Publicatie overzicht Sandra Wagemakers

Sandra Wagemakers | ECBO

Sandra heeft als gepromoveerd onderzoeker sterk ontwikkelde kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksvaardigheden. Met haar enthousiasme en analytische blik heeft ze oog voor de directe toepasbaarheid van informatie. Sandra zet graag data om naar kennis die gebruikt kan worden. Met haar positieve en kritische insteek, werkt ze graag aan complexe vraagstukken. Als gedreven verbinder, zorgt haar frisse blik op onderwijs voor nieuwe inzichten. Als onderzoeker heeft Sandra ervaring met thema’s als regionale vraagstukken, sociale veiligheid, praktijkgestuurd leren en onderwijsinnovaties met ICT.

Publicaties

  • Klaeijsen, A., De Hoo, M., Wagemakers, S., Coppens, K., & Bombala, B. (2019). Onderwijsinnovaties met moderne ICT in het mbo. ’s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs publicatie »
  • Ketelaar, E., Smulders, H., & Wagemakers, S. (te verschijnen). Excelleren als creatief-technisch vakman: Kenmerken van excellerende studenten. ‘s-Hertogenbosch: ECBO/TU/e.
  • Ketelaar, E., Smulders, H., & Wagemakers, S. (2019). Excellence in Creative-Technical Upper Secondary VET: Characteristics of Excelling Students. In B.E. Stalder & C. Nägele (Eds.), Trends in vocational education and training research, Vol. II. Proceedings of the European Conference on Educational Research (ECER), Vocational Education and Training Network (VETNET). Bern, CH: VETNET. publicatie »
  • van der Werff. S, Kans K., Zwetsloot J., Wagemakers, S., Tadema, J., Heyma, A. (2019). Eindevaluatie van de sectorplannen gereed. ’s-Hertogenbosch SEO/ECBO. publicatie
  • Wagemakers, S., & Kans, K. (2018) Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018. Deel 3: Beleid. ’s-Hertogenbosch: ECBO. publicatie »
  • Van der Werf, S., Kans, K., Zwetsloot, J., Wagemakers, S., Bijman, D. & Heyma, A. (2018). Tussenevaluatie sectorplannen 2018. Amsterdam/’s-Hertogenbosch: SEO Economisch Onderzoek/ECBO. publicatie »
  • Van der Werf, S., Biesenbeek, C., Wagemakers, S. & Kans, K. (2018). Quick scan 6 – Evaluatie sectorplannen. Amsterdam/’s-Hertogenbosch: SEO Economisch Onderzoek/ECBO. publicatie »