Publicatie overzicht Karien Coppens

Karien Coppens | ECBO

Door haar brede onderzoeksachtergrond  (Communicatie, Orthopedagogiek, Economie) heeft Karien veel ervaring met multidisciplinariteit binnen projecten. Ze werkt dan ook graag met verschillende partners en vanuit verschillende invalshoeken aan vraagstukken rondom leren en ontwikkelen. Steeds met de achterliggende gedachte dat onderzoek, beleid en praktijkervaringen elkaar steunen en versterken. En dat het bundelen van expertises en ervaringen leidt tot ontwikkeling en/of verduurzaming. Als onderzoeker heeft Karien ervaring met thema’s als (onderwijs)loopbanen, transities, inclusief onderwijs, en het benutten van data. Ze is een onderzoeker die graag verbindt en organiseert.

Recente publicaties

Peer-reviewed

 • Urlings, C. C., Coppens, K. M., & Borghans, L. (resubmission). Measurement of Executive Functioning Using a Playful Robot in Kindergarten.
 • Hirsch, S., Lambert, K., Coppens, K., & Moeller, K. (2018). Basic numerical competences in large-scale assessment data: Structure and long-term relevance. Journal of Experimental Child Psychology167, 32-48. publicatie »
 • Gubbels, J., Coppens, K. M., & De Wolf, I. (2017). Inclusive education in the Netherlands: How funding arrangements and demographic trends relate to dropout and participation rates. International Journal of Inclusive Education, 1-17. publicatie »
 • De Neubourg, E., Borghans, L., Coppens, K., & Jansen, M. (2017). Explaining Children’s Life Outcomes: Parental Socioeconomic Status, Intelligence and Neurocognitive Factors in a Dynamic Life Cycle Model. Child Indicators Research, 1-19. publicatie »
 • Coppens, K. M., Tellings, A., Schreuder, R., & Verhoeven, L. (2013). Developing a structural model of reading: the role of hearing status in reading development over time. Journal of deaf studies and deaf education18(4), 489-512. publicatie »
 • Tellings, A., Coppens, K. M., Gelissen, J., & Schreuder, R. (2013). Clusters of word properties as predictors of elementary school children’s performance on two word tasks. Applied Psycholinguistics, 34(03), 461-481 publicatie »

Overige publicaties

 • Klaeijsen, A., De Hoo, M., Wagemakers, S., Coppens, K., & Bombala, B. (2019). Onderwijsinnovaties met moderne ICT in het mbo. ’s-Hertogenbosch: ECBO. publicatie »
 • Groot, A., Coppens, K. M., & Lam, J. F., (2019) Motiveren van laaggeletterden: Een literatuurstudie naar succesvolle interventies. ’s-Hertogenbosch: ECBO. publicatie »
 • Coppens, K. M. & Westerhuis, A. (2019). Werken met data door opleidingsteams in het mbo. Meerwaarde en condities. ’s-Hertogenbosch: ECBO. publicatie »
 • Ternité, E. M. & Coppens, K. (2019). Verkenning lob-beleid en professionalisering in Europa. Actuele situatie, uitvoering, professionalisering en onderzoek van een zevental Europese landen in beeld. ‘s-Hertogenbosch: Euroguidance Nederland. publicatie »
 • Wolbers, M., Krikhaar, E., De Graaff, H. C. J., Unsworth, S., Leest, B., Coppens, K., & Jenniskens, T. (2018). Evaluatie pilot Tweetalig Primair Onderwijs: Vervolgmeting schooljaar 2016/17. Nijmegen: KBA. publicatie »
 • Coppens, K., & Gubbels, J. (2017). Zittenblijven en dan een treetje hoger. Didactief : Opinie en Onderzoek voor de Schoolpraktijk47(9), pp. 44-45
 • Borghans, L., & Coppens, K. M.  (2015). Kind of arbeidsmarkt?. Economisch Statistische Berichten100(4718), 560-560.