Publicatie overzicht Pieter Baay

Pieter Baay | ECBO
Pieter Baay | ECBO

Pieter levert als managing onderzoeker een bijdrage aan betekenisgeving en vormgeving van toekomstgericht onderwijs. Ontwikkeling van (jonge) mensen vindt hij nóg belangrijker dan arbeidsmarktrelevantie. Met 21ste-eeuwse, loopbaan-, en burgerschapsvaardigheden als aandachtsgebied. Vanuit een integraal perspectief maakt hij de vertaling naar onderwijscurriculum en pedagogisch-didactisch handelen van docenten. Pieter slaagt erin de balans te vinden tussen wetenschappelijk verantwoord en praktisch relevant onderzoek. Met een goede mix van analytisch vermogen en humor verbindt Pieter zich met de praktijk. Hij deelt zijn werk graag via kennisverspreiding- & professionaliseringsactiviteiten.

Publicaties

Praktijkpublicaties

 • Baay, P., Hofland, A., Klaeijsen, A., & de Hoo, M. (2019). KOMPAS21: Een schets van de reis en ervaringen tot nu toe. ’s-Hertogenbosch: ECBO. publicatie »
 • Baay, P., Hofland, A., & Vlastuin, F. (2018). Brede vorming in het beroepsonderwijs, waarom nu? ’s-Hertogenbosch: ECBO. publicatie »
 • Baay, P., Klaeijsen, A., & Bijman, D. (2018). Over notie, nut en niveau van ondernemendheidsvaardigheden in het mbo: verslag van een pilotonderzoek. ’s-Hertogenbosch: ECBO. publicatie »
 • Brouwer, P., Baay, P., & Hofland, A. (2018). De kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs is goed. Position paper. Amsterdam: Gemeente Amsterdam. publicatie »
 • Baay, P., & Hofland, A. (2017). De waarde(n) van brede vorming: Bildung in het beroepsonderwijs. ’s-Hertogenbosch: ECBO. publicatie »
 • Baay, P., & Christoffels, I., & de Haan (2017). Praktijkvoorbeelden 21ste-eeuwse vaardigheden in verschillende leeromgevingen. ’s-Hertogenbosch: ECBO. publicatie »
 • Baay, P., & Klaeijsen, A., & Groot, A. (2017). Zelf-assessment 21ste-eeuwse docentvaardigheden. ’s-Hertogenbosch: ECBO. publicatie »
 • Van Doorn, E. &, Baay, P. (2017). Kennisdeling tussen Amsterdamse mbo’s: De kracht van verhalen. ’s-Hertogenbosch: ECBO. publicatie »
 • Coopmans, M., & Baay, P. (2017). Burgerschap buiten de klas: buitenschoolse activiteiten in het vo. publicatie »
 • Baay, P., Groot, A. de, Hofland, A. & Romme, I. (2016). Handreiking kritische denkvaardigheden: een praktische handreiking voor het mbo. Woerden: MBO Raad. publicatie »
 • Beekman, E., & Baay, P. (2016). Kritisch denken van mbo-niveau 2-studenten over sociaal-maatschappelijke thema’s. De rol van metacognitie en empathie om het kritisch denkproces te stimuleren. ’s-Hertogenbosch: ECBO. publicatie »
 • Baay, P., & Christoffels, I. (2016). Slowscan 21ste-eeuwse vaardigheden in het curriculum. ’s-Hertogenbosch: ECBO. publicatie »
 • Christoffels, I., & Baay, P. (2016). De toekomst begint vandaag: 21ste-eeuwse vaardigheden in het beroepsonderwijs. ’s-Hertogenbosch: ECBO. publicatie »
 • Baay, P. & Van Pinxteren, R. (2014). School2Work rapport niveau 1 leerlingen: (arbeidsmarkt)situatie van niveau 1 leerlingen en alumni. In opdracht van MBO Diensten. publicatie »

 Wetenschappelijke publicaties

 • De Haan, J. J., Baay, P. E., & Yerkes, M. A. (2015). Positief en negatief sociaal kapitaal van mbo-jongeren: sociale ongelijkheid naar opleidingsniveau? Sociologie, 11, p. 424-448.
 • Baay, P. (2015). How Graduates Make the School-to-Work Transition: A Person-in-Context Approach. Utrecht: Universiteit Utrecht. publicatie »
 • Eccles, J.S., Fredricks, J.A., & Baay, P.E. (2015). Expectancies, Values, Identities, and Self- Regulation. In G. Oettingen & P.M. Gollwitzer (Eds.) Self-Regulation in Adolescence. New York: Cambridge University Press.
 • Baay, P.E., de Ridder, D.T.D., Eccles, J.S., van der Lippe, T., & van Aken, M.A.G. (2014). Self-control trumps work motivation in predicting job search behavior. Journal of Vocational Behavior, 85, 443-451.
 • Baay, P.E., van Aken, M.A.G., van der Lippe, T., & de Ridder, D.T.D. (2014). Personality moderates the links of social identity with work motivation and job-searching. Frontiers in Psychology, 5: 1044.
 • Baay, P.E., van Aken, M.A.G., de Ridder, D.T.D., & van der Lippe, T. (2014). Understanding the role of social capital in adolescents’ Big Five personality effects on school-to-work transitions. Journal of Adolescence, 37, 739-748.
 • Baay, P.E., Liem M. & Nieuwbeerta, P. (2012). ‘Ex-Imprisoned Homicide Offenders: Once Bitten, Twice Shy?’ The Effect of the Length of Imprisonment on Recidivism for Homicide Offenders. Homicide Studies, 16, 259-279.
 • Verhoeven, V., Baay, M.F., Baay, P.E., Lardon, F., Van Royen, P., & Vermorken J.B. (2010). Everything you always wanted to know about HPV (but could not ask your doctor). Patient Education and Counseling, 81, 101-105.
 • Verhoeven, V., Baay, M.F., & Baay, P.E. (2009). People seeking health information on HPV on the internet have a very high level of anxiety (Letter to the editor). Sexual health, 6, 258-259.