoek door docenten. Eindrapportage NRO. Den Haag, NRO. publicatie » 
 • Hofland, A., van Toly, R., Geertse, L. & Brouwer, P. (2018). De ontwikkeling van Professionele Leergemeenschappen in het Amsterdamse mbo. ’s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs. publicatie » 
 • Brouwer, P., Baay, P., & Hofland, A. (2018). De kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs is goed. Position paper bij de derde voortgangsrapportage Amsterdamse mbo-agenda. Amsterdam: Gemeente Amsterdam. publicatie »
 • Petit, R., Brouwer, P., Meijer, J. (2018). Een goed gesprek over de toekomst. Ouderbetrokkenheid bij loopbaankeuzes op het vmbo en het mbo. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. publicatie »
 • Medendorp, L., Klaeijsen, A., van den Berg, J., & Brouwer, P. (2018). Kwaliteit en kwantiteit van docenten. Uitdagingen in de opleidingsstructuur en arbeidsstructuur van het mbo. ’s-Hertogenbosch: ecbo. publicatie »
 • Van Bussel, M., Brouwer, P., Ridder, M., & Zitter, I. (2018). Mbo-docenten toekomstgericht opleiden door samen te werken en te leren. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 39(4).
 • Medendorp, L., Klaeijsen, A., van den Berg, J., & Brouwer, P. (2019). Mbo-docent: een vak apart. Vaktijdschrift Profiel, februari 2019, p. 22-24. publicatie » 
 • Brouwer, P., Klaeijsen, A., Bijman, D., Admiraal, W., Geerdink, G., & Helms-Lorenz, M. (2017). OECD TALIS Initial Teacher Preparation Study. Country Background Report – The Netherlands. ’s-Hertogenbosch: ecbo. publicatie »
 • Brouwer, P., van Kan, C. (2017). Evaluatie pilots educatieve minor beroepsonderwijs. Stuurgroep-, ontwikkelaars- en deelnemersperspectief. ’s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs. publicatie »
 • Vijlder, F. de, Kan, C.A. van, & Brouwer, P. (2017). Medezeggenschap onder het vergrootglas. Een themaonderzoek in het kader van de governance VO. Utrecht: monitoringscommissie goed bestuur VO. publicatie »
 • Toly, R. van, Groot, A., Klaeijsen, A., Brouwer, P (2017). Ervaren werkdruk in het mbo. Onderzoeksverslag. ’s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs. publicatie »
 • Toly, R. van, Groot, A., Klaeijsen, A., Brouwer, P (2017). Factsheet ervaren werkdruk in het mbo. ’s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.
 • Cuppen, J., Kans, K., Brouwer, P., Groot, A, Heijden, B. van der (2017). Werk hebben en werk houden in het mbo. Employability van onderwijsgevend personeel. ’s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs. publicatie »
 • Toly, R. van, Groot, A., Brouwer, P (2017). Ervaren werkdruk en mogelijke wegen voor een oplossing. Vakblad Profiel, 7, 28-29. publicatie » 
 • Hermanussen, J. & Brouwer, P. (2017). Onderwijskwaliteit versterken met audits. Van controleren naar leren. De Nieuwe Meso, 4, 37-41.
 • Brouwer, P., Lam, J.F., Thomsen, M., en van den Berg, J. (2016). Onderwijsondersteuners in het mbo: afbakening, lokalisering en toerusting. ’s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs. publicatie » 
 • Brouwer, P., Westerhuis, A., Cox, A. (2016). Supporting teachers and trainers for successful reforms and quality of vocational education and training: mapping their professional development in the EU – Netherlands. Cedefop ReferNet thematic perspectives series. publicatie » 
 • Kans, K., Brouwer, P., van Kan, C., Medanhodzic, D., & Kemper, M. (2016). Voorstel bekwaamheidseisen onderwijsondersteunend personeel in het mbo. ’s-Hertogenbosch: BVMBO. publicatie » 
 • Hermanussen, J.H., & Brouwer, P. (2016). De zorg voor onderwijskwaliteit in het mbo. De mbo sector aan zet?! ’s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs. publicatie »
 • Brouwer, P., van Kan, C., & Kans, K. (2016). Het PDG-traject herzien. Een analyse van de uitwerking van de beleidsmaatregel ‘pedagogisch-didactisch getuigschrift’. ’s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs. publicatie » 
 • Brouwer, P., Hermanussen, J., & van Kan, C. A. (2016). Het (onbenutte) potentieel van mbo-teams. Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR), 4, 266-281. publicatie »
 • Brouwer, P., van Kan, C. (2015). Overwegingen bij de rolverdeling in teams in het mbo: kijkkader en instrument. ‘s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs. publicatie »
 • Brouwer, P., van Kan, C. (2015). Onderwijs draait om teamverantwoordelijkheid. Vakblad Profiel, 4, 24-25.
 • Brouwer, P., Hermanussen, J. & van Kan, C. (2015). Samenwerkende teams in het mbo. Een verkenning naar de professionele leercultuur in mbo-teams. ‘s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs. publicatie »
 • Brouwer, P., van Kan, C. (2015). Rolverdeling in teams. Diversiteit in de hoofdrol. In: Canon voor het beroepsonderwijs. ‘s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs. publicatie »  
 • Van Kan, C., Zitter, I., Brouwer, P. & van Wijk, B. (2014). Onderwijs-pedagogische visie van mbo-docenten: Wat dient het belang van studenten? ‘s Hertogenbosch: Expertisecentrum beroepsonderwijs. publicatie » 
 • Brouwer, P, Hermanussen, J., Hoeve, A., Thomsen, M. & van de Venne, L. (2014). Samenwerkende teams in het mbo: de ontwikkeling van de teamportret methodiek. ‘s Hertogenbosch: Expertisecentrum beroepsonderwijs. publicatie » 
 • Brouwer, P., van Kan, C. (2014). Praktijkperspectief op de rolverdeling in teams in het mbo. ‘s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs. publicatie »
 • Brouwer, P, Hermanussen, J., Hoeve, A., Thomsen, M. & van de Venne, L. (2013). Samenwerkende teams in het mbo: een teamportret. ‘s Hertogenbosch: Expertisecentrum beroepsonderwijs. publicatie »
 • Neuvel, J., Van de Venne, L., Petit, R., Brouwer, P. & Van den Dungen, S. (2013). Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector. Deel 3: Beleid. Utrecht: Expertisecentrum beroepsonderwijs. publicatie » 
 • Kan, C. van., Brouwer, P. & Zitter, I. (2013). Bumpy moments in de dagelijkse onderwijspraktijk. Een verkenning in het speciaal onderwijs, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Onderwijsraad, Woerden. publicatie » 
 • Brouwer, P. (2012). Samenwerking in docententeams. In Kluwer Navigator Schoolmanagement. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer.
 • Brouwer, P. (2012). Samenwerking in docententeams. Van ‘koning’ tot community-lid. In Canon Beroepsonderwijs. Utrecht: Expertisecentrum beroepsonderwijs. publicatie »