Publicatie overzicht Alieke Hofland MSc

Alieke Hofland| ECBO

Alieke begeeft zich als senior onderzoeker op het terrein van vormgeven van toekomstgericht onderwijs. Een leeromgeving die aansluit bij de ontwikkeling van de student en de wereld waar de student zich in beweegt. Ontwerpen en vormgeven van werkplekleren en ontwikkelen en reflecteren van vaardigheden zijn haar aandachtsgebieden. Alieke maakt met plezier de brug tussen wetenschap en praktijk waarbij ze expliciet oog houdt voor de rol van de studenten.

Praktijkpublicaties

  • Baay, P., Hofland, A., Klaeijsen, A., & de Hoo, M. (2019). KOMPAS21: Een schets van de reis en ervaringen tot nu toe. ’s-Hertogenbosch: Expertisecentrum beroepsonderwijs. publicatie »
  • Hofland, A, Kraan, J., Kesteren, van, S., Luijn, van, N., Berg, van den, B., Raad, van der, S. en Jong, de, W. (2019). Mbo Burgerschaplabs. Eindrapportage. ’s Hertogenbosch: ecbo.
  • Baay, P., Hofland, A., & Vlastuin, F. (2018). Brede vorming in het beroepsonderwijs, waarom nu? ’s-Hertogenbosch: Expertisecentrum beroepsonderwijs. publicatie »
  • Hofland, A., Geertsema, A. & Kans, K. (2018). Monitor sociale veiligheid in de mbo- sector 2017. Den Haag: ecbo publicatie »
  • Brouwer, P., Baay, P., & Hofland, A. (2018). De kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs is goed. Position paper. Amsterdam: Gemeente Amsterdam. publicatie »
  • Baay, P., & Hofland, A. (2017). De waarde(n) van brede vorming: Bildung in het beroepsonderwijs. ’s-Hertogenbosch: Expertisecentrum beroepsonderwijs. publicatie »
  • Baay, P., Groot, A. de, Hofland, A. & Romme, I. (2016). Handreiking kritische denkvaardigheden: een praktische handreiking voor het mbo. Woerden: MBO Raad. publicatie »
  • (2015). Opvoeden in niet-westerse migrantengezinnen: Een terugblik en verkenning. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.