Publicatie overzicht Koen Vinckx MSc

Koen Vinckx | ECBO

Koen levert als onderzoeker een bijdrage aan vraagstukken op het gebied van arbeid en inclusie. Hij houdt zich bezig met een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, specifiek voor studenten met een ondersteuningsbehoefte, en wat dat vraagt van studenten en systemen. Vanuit zijn achtergrond in het sociaal-culturele domein kent hij het speelveld van overheden en aanverwante partijen goed. Koen weet vanuit zijn kritische, analytische blik beleidsopgaven te vertalen naar toepasbaar onderzoek en vice versa. Daarbij is hij sterk in het vertalen van onderzoeksgegevens naar toepasbare kennis om opdrachtgevers te helpen met hun beleidsvraag. In eerdere werkzaamheden heeft hij veel kennis opgedaan over aan onderwijs- en arbeid gerelateerde thema’s, zoals sociale veerkracht, participatie en sociale inclusie.

Recente publicaties

  • Vinckx, K., Wennekes, J., & Smans, M. (2019). Research on the impact of E+/YiA KA2: Dutch national report.
  • Coppens, K., Vinckx, K., De Groot, M., & Kans, K. (2020). Quickscan Werklab Rijk van Nijmegen: aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt studenten+. ‘s-Hertogenbosch: CINOP/ECIO. publicatie »
  • Vinckx, K., Jansen, J., & Van der Voort, B. (2019). Laagdrempelige psychische hulpverlening: inventarisatie van aanbod binnen mbo, hbo en wo. publicatie »
  • Smulders, H., Vinckx, K., Kans, K., Hofland, A., & Van Winden, R. (2019). Bedrijfsscholen voor mbo-opleidingen: een eerste verkenning. ‘s-Hertogenbosch: ECBO. publicatie »
  • Van der Haar, M., Vermeulen, P., Van Dalen, B., Du Long, K., Luijten, J., Szytniewski, B., Tuinder, M., Verhoeven, L., & Vinckx, K. (2018). Van zorg naar sturing: het arbeidsmigrantenvraagstuk in de Metropoolregio Eindhoven. Tilburg: Het PON. publicatie »
  • Van der Haar, M., Beyen, C., Blanken, M., Dagevos, J., Mulder, R., Paenen, S., Smeets, R., Verhoeven, L., Vermeulen, P., & Vinckx, K. (2018). Monitor Sociale veerkracht 2018. Tilburg: Het PON. publicatie »
  • Agterbosch, S., Vinckx, K., Vermeulen, P., & De Kroon, P. (2017). Verschil en gelijkheid: perspectief van Brabanders. BrabantKennis. publicatie »
  • Van Bommel, M., & Vinckx, K. (2016). Waarom Brabanders gelukkig zijn. In Brabant, tijdschrift voor Brabants Heem en Erfgoed, nr. 4, december 2015.